Ako veľkosť definuje a vysvetľuje náš svet i náš život?

zdroj: Ikar

Uvedomili ste si, že svoje životy trávime neprestajným mentálnym prepínaním medzi malým a veľkým? Tieto dve kategórie však vyvolávajú odlišné reakcie. Okrem krátkej časti našej evolúcie nám prinášali zážitky vo veľkom, v nejednom prípade ohromnom a smrtonosnom meradle iba prírodné javy – búrky, požiare, záplavy či zemetrasenia…

Autor bestselleru Ako naozaj funguje svet sa v najnovšej knihe pozrel na to, ako fenomén veľkosti riadi naše životy a ponúka kľúč k pochopeniu zdravia, bohatstva a dokonca aj šťastia. Ak chceme odpovedať na najdôležitejšie otázky našej doby, musíme pochopiť veľkosť. Ani baktérie, ani impériá nie sú imúnne voči jej zákonom. To je novinka Veľkosť.

Jej meranie je náročné, najmä ak ide o zložité systémy, ako je ekonomika, no jej zvládnutie ponúka bohaté možnosti, napríklad vzostup Západu bol priamym výsledkom stále presnejších a štandardizovanejších meraní. Smil využíva interdisciplinárny prístup, ktorý mu získal širokú čitateľskú obec, a čerpá z histórie, vied o Zemi, psychológie, umenia a ďalších oblastí, aby ponúkol nový pohľad na niektoré z našich najväčších výziev vrátane nerovnosti príjmov, šírenia infekčných chorôb a nerovnomerných vplyvov klimatickej zmeny.

V prvej kapitole sa pozriete na veľkosť v prírode a v ľudských záležitostiach. Druhá kapitola sa zameriava na naše vnímanie veľkosti. Na to, čo vidíme a čo si myslíme, že vidíme. Ilúzie naozaj vznikajú veľmi jednoducho a rýchlo…
Tretia kapitola si všíma vzťahy medzi kategóriami veľkostí . príbehy o proporciách, symetriách a pomeroch. Štvrtá kapitola je o dizajne veľkosti a zaoberá sa napríklad aj dizajnom sedadiel v linkových lietadlách.

Veľkosť vysvetľuje zákonitosti – a zvláštnosti – kľúčových procesov, ktoré formujú život (od mikróbov po veľryby), Zem (od asteroidov po sopečné erupcie), technický pokrok (od architektúry po dopravu) a spoločnosť a ekonomiku (od miest po mzdy). Táto kniha o veľkých a malých veciach a o vzťahoch medzi nimi odpovedá na veľké aj malé otázky ľudského života.

„Nikto nepíše o veľkých otázkach našej doby s väčším prínosom a erudíciou ako Václav Smil,“ tvrdí Elizabeth Kolbertová a v Publishers Weekly dodávajú: „Meditácia o veľkosti a jej vzťahu k postaveniu, inteligencii, bohatstvu a kráse. Fascinujúce.“

(Ak vás recenzia na knihy zaujala, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

Môže vás zaujať: