Česko na čele európskych transplantácií, Slovensko robí čo vie a môže

Dalito.sk/Transplantácia orgánov v českom IKEM/foto: zdroj: IKEM

Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny má za sebou výnimočný rok 2019. Jeho chirurgovia transplantovali 540 orgánov, čo je najviac v celej histórii českej transplantačnej medicíny v rámci jedného centra. Navyše, takýto vysoký počet vyniesol centrum na čelo európskych transplantačných centier.

299 ľadvín, 154 pečení, 38 sŕdc, 41 pankreasov, 1 tenké črevo a 7 Langerhansových ostrovčekov – dohromady 540 orgánov, ktoré dali šancu na nový život 486 pacientom.

„Za tímto číslem stojí enormní úsilí celého týmu Transplantcentra, od chirurgů, koordinátorů, sester až po lékaře internisty. A neméně důležití jsou i lékaři intenzivisté z dárcovských nemocnic. Jim všem patří dík našich pacientů,“ povedal Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

Rekordný počet sa tak nevyrovná žiadnemu inému európskemu centru.„IKEM se stal největším transplantačním centrem co do počtu výkonů v Evropě. Dle dostupných dat ani největší centrum Velké Británie – Birmingham, ani centra na severu Evropy nebo v okolních zemích nedosahují našich výsledků,“ dodal prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

Transplantácia orgánov v českom IKEM/foto: zdroj: IKEM

Najviac transplantácií ľadvín

V roku 2019 chirurgovia vymenili tento orgán 299 pacientom. V 33 prípadoch išlo o ľadvinu od živého darcu. Program, v ktorom je väčšina párov z Českej republiky, rozšírili aj o výmeny s Rakúskom a Izraelom.

„Spojování dvojic probíhá každých čtvrt roku a mezinárodních spolupráce nám dává větší možnost pro pacienty najít potenciálního dárce,“ vysvětluje doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie. Transplantace ledvin představují nejlepší metodu léčby nezvratného selhání ledvin. Tím v Česku trpí přes 6000 lidí. „Jen 12 % z nich je zařazeno k transplantaci ledvin, proto je důležité, aby se každý nemocný aktivně zajímal a nebál se zeptat svého nefrologa nebo i kontaktovat naše koordinátory v IKEM,“ doplnil prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Najviac transplantácií pečene u dospelých

Transplantácia pečene u 148 dospelých je najvyšší počet dospelých od začiatku existencie celého programu . Chirurgovia zachránili život aj šiestim detským pacientom.

„Nejčastější indikací pro transplantaci jater jsou u nás problémy spojené s poškozením jater kvůli alkoholismu, dále hepatocelulární karcinom, primární sklerozující cholangitida nebo chronická infekce hepatitidou C. Dobrá zpráva pro pacienty je, že výsledky přežívání našich pacientů leží zřetelně nad průměrem udávaným evropským registrem: jednoroční přežívání pacientů činí 90 %, pětileté 82 % a desetileté 74 %,“ povedal doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie.

2019, rok darcov

Výnimočná bola aj spolupráca s dárcovskými nemocnicami nielen v transplantačnom regióne IKEM, celkovo 155.

„Každá dárcovská nemocnice má různé podmínky, na kterých závisí jejich možnost zapojit se do dárcovského programu. Jsou centra, která v loňském roce indikovala i dvě desítky dárců, jiná třeba jen jednoho. Důležité je, že záleží na každém, byť jediném dárci. Právě ten v dané chvíli může zachránit život nemocného pacienta,“ vysvetlila doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedúca Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází.

Darcovia orgánov tak v Českej republike už dávno nie sú len takzvaní “motorkári”, ale vo väčšine prípadov pacienti po cievnej mozgovej príhode. Všeobecne ide o starších ľudí, asi 60 % z nich malo viac ako 51 rokov, výnimkou nie sú ani darcovia po sedemdesiatke.

Slovensko inak

Kým u susedov urobili iba v IKEM centre 501 transplantácií, celkovo na Slovensku v roku 2018 iba 201. To je posledné číslo, ktoré vedelo Ministerstvo zdravotníctva poskytnúť. Od roku 2016 je to v podstate to isté číslo. Česká republika nám má pomáhať aj s transplantáciou pľúc u slovenských pacientov, ide však o minimálne číslo. Do júna 2019 to boli iba dvaja pacienti. Dôvodom sú darcovia, ktorých Slovensko takmer nemá.

V Slovenskej republike platí legislatíva predpokladaného súhlasu. V praxi to znamená, že každý, kto počas života neodmietne darovanie orgánov je potenciálny darca. Z tohoto dôvodu sa nevedie register osôb, ktoré chcú darovať orgány. Pre osoby, ktoré odmietajú darovať orgány po smrti na transplantačné účely existuje Register osôb odmietajúcich darovanie orgánov, ktorý vedie Národná transplantačná organizácia. Všetky pracoviská, ktoré indikujú potenciálneho darcu, sa pred vykonaním odberu informujú na NTO, či možný darca nie je v registri nedarcov. Odber sa vykoná len v takom prípade, ak v databáze nedarcov nie je zaradený. V prípade, že údaje osoby sú zaznamenané v negatívnom registri, celý proces sa zastaví a odber sa nevykoná. K dnešnému dňu je v registri nedarcov 1545 osôb odmietajúcich darovanie orgánov,” uviedla pre Dalito Magdaléna Krátka z Národnej transplantačnej organizácie SR (NTO).

Presný počet transplantácii na Slovensku by mala uvádzať Národná transplantačná organizácia SR: http://www.nto.sk/statistika/ . Podľa stále nekompletnej tabuľky počet odobratých orgánov aj počet transplantácií na Slovensku každoročne stúpa. Za Českou republikou však zaostávame.

Čísla spresnila Magdaléna Krátka z NTO. V roku 2019 bolo v SR celkovo realizovaných 259 transplantácií, čo je o 281 menej ako iba v českom IKEM.

Porovnanie s ostatným európskymi krajinami TU. K dispozícií sú zatiaľ roky 2017 a 2018. Porovnanie za rok 2019 nie je k dispozícií, nakoľko súhrn dát bude prebiehať v tomto roku.  Na Slovensku najčastejšie transplantujeme obličky.

Počet 2018 2017 2016
mŕtvi darcovia 788672
živí darcovia 111119
transplantácia obličky 146153143
transplantácia pečene 373237
transplantácia srdca 181820
transplantácie spolu 201203200

Na Slovensku máme plne funkčný transplantačný program pre obličky, srdce a pečeň a od januára 2019 sa v banskobystrickom transplantačnom centre otvoril priestor pre realizáciu transplantácií pankreasu. Transplantačný program v SR prebieha v súlade s platnou legislatívou. Čo sa týka transplantácií obličiek od živých darcov, tvoria len približne 10% z celkového počtu transplantácií obličiek. Cieľom je odbery zvýšiť na 20%, aby sme sa priblížili k vyspelým európskych krajín a najmä zvýšili dostupnosť tejto liečby vyššiemu počtu pacientov. Ministerstvo zdravotníctva SR uviedlo do života nový transplantačný zákon, ktorý je účinný od roku 2017. Rovnako rezort zdravotníctva nastavil aj systém identifikácie potenciálnych darcov pre zdravotnícke zariadenia a vytvoril Akčný plán Národného transplantačného programu na roky 2019 – 2020 s vyhliadkou do roku 2022,” uviedla pre Dalito.sk hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.