Je výnimočný zamestnávateľ, rozhodla odborná porota prestížnej ceny Via Bona

FOTO: Renáta Vozárová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku
DALITO -

Vytvára tie najlepšie podmienky na prácu pre rôznorodé skupiny kolegýň a kolegov, kde sa môže rozvíjať každý bez rozdielu. Za aktivity v oblasti inklúzie znevýhodnených ľudí na trhu práce získalo Tesco na Slovensku prestížne ocenenie Via Bona v kategórii Výnimočný zamestnávateľ. Ocenenie Via Bona udeľuje Nadácia Pontis najzodpovednejším firmám na základe rozhodnutia nezávislej komisie odborníkov.

„Srdcom nášho podnikania boli vždy ľudia. V Tescu je každý vítaný bez ohľadu na farbu pleti, vek, pohlavie, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, zdravotné obmedzenie, rasový či etnický pôvod. Sme veľmi hrdí, že u nás vedia nájsť uplatnenie ľudia s rôznymi znevýhodneniami, a práve v roku 2023 sme zintenzívnili prácu v mnohých oblastiach diverzity, rovnosti a inklúzie so skvelými výsledkami. Teší ma, že našu komplexnú snahu ocenili aj odborníci prostredníctvom ceny Via Bona za zodpovedné podnikanie v kategórii Výnimočný zamestnávateľ, ktorú si nesmierne vážime a zároveň nám dodáva energiu pokračovať v našom úsilí aj naďalej,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dodáva: „Naši kolegovia a kolegyne sú pre nás prioritou, akceptujeme jedinečnosť každého z nás a usilujeme sa o vytváranie firemnej kultúry, ktorá kladie dôraz na otvorenosť, individuálne potreby, vytvára bezpečné miesto a prostredie, kde sa každý cíti vítaný a dostáva rovnaké príležitosti.“

Tesco od roku 2021 každoročne zverejňuje Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie, ktorá na reálnych dátach ukazuje pestrosť a rozmanitosť svojich kolegýň a kolegov. Podľa poslednej správy v Tescu na Slovensku v roku 2023 pracovalo takmer 8 000 kolegýň a kolegov 16 národností – z nich je 6,7 % zdravotne znevýhodnených. Medziročne ich počet vzrástol o 0,5 %, čo predstavuje nové pracovné príležitosti pre desiatky kolegov a kolegýň. Tesco sa minulý rok stalo aj najväčším súkromným zamestnávateľom ľudí so špecifickými zdravotnými obmedzeniami, ako je aj Downov syndróm.

V roku 2023 sa Tescu podarilo zvýšiť zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách, hypermarkety riadi o deväť percent viac manažérok. Takisto systematickými krokmi znížilo rozdiel v odmeňovaní žien a mužov za tri roky o 3,4 %.

Tesco na Slovensku dlhodobo vytvára inkluzívne pracovné prostredie aj pre ľudí so sociálnym znevýhodnením. Vo svojich prevádzkach zamestnáva stovky Rómok a Rómov aj zo znevýhodnených komunít, podporuje žiačky a žiakov z rómskych komunít v rámci duálneho vzdelávania a takisto pre nich vytvára pracovné príležitosti aj možnosť kariérneho rastu.

„Ako jeden z najväčších zamestnávateľov s rozmanitou skupinou ľudí sme sa zaviazali, že každý rok budeme pokračovať v napredovaní a zvyšovaní inklúzie. Práve rok 2023 bol pre Tesco z pohľadu plnenia množstva programov inklúzie, rovnosti a diverzity prelomový. Zrealizovali sme napríklad úpravy pracoviska Centrálnej kancelárie pre ZŤP, zaviedli sme benefity ako konzultácie s psychológom či dovolenku navyše, ktoré prispejú k duševnej pohode kolegýň a kolegov. Už štandardom je Dobrá linka pomoci, ktorá už viac ako 5 rokov poskytuje finančné, psychologické či právnické poradenstvo pre kolegov a kolegyne.  Zároveň sme mysleli aj na tých, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii, a spustili sme unikátny systém pomoci pre obete domáceho násilia,“ prezrádza Renáta Vozárová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Tesco v roku 2023 napĺňalo aj ďalšie dôležité míľniky v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie:

  • Reťazec na dámske toalety inštaloval bezplatné výrobky intímnej hygieny a v roku 2024 spustil širšiu kampaň týkajúcu sa menštruačnej chudoby a zabezpečil dlhodobé zníženie cien produktov dámskej hygieny vlastnej značky.
  • V roku 2023 vznikla iniciatíva LGBTQ+ ambasádorov a ambasádoriek, ktorí budujú podpornú komunitu, a následne Nadácia Tesco podporila vznik LQBTQ+ centra na Slovensku.
  • Myslí aj na podporu osôb 55+, kde okrem iného garantuje neprepustenie dva roky pred nástupom do dôchodku.
  • Mladým ľudom ponúka  príležitosti, ako sú absolventské programy, stáže a duálne vzdelávanie, kde sa výrazne sústreďuje na podporu rómskej komunity mladých.
  • Prináša lokálne riešenia podľa potrieb spoločnosti, ako je kampaň proti domácemu násiliu, kde zabezpečuje psychologickú, právnu a finančnú podporu obetiam.
  • Verí v partnerstvá a spoluprácu medzi súkromným a neziskovým sektorom, v roku 2023 malo Tesco takmer 20 partnerstiev zameraných na diverzitu, inklúziu a rovnosť a pokračuje aj naďalej. 

Via Bona Slovakia je jedinečné ocenenie pre firmy za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. V aktuálnom 24. ročníku získali firmy ocenenie v 7 kategóriách. O víťazoch rozhodli odborné nezávislé komisie, pričom vyberali spomedzi 44 prihlásených nominácií. Mená víťazov boli zverejnené na slávnostnom galavečere 25. júna  2024. Nezávislá komisia Via Bona už ocenila aktivity Tesca v oblasti zodpovedného podnikania aj v minulosti – v roku 2017 a 2020. Tento rok sa Tesco opäť umiestnilo aj medzi trojicou najlepších zamestnávateľov v prestížnej nezávislej ankete Najzamestnávateľ za rok 2023 v kategórii Obchod a služby. Tesco získalo 2. miesto a už štvrtýkrát po sebe tak reťazec potvrdil, že mu záleží na vytváraní tých najlepších podmienok na prácu pre kolegyne a kolegov, a rovnako to vníma aj široká verejnosť.

Pozn. redakcie: PR článok vypracovalo Tesco

Môže vás zaujať: