Je za fejkom otroctvo? Zlé pracovné podmienky, plagiátorstvo, detská práca, znečisťovanie životného prostredia, pracovné úrazy a na konci spotrebiteľský nevkus. Čo ak to nie je pravda? 

Napodobnenina alebo fejk. Nežiaduci fenomén doby, ktorý na seba viaže snáď všetky negatívne súvislosti. Zlé pracovné podmienky, plagiátorstvo, detská práca, … Čítať ďalej Je za fejkom otroctvo? Zlé pracovné podmienky, plagiátorstvo, detská práca, znečisťovanie životného prostredia, pracovné úrazy a na konci spotrebiteľský nevkus. Čo ak to nie je pravda?