Ak uveríte, že životopis je nutné zlo, zistí to z neho každý náborár

ilustračné foto: Dalito.sk - zdroj: TheRankings
DALITO -

Profesijný životopis upúta zamestnávateľov zakaždým. Ak ho naklonujete aspoň niekoľkokrát.

  • Univerzálny životopis – Určite áno!
  • Do resumé vyberajte len to zásadné 
  • Aspoň jedno online CV, je to praktickejšie 
  • So životopisom po celej Európe 

Na jedno pracovné miesto pripadá niekedy viac ako tridsať kandidátov. Reagovať na každú pracovnú ponuku tým istým životopisom je preto vopred prehratá súťaž o získanie vytúženého zamestnania. Skúste experimentovať. Povýšte job hunting na výsostnú disciplínu s naozaj neprehliadnuteľným životopisom. 

Nebudeme vás napínať a hneď od začiatku začneme dobrými radami. Prvým krokom k úspešnému životopisu by mala byť zmena prístupu k jeho príprave. Ak uveríte tomu, že životopis je nutné zlo, vedzte, že to z neho bude vidieť každý náborár na HR oddelení. Hoci kvalita vyhotovenia štrukturovaných životopisov dokáže vždy prekvapiť niečím novým, rozumnejšie je spoliehať sa na jednoduchosť. Ibaže ani s jedným jednoduchým, prehľadne štrukturovaným profesijným životopisom sa nedá reagovať na každú ponuku rovnocenne. Obzvlášť, ak ste si kariérnu dráhu aspoň nejakým spôsobom vymedzili a radi by ste pokračovali v jej rozvoji. Koľko životopisov si teda pripraviť?

Univerzálny životopis – Určite áno!

Život prináša rôzne situácie a obdobia, ktorá vás môžu donútiť vziať akúkoľvek prácu. Tá sa nevyhnutne nemusí stotožňovať s oblasťou, v ktorej chcete pôsobiť. Lenže niekedy sú to práve tieto obdobia, ktoré vám môžu pomôcť pripraviť sa na zásadnejšie kariérne etapy. A práve preto majú svoje právoplatné miesto aj v životopise.

Konkrétne v tom hlavnom životopise, respektíve takzvanom master CV. Tento životopis by ste si mali začať pripravovať hneď pri vstupe na pracovný trh. Zahrňte v ňom všetko, počnúc brigádami a končiac dobrovoľníckymi činnosťami či internshipmi. Hoci sa vám rokmi bude zdať, že sú tieto skúsenosti zanedbateľné, budete prekvapení, čo všetko vám práve toto master CV dokáže dať pri formovaní ďalších verzií životopisov.

Nie nadarmo sa tomuto životopisu skutočne hovorí curriculum vitae – je to napokon záznam celého priebehu vášho kariérneho života. A práve v čase, keď nadídu opäť náročnejšie chvíle pri hľadaní nového zamestnania, vám curriculum vitae, respektíve hlavný životopis, pomôžu získať prácu, ktorá nevyžaduje prax v jedinej odbornej disciplíne, prípadne  doplňujúce vzdelanie. Aj master CV môžete po čase aktualizovať, zmeniť jeho rozsah a chápaním toho, čo sa od vás najčastejšie vyžaduje pri pohovoroch, tomu prispôsobiť aj jeho obsahovú stránku.

Do resumé vyberajte len to zásadné 

Popri master CV je nutné rozpracovať životopis do kariérneho resumé. Tento typ životopisu by mal poskytovať iba hodnotné informácie pre zamestnávateľov, ktorých oslovujete. Personalisti na základe zaslaného resumé potrebujú rýchlo a prehľadne vyhodnotiť to, koľko rokov skúsenosti máte za sebou, čo ste počas doterajšej praxe nadobudli, ale tiež to, kto boli vaši predchádzajúci zamestnávatelia a nakoľko relevantný je skill set, ktorým disponujete.

Resumé býva tradične podstatne kratšie ako štrukturovaný životopis. Je stručným zhrnutím nadobudnutých skúseností, referenciou na predchádzajúcich zamestnávateľov a dôkazom toho, že ste vhodnými kandidátmi na obsadenie voľnej pracovnej pozície. Lenže pozor, práve toto resumé je potrebné pripraviť si v niekoľkých verziách. A to tak, aby korešpondovali s možnosťami vášho kariérneho rastu.

Ak napríklad chcete získať prácu na seniorskej pozícii, resumé by malo jasne informovať o tom, že ste na seniorskú pozíciu skutočne vhodnými adeptmi. Až budete mať záujem o obsadenie inej pracovnej pozície, nájdite si vo svojom hlavnom osobnom životopise tie správne míľniky, ktoré korešpondujú so znením pracovnej ponuky. Na základe toho následne prepracujte resumé do novej verzie, ktorú budete smieť použiť len pri uchádzaní sa o obsadenie takéhoto typu pozície.

Aspoň jedno online CV, je to praktickejšie 

Popri resumé a hlavnom životopise majte pripravené ešte kratšie znenie životopisu, ktorým môžete zareagovať na ponuky z pracovných portálov či personálnych agentúr. 

Ako na to sa dočítate v článku Profesijný životopis upúta zamestnávateľov zakaždým. Ak ho naklonujete aspoň niekoľkokrát [pracuj.sk]

Môže vás zaujať: