Aj extra náklady dokážu priniesť firme vyšší zisk ak ide o správne investované financie

ilustračné foto: pixabay.com
PR -

Čo je dôležité pre firmu, ktorá chce čo najväčšie zisky? Zrejme vám v prvom rade napadne čo najväčší obrat. Avšak výška obratu nie je jediným faktorom, ktorý vplýva na výšku zisku. Sú tu predsa aj náklady.

Väčšia jednorazová investícia, ktorá sa pomerne rýchlo vráti

Zjednodušene tak môžeme povedať, že pre čo najväčší zisk je nutné maximalizovať obrat a minimalizovať náklady. Avšak z dlhodobého hľadiska to býva často zložitejšie. Niektoré náklady totižto viac či menej priamo vplývajú na zvýšenie budúceho zisku.

To sa týka napríklad nákladov potrebných na moderné priemyselné osvetlenie. Aj keď ide o nezanedbateľnú investíciu, z dlhodobého hľadiska výrazne zníži náklady na svietenie, vďaka čomu sa zvýši zisk firmy. A návratnosť takejto investície zvyčajne býva len niekoľko rokov.

Investícia do marketingu je v podstate vždy dobrý nápad

Príklad s modernizáciou osvetlenia je takpovediac jednorázovou záležitosťou, ale sú veci, ktoré sa budú podieľať na zvyšovaní zisku aj keď je nutné do nich investovať pravidelne. Konkrétne máme na mysli marketing.

V súčasnosti je zrejme úplne základnou formou marketingu online marketing vo svojich rôznych podobách. Napríklad optimalizácia webu pre vyhľadávače, ktorá býva označovaná skratkou SEO. Pri prezeraní cenníka SEO služieb majte na zreteli, že zlepšenie povedomia o vašej firme sa rovná aj vyšším obratom.

Áno, sú aj také formy marketingu, ktoré nevyžadujú pravidelnú investíciu, napríklad ak si necháte v reklamnej agentúre, ktorá disponuje kvalitnou tlačiarňou na textil, vyrobiť nejaké reklamné predmety. Aj keď takáto forma prezentácie nemá tak merateľné výsledky ako online marketing, rozhodne ide pri rôznych príležitostiach o dobrú investíciu.