Čelíme vážnym krízam a oni riešia nedeľný predaj

ilustračné foto: archív Dalito.sk

Šťastná krajina, ktorá v čase niekoľkých vážnych kríz (vrátane obrovského zdražovania, ktoré čoskoro môže mať veľmi vážne sociálne dopady) a ich dôsledkov rieši nedeľný predaj. No a po vrátení návrhu na dopracovanie s tým ešte taký poslanec Čepček asi bude otravovať.

Mohla by to byť pekná téma a kultivovaná diskusia. No na Slovensku nie je a tak skoro ani nebude. Stačí si všimnúť, kto každý sa teraz vezie na tejto téme, aby sa zapáčil konzervatívnemu voličovi. Extrémistická podoba zápasu za zákaz nedeľného predaja je neprehliadnuteľná.

Zástupné dôvody

Sú argumenty za nedeľný predaj aj za jeho zákaz. No tak ako neobstojí argument, že obchody treba v nedeľu zatvoriť, lebo rodiny majú byť spolu a poprípade ísť do prírody, rovnako neobstoja napríklad argumenty, že matky nemajú inokedy čas nakúpiť potrebné veci, že na to doplatí ekonomika, že nedeľa je príležitosť pre študentov privyrobiť si atď.

Toto všetko sú len zástupné dôvody.

Pravda je, že všade, kde sú obchody v nedeľu zatvorené, si na to ľudia zvykli. Svet sa nezrútil, ekonomika neskolabovala, no a každý trávi nedeľu tak ako uzná za vhodné. Je to vec zvyku. Nie vec ekonomiky, no ani vec náboženstva.

Stačilo povedať, že nedeľa je chápaná ako deň pracovného pokoja a preto je vhodné tento priestor pracovného pokoja rozšíriť všade tam, kde to je možné. Aby to viac zodpovedalo uvedenému chápaniu nedele.

Stačilo povedať, že sa chceme stať súčasťou spoločenstva väčšiny krajín Európskej únie, v ktorých je nedeľa ako deň pracovného pokoja riešená širšie než u nás. A že chcem prispieť k tomu, aby sa táto prax stala spoločnou praxou v celej Únii. Postaviť to na našej príslušnosti k takémuto spoločenstvu.

Takto by to aj autor uvítal ako poctivý východiskový bod pre hodnotovú diskusiu (so všeobecne akceptovateľnejším smerovaním k zmene súčasného stavu a jej zdôvodneniu).

V rétorických prestrelkách zástancovia zákazu nedeľného predaja poukazujú na Rakúsko, Švajčiarsko a ďalšie krajiny. V tom prípade by sa však mali týmito krajinami inšpirovať aj v iných súvislostiach, nielen v tom, čo sa im práve hodí. Mali by vidieť aj fungujúci štát, vyššiu životnú úroveň, lepšie verejné zdravotníctvo, kvalitnejšie domáce potraviny, vyššie mzdy, kvalitnejšie služby, lepšiu železničnú dopravu atď. atď. A tiež fakt, že v tých krajinách podvodníci s diplomovkami po prevalení škandálu odstupujú z funkcií. Chápeme sa?

Riešte teraz skutočné problémy

Za moralizujúcimi, náboženskými či zdanlivo prorodinnými argumentmi (pozor, hovoríme tu o Slovensku) je najmä túžba usporiadať svet a morálku podľa vlastných dogmaticko-religióznych presvedčení. Jedna z podôb sakralizovania politiky a politizácie náboženstva. Toto nie je poctivé ani všeobecne akceptovateľné východisko pre diskusiu. Ešte raz: ide tu o spôsob argumentovania či zdôvodňovania.

Bez ohľadu na to, že zákaz nedeľného predaja bol nateraz vrátený na dopracovanie, a teda zatiaľ platí súčasný stav, podstatné sa už ukázalo: neschopnosť a neochota ku kultivovanej diskusii a relevantným argumentom.

Mimochodom omnoho vhodnejšie by bolo riešiť napríklad otázku pracovných podmienok, rovnosti príležitostí či zvyšovania životnej úrovne (v rebríčku krajín podľa životnej úrovne sme sa za dva roky tejto vlády ešte viac prepadli).

Nehovoriac o tom, že v čase kulminovania niekoľkých vážnych kríz a ich dopadov by sa mali odborne diskutovať a prakticky riešiť celkom iné a omnoho vážnejšie problémy než práve nedeľný predaj.

(Ak vás tento komentár zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)