Lesy SR majú po krátkom čase opäť nového generálneho riaditeľa

Dalito.sk/Ing. Tomáš Čuka je novým generálnym riaditeľom štátneho podniku LESY SR/foto: MPRV SR
DALITO -

V sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa dnes uskutočnilo druhé kolo výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky (LESY SR). Za dodržania aktuálnych protipandemických opatrení absolvovali uchádzači pohovor s výberovou komisiou, ktorá dôsledne preverila skúsenosti a všetky predpoklady na výkon tejto funkcie. Vízia budúceho riaditeľa SR aktívne reflektuje na klimatické zmeny a nutnosť zmeny v obhospodarovaní aj správe nášho významného prírodného bohatstva.

Calito.sk o tom informoval hovorca rezortu Daniel Hrežík.

Druhého kola výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici sa zúčastnili dvaja uchádzači, konkrétne Ing. Tomáš Čuka a Ing. Juraj Piecka, PhD. Obaja splnili hranicu 70% úspešnosti stanovenú a schválenú výberovou komisiou pre prvé a rovnako aj pre druhé kolo.

Výberová komisia pod vedením štátneho tajomníka Andreja Gajdoša v druhom kole a v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom overila predovšetkým schopnosť analytického a strategického myslenia, ďalej manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť v rozhodovaní, výkonnosť a v neposlednom rade znalosti z lesníckej politiky SR.

Na základe celkového hodnotenia výsledkov komisia skonštatovala, že úspešným kandidátom v druhom kole sa stal Ing. Tomáš Čuka, ktorý je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a z celkového možného počtu 300 bodov dosiahol v oboch kolách výberového konania spolu 272 bodov.

„Verím, že nastolená vízia transformácie štátneho podniku jemnejšími spôsobmi obhospodarovania lesov bude ako aktívna reakcia na klimatickú zmenu pri súčasnom nastavení transparentných procesov riadenia,“  uviedol Tomáš Čuka po oznámení výsledkov druhého kola.

Do funkcie ho minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský plánuje vymenovať v piatok 12. marca 2021.

LESY SR, š. p. sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú necelých 900 000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2019 zamestnával podnik takmer 3 600 ľudí. Generálny riaditeľ š. p. LESY SR je štatutárnym orgánom podniku, do funkcie ho menuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený.

https://www.dalito.sk/23-juna-ho-menoval-a-27-novembra-odvolal-generala-lesov-sr/