Majú sa dnes mileniáni lepšie ako ich rodičia, keď boli rovnako mladí?

ilustračné foto: archív Dalito.sk
DALITO -

Nová štúdia výskumného think-tanku IDEA z Ekonomického ústavu Českej akadémie vied  “Generácie X a Y očami dát: Keď boli rodičia mladí ako my” predstavuje jedinečné porovnanie súčasného života mileniálov, mileniálov, s X ich rodičov. Aké významné sú rozdiely v úrovni vzdelania, partnerských vzťahoch alebo relatívnych zárobkoch? A majú sa dnes mileniáli vo všeobecnosti lepšie ako ich rodičia, keď boli rovnako mladí?

Menej odhodlania, viac peňazí, lepšie vzdelanie: ako sa mileniáni líšia od svojich rodičov?

Štúdia porovnáva životné situácie generácií X a Y na základe údajov Českého štatistického úradu pre životné podmienky (EU-SILC) z rokov 2006  a 2021.  V roku 2006 mali zástupcovia generácie X 25-40 rokov a generácia Y bola podobne stará v roku 2021.

Česká analýza ukazuje, že najväčší rozdiel medzigeneráciami X a Y je v úrovni vzdelania. Podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním sa medzi  generáciami výrazne zvýšil. 32 % príslušníkov generácie Y má aspoň bakalársky titul, v porovnaní s iba 13 % generácie X ich rodičov. Na druhej strane počet učňov medzigeneračne klesol zo 40 % na 23 %.

“Je pozoruhodné, že  nárast počtu absolventov vysokých škôl postihol oveľa viac ženy ako mužov. Kým v generácii X bol podiel absolventiek a vysokých škôl rovnaký, v generácii Y dosiahlo vysokoškolské vzdelanie 37 % žien a len 27 % mužov,” vysvetľuje  Michal Šoltés, jeden z autorov štúdie.

Druhý najvýznamnejší medzigeneračný rozdiel sa nachádza v poklese  podielu manželstiev. Ženy aj mileniáni sa vydávajú podstatne menej často ako ich rodičia v generácii X. Medzi mileniánmi je iba 46 % žien mladších ako 40 rokov, menej ako polovica, vydatá a iba 34 % mužov je ženatých. Naproti tomu 65 % žien z generácie X bolo vydatých a 52 % mužov bolo vydatých.

S poklesom výskytu manželstiev je v generácii Y  aj menší podiel detí.  V analýze sa za rodičov považuje každý, s kým v domácnosti žije aspoň jedno nezaopatrené dieťa.  Zatiaľ čo 74 % žien a 50 % mužov z generácie X má rodiča, u mileniánov podiel rodičov klesol na 65 % u žien a 43 % u mužov.

Štúdia porovnávala materiálne zabezpečenie domácností naprieč generáciami podľa toho, či si jednotlivé domácnosti môžu dovoliť týždennú dovolenku mimo domova, či môžu jesť mäso každý druhý deň, či majú osobné auto alebo počítač, alebo ako dobre vyžijú.  Vo všetkých týchto rozpočtových položkách sa generácii Y  jasne darí lepšie ako generácii X. Treba však mať na pamäti, že rozdiely v materiálnom zabezpečení nie sú spôsobené len rozdielnymi osobnými okolnosťami, ale aj zlepšením vonkajších faktorov, ako je reálny rast ekonomiky, mzdy, produktivita práce či dlhodobo nízka miera nezamestnanosti v Českej republike.

Celý rozhovor s Michalom Šoltésom z Akadémie vied ČR/zdroj: Akadémia vied ČR

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)  

Môže vás zaujať: