Cenník inzercie

Ponuka inzercie

Ambíciou online magazínu www.dalito.sk je podieľať sa na zvyšovaní kvality života v našej spoločnosti.

Magazín www.dalito.sk  je zároveň vhodným priestorom na prezentáciu spoločností, nadácií, univerzít, zdravotníckych zariadení, manažérov a trendov v podnikaní a služieb, ktorým ponúkame aj Zlaté reklamné partnerstvo (23 000 eur) na základe dohody. A my dohody dodržiavame vždy. Podrobný cenník PR služieb zašleme na vyžiadanie. Na spracovanie tém kladieme veľký dôraz, aj v prípade, že ide o reklamný materiál. Vieme, čo v praxi znamená udržať si dôveryhodnosť.

Vždy sa dohodneme. Nie sme platcom DPH.