Inovatívna neurochirurgická operácia, prvá svojho druhu na Slovensku

Dalito.sk/Na Neurochirurgickom oddelení v Nemocnici Ružinov (Univerzitná nemocnica Bratislava) sa uskutočnila inovatívna operácia realizovaná prvýkrát na Slovensku/foto: UNB
DALITO -

Na Neurochirurgickom oddelení v Nemocnici Ružinov (Univerzitná nemocnica Bratislava) sa uskutočnila inovatívna operácia realizovaná prvýkrát na Slovensku. Inovatívny operačný výkon vykonali špecialisti z Oddelenia neurochirurgie v Nemocnici Ružinov (UNB) v spolupráci s prednostom Národného traumatologického centra v Budapešti doc. MUDr. Arpádom Violom.

Touto unikátnou operačnou metódou bol pacientovi odstránený nádor v oblasti prvého krčného stavca, cez minimálne invazívny prístup pod dolnou čeľusťou s využitím najmodernejšieho technického vybavenia, ktoré majú špecialisti na neurochirurgickom pracovisku k dispozícii. Tento minimálne invazívny prístup umožňuje ošetrenie rôznych chorobných stavov v oblasti predných štruktúr prvého a druhého krčného stavca ako sú úrazy, zápaly, nádorové ochorenia a mnohé ďalšie.

Unikátnu operáciu odprezentoval našim špecialistom doc. MUDr. Arpád Viola z Národného traumatologického centra v Budapešti, ktorý takto úspešne zoperoval už siedmych pacientov v Maďarsku.

„Som vďačný za spoluprácu s doc. MUDr. Arpádom Violom, ktorá nám umožňuje rozširovať spektrum výkonov na našom pracovisku o vysoko špecializované zákroky, akým nepochybne je aj predný prístup ku hornej krčnej chrbtici. Ako prví na Slovensku, tak môžeme ponúknuť pacientom operačné riešenie s výrazne nižším rizikom komplikácií,“ povedal MUDr. Milan Líška, PhD., MPH., primár Oddelenia neurochirurgie v Nemocnici Ružinov (UNB).

Táto unikátna metóda prináša pre pacienta niekoľko benefitov a elimináciu závažných pooperačných komplikácii, akými môžu byť komplikované hojenie operačnej rany alebo vznik infekcie. Pacient zároveň po operácii nepociťuje taký závažný diskomfort v porovnaní s doteraz využívanými operačnými metódami, ktoré boli realizované cez ústa (transorálne) alebo cez bočný prístup.

Ďalším pozitívnym prvkom je aj kratšia doba hospitalizácie u pacientov, u ktorých nie je nutné realizovanie predoperačnej tracheostómie (priamy vývod z priedušnice), PEG (zavedenie výživovej kanyly priamo do žalúdka), pacient po tomto výkone nemusí užívať vysoké dávky analgetík. Celkové nepohodlie pacienta v pooperačnom období, ako aj možnosť skorého prepustenie do domácej starostlivosti v krátkom čase po operácii patria nesporne medzi zásadné pozitíva tohto prístupu.

„Som nesmierne rád, že sa nám podarilo úspešne etablovať na Slovensku nový chirurgický prístup, ktorý umožní ošetrenie našich pacientov s ochoreniami v chirurgicky náročnej oblasti bez toho, aby museli za touto liečbou odchádzať do zahraničia,“ povedal MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc., lekár z Oddelenia neurochirurgie v Nemocnici Ružinov (UNB) a vedúci operačného tímu, ktorý sa na operácii podieľal.

Neurochirurgické oddelenie v Nemocnici Ružinov je vysoko špecializované pracovisko poskytujúce komplexnú neurochirurgickú starostlivosť. Náplňou zdravotnej starostlivosti Neurochirurgického oddelenia v Ružinove je komplexná diagnostika a chirurgická liečba ochorení centrálnej a periférnej nervovej sústavy, vrátane ochorení podporných štruktúr (lebka, chrbtica).

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)