Chirurgovia majú nového prezidenta

Nový prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD./foto: FNsP v Žiline
DALITO -

Vedenie chirurgickej spoločnosti je historicky prvýkrát obsadené lekárom FNsP Žilina. Dalito.sk o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.

Novým prezidentom Slovenskej chirurgickej spoločnosti (SCHS) sa na nasledujúce štvorročné obdobie stal primár oddelenia chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Juraj Váňa. Vo funkcii vystriedal Jozefa Radoňaka. Na zasadnutí SCHS o tom 19. apríla 2023 rozhodli novozvolení členovia výboru.

Primár žilinskej chirurgie Juraj Váňa pôsobil od roku 2018 ako člen výboru SCHS, v aktuálnom funkčnom období ho členovia spoločnosti zvolili v korešpondenčnom hlasovaní do výboru opätovne. Ten následne rozhodol o jeho novej pozícii prezidenta.

„Úprimne si vážim podporu a ďakujem každému, kto k nomináciám pristúpil zodpovedne a zapojil sa do volieb. Osobne dúfam, že sa nám podarí znovu oživiť Slovenskú chirurgickú spoločnosť, ktorej činnosť je mimoriadne dôležitá,“ zdôraznil J. Váňa s tým, že SCHS zastupuje takmer 800 chirurgov na celom Slovensku. Podľa jeho slov ide o lekárov pôsobiacich vo veľkých i menších nemocniciach, no zároveň chirurgov zabezpečujúcich starostlivosť o pacientov v spádových ambulanciách či v samostatných pracoviskách jednodňovej chirurgie. „Každé oddelenie má svoje špecifiká, svoje problémy, avšak sme odborná spoločnosť všetkých chirurgov na Slovensku, a tak chcem k tejto pozícii aj pristupovať,“ uviedol Juraj Váňa.

Novozvolenému prezidentovi Slovenskej chirurgickej spoločnosti zablahoželal riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík.

„Pre žilinskú nemocnicu je veľká česť a pocta, že máme zástupcu vo vedení významnej celoslovenskej odbornej spoločnosti. Pánovi primárovi Váňovi úprimne gratulujem a ďakujem za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja oddelenia chirurgie i celej našej nemocnice. V novej pozícii mu prajem veľa úspešných zmien, ktoré, verím, pomôžu v príprave a vzdelávaní ďalších špecialistov v chirurgických odbornostiach, zároveň v zlepšení podmienok, čo sa v konečnom dôsledku pretaví do skvalitnenia zdravotnej starostlivosti v ústavných aj ambulantných zariadeniach,“ uviedol riaditeľ žilinskej nemocnice E. Dorčík a súčasne ocenil prácu všetkých zamestnancov FNsP Žilina, ktorí sa v pozíciách odborných spoločností, dôležitých pracovných skupín v rámci rezortu zdravotníctva podieľajú na významných projektoch v oblasti zdravotníctva.

Kto je MUDr. Juraj Váňa

Doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD. nastúpil do žilinskej nemocnice ako absolvent medicíny v roku 1999. Popri špecializáciám v odbore chirurgia, gastroenterologická chirurgia, onkológia v chirurgii absolvoval doktorandské štúdium a docentúru v odbore chirurgia. Momentálne je v špecializačnej príprave v odbore detská chirurgia. Od roku 2013 pracuje v pozícii primára oddelenia chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, kde súčasne pôsobí ako námestník pre investície a rozvoj. Zaslúžil sa o zriadenie jediného centra v rámci Slovenskej republiky – špecializovaného Pracoviska pre malígne ochorenia peritoneálneho povrchu a HIPEC so sídlom v žilinskej nemocnici. Je členom Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V roku 2018 aj 2023 bol zvolený za člena výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti. V apríli 2023 sa stal prezidentom Slovenskej chirurgickej spoločnosti.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)