Najväčší súkromný zamestnávateľ ľudí s Downovým syndrómom sa špeciálnym spôsobom pripája do ponožkovej výzvy

zdroj: Tesco
DALITO -

V Tescu je každý vítaný. Reťazec na Slovensku dlhodobo vytvára také pracovné podmienky, aby svoj talent a zručnosti mohol rozvíjať každý bez rozdielu. Otvorené a inkluzívne pracovné prostredie pomohlo k začleneniu ľudí s Downovým syndrómom do pracovného procesu v Tescu. Aktuálne tak reťazec patrí k najväčším zamestnávateľom ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku.

Osem kolegov a kolegýň s Downovým syndrómom našlo prácu v predajniach Tesca naprieč celým Slovenskom, čo radí reťazec na 1. miesto spomedzi súkromných zamestnávateľov v krajine v zamestnávaní ľudí s týmto znevýhodnením.

Tesco sa tento rok špeciálnym spôsobom pripája aj do ponožkovej výzvy, ktorá sa koná 21. marca 2024 a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň ľudia na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky*. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Tesco daruje za každú fotku v rozdielnych ponožkách, zdieľanú v komentári na svojej sociálnej sieti od zákazníkov, 1 euro Spoločnosti Downovho syndrómu. Každý zákazník sa môže zapojiť jedným komentárom od 18. až do 21. marca 2024.

„Sme veľmi radi, že sa nám v spolupráci aj so spoločnosťou Tesco na Slovensku postupne darí napĺňať Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby aj mladí ľudia s Downovým syndrómom našli po skončení školy prácu a uplatnenie,“  hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Začlenenie kolegu či kolegyne s Downovým syndrómom je zmenou pre pracovné tímy, do ktorých títo kolegovia a kolegyne prichádzajú. Manažérka hypermarketu Tesco Dolný Kubín Lenka Šikulajová je veľmi rada, že Tesco dáva priležitosť aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Každý kolega a kolegyňa prináša svoju jedinečnosť do pracovného prostredia vrátane kolegov s Downovým syndrómom. Napríklad Marek Spišák do jej tímu priniesol dobrú náladu a pozitívnu spätnú väzbu dostáva aj od zákazníkov.

„V dnešnej dobe je súdržnosť viac ako potrebná a my sme ju pocítili o to viac, keď k nám Marek nastúpil. Zrazu sme  vnímali  akúsi inakosť v tom najlepšom zmysle slova.  Kolegovia ho bez problémov prijali medzi seba ako svojho. Svojou stále pozitívnou náladou, skromnosťou  a vďačnou povahou nás obohacuje  aj o to, že v živote sa netreba vzdávať a že sa často zbytočne trápime nad problémami, ktoré vlastne ani žiadnymi problémami nie sú,“ uviedla Lenka Šikulajová.

Vladimíra Yilmaz, manažérka hypermarketu Tesco v Trnave, hovorí o Nikole Filipkovej a Marekovi Srnákovi, kolegoch s Downovým syndrómom, ako o „našich slniečkach“. Spolupráca s týmito kolegami naučila jej tím väčšej ochote, tolerancii a trpezlivosti.

„Ich prítomnosť dokáže vždy vyčariť úsmev na tvári, mnohokrát spomaliť uponáhľané pracovné tempo. Sú priateľskí, spoločenskí a veľmi úprimní. Majú veľký zmysel pre humor a radi nadväzujú nové kontakty, čo má veľmi pozitívny vplyv aj na ostatných kolegov a celý tím,“ vysvetľuje Vladimíra Yilmaz. Pozitívne ohlasy dostala aj od  zákazníkov. „Viacero z nich mi povedalo, že sme príkladom pre ostatných. Pre mňa osobne je integrácia ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou prekrásny a obohacujúci pocit,“ dodáva.

Tesco na Slovensku podporuje komunitu ľudí s Downovým syndrómom aj prostredníctvom spolupráce so Spoločnosťou Downovho syndrómu, ktorú finančne podporila cez vlastnú zbierku Tesco Anjel príspevkom na zorganizovanie plaveckého tábora pre deti.

Spoločnosť Tesco si uvedomuje, že zdravotne znevýhodnení ľudia potrebujú dostať najmä  príležitosť. Začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením je jedným z pilierov stratégie Tesca v oblasti diverzity a inklúzie. Reťazec aktuálne zamestnáva 6,7 % ľudí so zdravotným znevýhodnením a podrobné dáta o inklúzii každoročne publikuje v Správe v oblasti diverzity a inklúzie.

Pozn.: *Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky. A dátum 21. marec tiež nie je náhodný. Ľudia s Downovým syndrómom majú totiž o jeden – 21. chromozóm navyše, čiže nie dva, ale tri chromozómy.

Pozn. redak.: Autorom PR článku je Tesco

Môže vás zaujať: