Najvzdelanejšie, najnezávislejšie a najslobodnejšie ženy žijú v Bratislavskom kraji

ilustračné foto: NBS
DALITO -

Štatistika je vážna veda, bez ktorej neexistuje pokrok v mnohých oblastiach. Ale humor je soľou života a štatistici sú veľmi vzdelaní ľudia, ktorí zmysel pre humor majú. Verejnosti pri príležitosti dňa žien ponúkajú štatistiku o slovenských ženách trochu inak. Uviedli, že ide o ich darček všetkým úžasným ženám na Slovensku. “Čo región to jedinečné ženy!” uviedlo tlačové oddelenie štatistického úradu SR.

Slobodné a nezávislé

Ženy v Bratislavskom kraji sú slobodné a nezávislé! Získať ich do manželstva  nie je ani trochu jednoduché a už vôbec nie udržať ich v stave manželskom. V Bratislavskom kraji žije na základe výsledkov SODB 2021 celkovo 373 233 žien, z ktorých najvyšší podiel tvoria slobodné ženy (152 784 žien; 40,9 % zo všetkých žien v kraji). Rozvedených žien je v Bratislavskom kraji 40 745 (10,9 %), čo je najvyšší podiel zo všetkých krajov na území SR.  Ak teda už ženu z Bratislavského kraja do „chomúta“ dostanete, veľmi ju nehnevajte! Ženy Bratislavského kraja sú zároveň veľmi vzdelané! Z hľadiska vzdelania má 125 972 žien z Bratislavského kraja ukončené vysokoškolské vzdelanie. Podiel vysokoškolsky vzdelaných žien v Bratislavskom kraji je najvyšší zo všetkých krajov Slovenskej republiky a vysokoškolsky vzdelaná je tu každá tretia žena (33,8 %). Dokonca tu žijú najvzdelanejšie ženy na Slovensku vôbec a síce v okrese Bratislava II., kde má ukončené vysokoškolské vzdelanie 24 027 žien (36,2 % zo všetkých žien v okrese). Ženy v Bratislavskom kraji sú v najlepších rokoch. Priemerný vek žien v Bratislavskom kraji je 42,8 rokov a najvyšší počet z nich patrí do vekovej skupiny  35 – 39 rokov.

Ženy v Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji sú tradične vydaté

Ženy v týchto troch krajoch holdujú manželstvu.  V Trnavskom kraji žilo k rozhodujúcemu okamihu sčítania 288 487 žien, z ktorých bolo 115 792 vydatých (40,1 %). V Trenčianskom kraji je dokonca najmenej slobodných žien oproti iným krajom. Ak teda chcete ženu z Trenčianskeho kraja získať, musíte sa s ňou oženiť. V Trenčianskom kraji žilo podľa výsledkov SODB 2021 celkovo 109 464 slobodných žien, čo z celkového počtu 293 803 žien predstavuje podiel viac ako 37 %.Zo všetkých krajov SR je tento počet aj podiel slobodných žien najnižší. Žien v manželskom zväzku je v Trenčianskom kraji 120 444 (41,0 %).

Aj v Žilinskom kraji je najviac žien vydatých. Na základe výsledkov SODB 2021 žije v Žilinskom kraji najviac vydatých žien v rodinnom stave ženatý/vydatá (143 948 žien; 41,0 % zo všetkých žien v kraji). Ženy v týchto krajoch majú vysokoškolské vzdelanie. Ich podiel predstavuje 17,9 % v Trnavskom kraji, 18,6 % v Trenčianskom kraji a 20 % v Žilinskom kraji. Páni pozor, každá piata žena v Žilinskom kraji má vysokú školu! Ženy v Trenčianskom kraji, Žilinskom a Trnavskom sú ako víno. Zrelé a vzdelané. V produktívnom veku žije napríklad v Žilinskom kraji 230 034 žien (65,6 %), čo je najvyšší podiel zo všetkých krajov SR.  Ženy v Žilinskom kraji majú priemerný vek 42,3 rokov a aj tu najviac žien patrí do vekovej skupiny 40 – 44 rokov (27 028 žien; 7,7 %).    V Trnavskom kraji je priemerný vek všetkých žien 43,6 rokov Trenčianskom kraji je priemerný vek žien 44,5 rokov. Najzrelšie ženy sú v okrese Myjava, kde z hľadiska priemerného veku žijú najstaršie ženy v SR s priemerným vekom 46,0 rokov.                                                 

Ženy v Banskobystrickom kraji sa vydávať nechcú ženy v Nitrianskom kraji ovdoveli

Len nie manželstvo! Aj takto by sa dali charakterizovať ženy v Banskobystrickom kraji. Zo všetkých žien z Banskobystrického kraja (321 448)  je vydatých iba 117 535   (36,6 %). Ide o najnižší podiel zo všetkých krajov SR. Slobodných žien je v Banskobystrickom kraji 128 503 (40,0 %), rozvedených žien je tu 33 524 (10,4 %) a vdov 41 508 (12,9 %). Aj v tomto kraji ženy radi študujú, i keď o niečo menej ako inde na Slovensku.

Vysokoškolsky vzdelaných žien v Banskobystrickom kraji je takmer 56 000 (55 976). Zo všetkých krajov Slovenskej republiky ide o najnižší podiel. Ženy v Banskobystrickom kraji sú zrelé. Aj tu žije viac seniórok nad 65 rokov ako detí do 14 rokov. V Banskobystrickom kraji majú ženy priemerný vek 43,8 rokov.

Ženy v Nitrianskom kraji o svojich manželov prišli. Žije tu 347 300 žien a z hľadiska rodinného stavu  je v kraji najvyšší podiel vdov zo všetkých krajov SR.  Celkový počet vdov v Nitrianskom kraji je 46 513 (13,4 %). Ženy v Nitrianskom kraji sú tiež múdre a vzdelané. Pri pohľade na vzdelanie žien z Nitrianskeho kraja na základe výsledkov SODB 2021 sme zistili, že vysokoškolským vzdelaním tu disponuje 62 081 žien, čo z celkového počtu žien žijúcich v Nitrianskom kraji predstavuje podiel 17,9 %. Vekom patria medzi zrelšie dámy. V tomto kraji je najnižší podiel žien patriacich do vekovej skupiny do 14 rokov a najvyšším podielom žien patriacich k seniorkám nad 65 rokov. Tie tvoria až  22,0 %. Priemerný vek žien je tu 44,7 rokov.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)