Nárok na ošetrovné aj pri zatvorení škôlky v Rakúsku

Dalito.sk/ilustračné foto: Mesto Žilina
DALITO -

Rodičia, ktorých dieťa navštevuje škôlku v Rakúsku (prípadne v inom blízkom štáte EÚ), a oni sami pracujú a sú nemocensky poistení na Slovensku, si môžu v Sociálnej poisťovni uplatniť nárok na ošetrovné z dôvodu uzatvorenia škôlky aj v takomto prípade.

V zmysle európskej legislatívy o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia totiž Sociálna poisťovňa pri posudzovaní nároku na ošetrovné zohľadňuje fakty alebo udalosti, ktoré sa vyskytnú na území iného členského štátu EÚ, ako keby sa vyskytli na území Slovenskej republiky. V súvislosti s uvedeným si teda môže rodič dieťaťa uplatniť nárok na ošetrovné aj z dôvodu uzavretia škôlky v Rakúsku.

“Vo všeobecnosti platí, že poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie. Za rozhodnutie príslušného orgánu na účely uvedeného sa považuje najmä, ak riaditeľ materskej školy preruší prevádzku materskej školy z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, prípadne zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, napr. z dôvodu chrípkovej epidémie,” uviedol pre Dalito.sk hovorca poisťovne Peter Višváder.

V takom prípade treba k Žiadosti o ošetrovné (ktorú vystaví pediater) priložiť potvrdenie riaditeľa škôlky, ktoré musí obsahovať informácie o tom, na aké obdobie sa materská škôlka uzatvára a z akého dôvodu. Z potvrdenia musí byť tiež zrejmé, že dieťa danú škôlku navštevuje.

Ošetrovné sa vypláca najviac 10 dní, samotná potreba ošetrovania môže trvať aj viac dní, ale od jedenásteho dňa už bez nároku na ošetrovné.

V uplynulom roku vyplatila Sociálna poisťovňa priemerne mesačne 14 831 dávok ošetrovné v priemernej výške 112,19 €.