George Orwell a jeho Denníky

„Už od raného detstva, možno od piatich či šiestich rokov, som vedel, že keď vyrastiem, budem spisovateľom. Medzi sedemnástym až dvadsiatym štvrtým rokom som sa snažil na tento nápad zabudnúť, ale robil som to s vedomím, že potláčam svoje vlastné ja a že skôr či neskôr ma to prejde a budem písať knihy.“

George Orwell patril k tomu typu ľudí, ktorým sa zvykne hovoriť homo scribens – človek píšuci. Dokladom toho sú aj jeho Denníky, ktoré sú predovšetkým náčrtmi úvah, nápadov, postrehov, pozorovaní, dojmov či myšlienok, ktoré neskôr spracovával vo svojej esejistike, literárnej kritike, recenziách a samozrejme v románoch.

V tomto zmysle sú nielen reflexiou jeho osobného, či emocionálneho života, ale aj jeho života ako človeka spoločenského, angažovaného, kritického, sociálne cítiaceho a poznávajúceho.

Kniha predstavuje vnútorný život spisovateľa, ktorý definoval politické myslenie dvadsiateho storočia. Denníky zaznamenávajú Orwellove mladícke cesty medzi baníkmi a kočovnými robotníkmi, desivý vzostup totalitarizmu, hroznú drámu druhej svetovej vojny, ale aj jeho zdravotné problémy a pozorovania prírody. V knihe nájdete:

  • Denník z chmeľovej brigády
  • Denník z cesty do Wigan Pier a iných miest
  • Denník z Maroka
  • Denník udalostí vedúcich k vojne
  • Prvý vojnový denník
  • Druhý vojnový denník
  • Z povojnových denníkov

Výber z Orwellových denníkov sa zameriava hlavne na predvojnové a vojnové obdobie, t.j. roky 1936 až cca 1946, pretože ide o ich nosnú časť. Práve v nich sa najvýraznejšie prejavujú Orwellove osobné, politické a spoločenské postoje, vďaka ktorým prekročil svoju dobu. Denníky rozširujú intelektuálne a čitateľské poznanie diela tohto autora na Slovensku. Sú komplementárnou súčasťou výberu z Orwellovho publicisticko-esejistického diela Tak to vidím ja a pripravovaného výberu z jeho korešpondencie.

„Pozorné čítanie denníkov z rokov 1931 až 1949 môže výrazne pomôcť nášmu pochopeniu toho, akým spôsobom George Orwell premenil surový materiál každodennej skúsenosti do svojich svetoznámych románov a polemík. Zároveň nám poskytujú intímnejší portrét muža zápasiaceho s mechanizovaným a „moderným“ svetom, ovplyvňovaného rytmami divočiny, vidieckeho prostredia a odľahlými končinami,“ vysvetľuje vynikajúci anglicko-americký novinár Christopher Hitchens na margo knihy Denníky. „Orwell sa sotva dožil prvého mesiaca druhej polovice 20. storočia, umierajúc na chorobu chudobných ako nejaká postava z Dickensa. No napriek tomu pre nás zostáva omnoho aktuálnejším autorom než mnohí, čo prišli po ňom.“

(Ak vás recenzia na knihu zaujala, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

Môže vás zaujať: