Chcete byť naozaj šťastní? Tu je návod dvoch úspešných minimalistov

Všetci vieme, že neustálym nakupovaním vecí sa nestaneme šťastní. Vieme to a predsa sa o to opakovane pokúšame. Snažíme sa o to deň čo deň. Pokúšame sa udržať krok, porovnávame sa s ostatnými, prispôsobujeme sa očakávaniam spoločnosti. Vlastným pričinením sa dostávame pod obrovský tlak, lebo sa usilujeme byť niečím – alebo niekým –, kým nie sme.

Joshua Fields Millburn a Ryan Nicodemus žili americký sen a napriek tomu boli nespokojní. Z nadobudnutého majetku sa nedokázali dlho tešiť, ich dni boli plné prchavých pôžitkov a zážitkov a o energiu ich oberali plytké či deštruktívne vzťahy. Rozhodli sa opustiť svoje dobre platené miesta v korporáciách a začali sa venovať tomu, čo im dávalo zmysel.

Vo svojej úspešnej knihe Minimalizmus vysvetľujú, že ak chce byť človek šťastný, musí sa sústrediť na päť najdôležitejších hodnôt: zdravie, vzťahy, záľuby, osobnostný rast a spoločenskú angažovanosť. To však nie je možné, ak pre ne nevytvoríme vo svojich životoch miesto. Pomôžu nám pri tom princípy minimalizmu. Ak sa nimi začneme riadiť, zistíme, že cieľ – naplnený život –je skutočne na dosah.

Táto kniha má byť praktická, tvrdia autori a dodávajú: „Chceme vám ponúknuť recept na uvedomelý život, ktorý môžete prispôsobiť svojmu životnému štýlu. Hoci by ste túto knihu iste prečítali za deň alebo dva, je rozdelená do siedmich „chodov“, ktoré by bolo vhodnejšie tráviť počas celého týždňa, čo deň, to jedna kapitola.“

Kniha vám má pomôcť zrieknuť sa starého života a nastúpiť na cestu nového. Má vám pomôcť uvedomiť si, že sa môžete zmeniť, môžete sa rozhodnúť, kým chcete byť. Lepším človekom –  zanieteným, milujúcim, súcitným, disciplinovaným.

Prečítajte si ju viackrát. Prvé čítanie vás naštartuje, ale opätovným prečítaním odsekov, ktoré sa vám zdajú najrelevantnejšie, získate energiu, aby ste začali konať a zmenili svoj život.

Robte si poznámky. Na rozdiel od článkov na webovej stránke autorov, túto knihu nestačí prečítať raz. Nie je to žiadna suchá teória. Chcú, aby ste z nej vyťažili čo najviac. Zvýraznite si jednotlivé pasáže a robte si poznámky a zoznamy, ku ktorým sa budete môcť vrátiť.

Pristúpte k činom. Toto je najdôležitejší bod. Ak si knihu Minimalizmus prečítate, no nič nespravíte, len ste márnili čas. Je fajn informácie absorbovať, ale život vám zmenia iba činy. Časom aj drobné úpravy vyústia do výraznej zmeny.

Odborníčka na odpad už 8 rokov žije bez odpadu