7 základných údajov, ktoré má obsahovať ponuka práce

Dalito.sk/ilustračné foto: Shutterstock.com - Image Flow
DALITO -

Osloviť cieľovú skupinu nie je jednoduché. Rovnako ako životopis, aj pracovná ponuka musí spĺňať potrebné náležitosti, bez zbytočných chýb. Na podstatné údaje sa však často zabúda. Toto je sedem základných.

CIEĽOM JE UPÚTAŤ

Na prvý pohľad musí byť jasné, čoho sa ponuka týka. Správny titulok dokáže prilákať žiadaného uchádzača. Alebo odradiť toho, kto sa na danú pozíciu nehodí.

Napr.: Manažér/ka predajne známeho potravinového reťazca.

V úvode nie je na škodu vyzdvihnúť samotného zamestnávateľa v čo najlepšom svetle. To aj v prípade, ak ide o známu značku. Krátky súpis úspechov na trhu, prínos pre spoločnosť alebo dôležitosť pôsobenia. Optimálny rozsah sú 3-4 vety. Dlhšie znenie by už malo opačný účinok

Ak to platforma umožňuje, odporúčame do inzerátu pridať firemné logo. I keď záujemcovi popis spoločnosti nič nehovorí, vizuálne vyobrazenie zvykne byť smerodajnejšie. Správnym krokom je aj uvedenie hlavnej webovej stránky.

PRESNÝ POPIS PRACOVNEJ ČINNOSTI

Stručnosť a výstižnosť sú potrebné v každej časti textu. Záujemcovia vyhľadávajú pracovné portály s jasným zámerom. Tým je, nájsť si prácu, ktorá bude spĺňať požiadavky jednotlivca. V inzeráte by sa preto mali nachádzať odpovede na všetky základné otázky.

Pomenovanie pozície v titulku inzerátu nie je postačujúci zdroj informácií. Uchádzač chce vedieť podrobnú náplň práce. Dôležitá je prehľadnosť. Odporúčame pracovné činnosti uvádzať v bodoch radených pod seba. Poradie by malo mať hierarchicky charakter. Od najzakladanejších činností, cez bežné, až prípadné výnimočné úlohy či projekty. Samozrejme, to záleží od povahy pracovnej pozície.

Charakteristika by nemala pôsobiť príliš striktne. Aj náročnú pozíciu je potrebné opísať odľahčene, aby sa uchádzač necítil pod tlakom.

PODMIENKY PRIJATIA

O tom, či sa záujemca hodí na pracovnú pozíciu, nemôže rozhodnúť on sám. Prvým krokom je zaslanie životopisu. Sprievodným dokumentom zvykne byť motivačný list. Ten sa často nahrádza praktickejším výstupom.

Napr.: zaslanie portfólia, prekladu textu alebo vzorového článku.

Ďalšie podstatné údaje, ktoré by nemali chýbať v pracovnej ponuke nájdete nájdete TU na pracuj.sk.

https://www.dalito.sk/zivnostnici-to-budu-mat-tazke-zahranicie-nam-uteka-stale-viac-aj-v-znizeni-zataze-prace/