MUDr. Beáta Šoltýsová – TOP Lekárka na Slovensku v odbore pediatria

Dalito.sk/MUDr. Beáta Šoltýsová z Nemocnice Poprad, a. s., získala najviac hlasov v hlasovaní TOP lekári na Slovensku v odbore pediatria/foto: Nemocnica Poprad
DALITO -

Nemocnica Poprad, a. s., sa zúčastnila už piateho ročníka projektu TOP Lekári na Slovensku V. Do zoznamu nominovaných, ktorý vznikol na základe nominácií hlavných odborníkov MZ SR, tiež po oslovení štátnych a súkromných nemocníc, ako aj výzvou k medicínskej verejnosti v týždenníku Zdravotnícke noviny, bola v odbore pediatria nominovaná aj primárka Pediatrického oddelenia s JIS  Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Beáta Šoltýsová. Dalito.sk o tom informovala Sylvia Galajda z popradskej nemocnice.

Veľkým úspechom pre popradskú nemocnicu bola už úspešná nominácia tejto odborníčky. Zisk najväčšieho počtu hlasov v odbore pediatria je úspechom MUDr. Šoltýsovej i Nemocnice Poprad, a. s., a jej vysoko kvalifikovaného personálu.

„Nielen samotná súťaž, ale aj jej výsledok a v päťročnej histórii už druhé víťazstvo je dôkazom toho, že naši odborníci patria medzi špičku na Slovensku a Nemocnica Poprad, a. s., poskytuje napriek tomu, že ide o koncovú všeobecnú nemocnicu, zdravotnícku starostlivosť na skutočne profesionálnej úrovni,” informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva nemocnice Ing. Peter Petruš, MBA, ktorý zároveň srdečne zablahoželal MUDr. Beáte Šoltýsovej k úspechu.

TOP Lekárov na Slovensku vyhlásili počas konferencie Zdravotníckych novín s názvom Slovenské zdravotníctvo 2019. V rámci konferencie odovzdávali ocenenia lekárom, finalistom projektu TOP lekári na Slovensku V.

Tento rok odborná verejnosť hlasovala za najlepších odborníkov spomedzi nominovaných lekárov v oblasti geriatrie, gynekológie a pôrodníctva, chirurgie, infektológie, oftalmológie, otorinolaryngológie, pediatrie, rádiológie, urológie a reumatológie.

O výsledkoch hlasovania sa verejnosť dozvie prostredníctvom exkluzívnej publikácie TOP Lekári na Slovensku V., ktorá sa na trh dostane v tomto mesiaci.

Cieľom projektu TOP Lekári na Slovensku V., ktorého autorom sú Zdravotnícke noviny, je predstaviť špičku odborníkov v medicíne a prostredníctvom rozhovorov s tými, ktorí od vás získali najviac hlasov, predstaviť úspechy a zaujímavé fakty o jednotlivých odboroch.

MUDr. Beáta Šoltýsová, sa detským pacientom venuje nepretržite od roku 1982, ako sekundárna lekárka, neskôr lekárka špecialistka, zástupkyňa primára i primárka. Bola prvou lekárkou Dialkorpu pri zakladaní dialýzy v Kežmarku. Ako detská nefrologička a neskôr primárka oddelenia pracuje v Nemocnici Poprad, a. s., od roku 2008.

Jej dlhoročná spolupracovníčka, neonatologička, MUDr. Anna Antalíková o nej hovorí:

„Osobne na nej obdivujem, že dovolí svojmu personálu, aby išiel za svojim snom a ona neúnavne ďalej pomáha v odbornom raste ďalším mladým lekárom. Vo svojej práci pozerá ďaleko dopredu a je nevyčerpateľným zdrojom energie a nápadov pre celé svoje okolie. Dôkazom toho bola aj realizácia filmu, ktorý ukázal  postoj skúsených lekárov k práci v obvode ako k skutočnej výzve.“

MUDr. Šoltýsová prikladá veľký význam vo svojej profesnej kariére práve spomínanému filmu Quo Vadis Romale, v ktorom poukázala, zhmotnila a pomenovala problémy detských všeobecných lekárov v obvodoch s väčším počtom pacientov zo skupiny neprispôsobivých obyvateľov.

S filmom vystúpila na Česko–slovenskom pediatrickom kongrese, neskôr na niekoľkých ďalších konferenciách, medzinárodná organizácia WHO ju pozvala na odbornú konferenciu do Viedne a na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny predstavila a diskutovala o možnostiach troch  inovatívnych prístupov pri riešení problémov súvisiacich s novorodeneckou úmrtnosťou.

MUDr. Šoltýsovou iniciované inovatívne prístupy sa v praxi osvedčili a dodnes predstavujú jeden z účinných nástrojov poskytovania zdravotnej starostlivosti detským pacientom z marginalizovaných skupín. Jej zanietenie pre poslanie lekára a dosiahnuté výsledky ocenili odborné autority zo Slovenskej lekárskej spoločnosti udelením bronzovej (2006),  striebornej (2011) a zlatej (2016) medaily za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť.

MUDr. Šoltýsová svoje lekárske skúsenosti a organizačné schopnosti využíva aj na organizovanie odborných podujatí s cieľom vytvárať priestor pre ďalšie vzdelávanie odborných pracovníkov v zdravotníctve.

Zo svojej pozície pomohla zorganizovať päť ročníkov medzinárodnej konferencie Popradské lekárske dni, šestnásť ročníkov Kežmarských lekárskych dní, desať ročníkov Kazuistiky Tatry. Je zároveň konateľkou Ceny života, o.z., ktoré pôsobilo pri detskom oddelení  kežmarskej nemocnice, od roku 2009 pôsobí ďalej pri Pediatrickom oddelení s JIS Nemocnice Poprad, a. s. a vzniklo s cieľom podpory vzdelávania zdravotníckeho personálu a pomoci pri nákupe a zabezpečení prístrojového vybavenia spomínaného oddelenia.

Ortopéd Ján Kľoc je Top lekár 2017