Aktuálne búrky prinášajú nezvyčajne silné blesky – ako sa pred nimi chrániť? 

Búrka nad Bratislavou 24.8.2019, pri ktorej mal blesk zasiahnuť aj stožiar Andrea Danka/foto: FB Adam Kováč
DALITO -

Slovensko trápia posledné týždne silné búrky, ktoré sa postupne presúvajú celým územím. Okrem dažďa a krupobitia ich sprevádza aj pomerne silná blesková aktivita. Minulý pondelok sa podľa odborníkov niektoré blesky vyznačovali obrovskou silou, ktorá viac ako trojnásobne prekročila priemerné hodnoty a pre laikov mohli znieť ako rany z dela. Takým bol aj blesk, ktorý udrel minulý týždeň v meste Šaštín – Stráže do postaveného mája a v momente ho zničil. Poistné udalosti následkom úderu blesku eviduje aj UNIQA. Ponúkame niekoľko rád, ako môžete pred úderom blesku ochrániť svoj majetok alebo aspoň čiastočne zmierniť škody.

Klienti hlásia zničené elektrické zariadenia, fotovoltiku, tepelné čerpadlá, rozvody, spotrebiče, či počítačové siete. Pripomíname, že škody spôsobené priamym úderom blesku, sú automaticky kryté už v základnom poistení nehnuteľnosti a domácnosti.

Nie je blesk ako blesk

Poisťovne vždy rozlišujú, či škoda na majetku vznikla následkom priameho alebo nepriameho úderu blesku.

Priamy úder blesku znamená, že blesk bezprostredne prešiel cez poistenú vec. Škody spôsobené priamym úderom blesku (vrátane guľového blesku) sú automaticky kryté v základnom poistení nehnuteľnosti a domácnosti. Ak blesk udrie priamo, sú účinky blesku tepelné, mechanické a elektromagnetické.

Nepriamy úder blesku je poškodenie alebo zničenie predmetov poistenia prepätím spôsobeným napäťovou špičkou v elektrickej sieti alebo atmosférickým prepätím. Ak sa napríklad po nepriamom úderu blesku poškodia elektrospotrebiče, poisťovňa škody uhradí, ak je nehnuteľnosť a domácnosť proti nepriamemu úderu blesku pripoistená.

Väčšina zmlúv na poistenie domu a domácností sa už dnes uzatvára s balíkom poistenia, súčasťou ktorého je aj nepriamy zásah blesku,“  hovorí Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne.

Pri nepriamom údere bleskuzostanú spotrebiče zväčša nefunkčné, aj keď zvonku nevidieť poškodenie. Aj preto poisťovne vyžadujú vyjadrenia od príslušného odborného servisu poškodeného elektrospotrebiča. Najčastejšie ide o poškodenie elektroniky (satelity, modemy), v prípade rodinných domov sú to najmä zabezpečovacie systémy (alarmy) alebo elektronika kúrenia či klimatizácie.

Ako si ochrániť domácnosť pred úderom blesku?

Bleskozvod je už v dnešnej dome samozrejmosťou, iba vonkajšia ochrana však domácnosť pred úderom blesku neochráni. Ak chcete zabrániť škodám po údere blesku, je potrebné vytiahnuť spotrebiče zo zásuviek alebo sa istiť tzv. prepäťovou ochranou.

Ak odchádzate z domu na dlhší čas na dovolenku alebo služobnú cestu, odpojte televíziu, počítač aj všetky elektrické prístroje z elektrickej siete aj anténnych prívodov.

„Druhou možnosťou je využitie tzv. prepäťovej ochrany, ktorá znižuje veľkosť prepätia na hodnoty, ktoré už elektrospotrebičom neuškodia. V domácnostiach sa najčastejšie využíva jedno, resp. viaczásuvková ochrana prepätia,“ radí Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne.

Ak by sme však chceli riešiť vnútornú ochranu pred bleskom komplexne, museli by sa ochrániť všetky cesty, ktorými sa prepätie môže do domácnosti dostať, to znamená od rozvádzača až po zásuvky a anténne prívody do elektrospotrebičov.

Pred búrkami varujeme prostredníctvom sms správ

V súvislosti s výstrahami SHMÚ poslala UNIQA poisťovňa svojim klientom varovania pred búrkami pre konkrétne oblasti podľa PSČ prostredníctvom sms správ. Rýchlym a lokálne cieleným elektronickým varovaním pred živlami vychádzame v ústrety našim klientom, ktorí tak dostanú včasnú informáciu o zmene počasia a v mnohých prípadoch tak dokážu aj vďaka tejto službe zabrániť škodám. Službu MeteoUNIQA ponúka poisťovňa UNIQA zdarma klientom s uzatvorenou poistnou zmluvou Domov a šťastie, multiklientom a klientom zaregistrovaným na www.myuniqa.sk. Varovania pred nepriaznivým počasím sa zasielajú na mobilný telefón alebo email v prípade víchrice, silného dažďa, hustého sneženia, búrok s prívalovým dažďom a hustým krupobitím ale aj v prípade hrozby mrznúceho dažďa a tvorby poľadovice.

Pozn. redakcie: PR článok vypracovala poisťovňa UNIQA

Môže vás zaujať: