Cenník inzercie

Ambíciou online magazínu www.dalito.sk je podieľať sa na zvyšovaní kvality života v našej spoločnosti.

Magazín www.dalito.sk  je zároveň vhodným priestorom na prezentáciu spoločností, nadácií, univerzít, zdravotníckych zariadení, manažérov a trendov v podnikaní a služieb. A my dohody dodržiavame vždy. Na spracovanie tém kladieme veľký dôraz aj v prípade, že ide o reklamný materiál. Vieme, čo v praxi znamená udržať si dôveryhodnosť. Vždy sa dohodneme.

Vážení klienti,

od januára 2023 začíname s úpravou cien našich reklamných služieb. Viac informácií o novom cenníku ponúkame na vyžiadanie na mailovej adrese tomeckova@dalito.sk.

Prečo upravujeme ceny?

Aby vám naše služby pomáhali uspieť v online svete, musíme ich neustále rozvíjať. Razíme cestu jednoduchosti a kvality za fér cenu, no udalosti vo svete zasiahli aj nás. Pre vysokú infláciu a rastúce náklady zvýšili ceny aj všetci naši partneri. Keďže chceme naďalej investovať do jednoduchosti, prehľadnosti, inovácií, aj kvalitnej a serióznej žurnalistiky upravujeme aj ceny služieb.

Na zlepšovaní nášho portálu neprestávame pracovať. Aj preto sme zvýšili aj odmeny našim spolupracovníkom. Technicky sme prestavili celý web, čo si vyžadovalo nemalé finančné prostriedky.

Od štartu portálu Dalito.sk sme ceny našich PR služieb zvyšovali len minimálne. Celé roky ponúkame čitateľom obsah zadarmo napriek tomu, že trend je úplne opačný.

Pripravujeme množstvo zaujímavých serióznych tém, ktoré však bez finančnej podpory a platenej reklamy nemôžeme realizovať. Aj v tomto roku pripravujeme ďalšie technické a obsahové novinky a vylepšenia. Takže veríme, že nutnosť navýšenia cien za naše PR služby chápete rovnako ako Dalito, pretože Dalito žije život v súvislostiach.

S úctou šéfredaktorka Lucia Tomečková

Nie sme platcom DPH.