Nie je lekárka, aj tak Druhým názorom lekára zachraňuje životy

Dalito.sk/Viera Cmerová/foto: Druhý názor lekára

Na Slovensku vznikol nový projekt Druhý názor lekára, ktorý pacientom umožňuje za poplatok získať od uznávaných a skúsených odborníkov názor aj iného lekára špecialistu na zdravotné problémy či komplikácie. Za odvážnym projektom stojí  mladá dáma Viera Cmerová, ktorej sa pred očami strácal jej milovaný otec a nechcela sa zmieriť s tým, že mu nedokáže pomôcť.  Netušila vtedy, že mu vlastne takto zachráni život alebo aspoň výrazne predĺži a skvalitní. Projekt Druhý názor lekára totiž môže výrazne vylepšiť  nielen liečbu, ale dokonca doslova zachrániť život.

Čo bolo hlavným dôvodom vzniku projektu Druhý názor lekára?

Mojou  najväčšou motiváciou bola moja osobná skúsenosť, že sa nie vždy podarí jednému lekárovi určiť správnu diagnózu a takáto služba na Slovensku chýbala. Môjmu ocinovi krátko pred dosiahnutím šesťdesiatky nevedeli lekári stanoviť príčinu jeho prudko sa zhoršujúceho zdravotného stavu. Pomohol mu až druhý názor lekára – špecialistu, ktorého sme oslovili. Vtedy a mnohokrát potom sme si uvedomili, aké dôležité je byť informovaným príbuzným. Vtedy ocinovi lekárka odhadovala 4 až 6 mesiacov života, podľa jej skúseností i podľa výsledkov klinických štúdií. Tohto roku v apríli sme s ním oslavovali 63 rokov. 🙂 Táto skúsenosť i fakt, že sa medzi lekármi, vynikajúcimi slovenskými i českými odborníkmi pohybujem už takmer 15 rokov, rozhodli o tom, že som našla dostatok energie a Druhý názor lekára sme na Slovensku  spoločne s vynikajúcimi lekármi rozbehli. Je to projekt, o ktorom som  presvedčená, že má zmysel. A sľúbila som si, že budem nad jeho realizáciou stáť ostražito a poctivo tak, ako keby sa jednalo o môjho vlastného ocina. Vždy a za každých okolností.

Aký to je pocit, že na základe vašej neoblomnej snahy ockovi pomôcť ste  dnes stále s ním?

Úžasný! V prvom rade – viem, že som ja ani moja rodina nič nezanedbala. Každý deň, ktorý máme s ocinom je dar a to si veľmi dobre uvedomujeme. Porazili sme lekárske prognózy. Nie preto, že by boli mylné. Ale preto, že sme zabojovali. Ocino svojou duševnou silou, ja a moja rodina pripravenosťou sa dožiadať odbornej pomoci.

Ako na stanovenie správnej diagnózy reagoval on?

Všetci sme si vydýchli, keď sme konečne vedeli, aká je príčina toho, že sa začal  tak zle cítiť. Na druhej strane, bola pred ním veľmi náročná liečba – čakala ho chemoterapia, absolvoval transplantáciu kostnej drene a žiaľ, jeho telo transplantát odmietlo. Našli sme však skvelých odborníkov, ktorí mu vďaka svojim skúsenostiam s týmto druhom onkohematologického ochorenia vedeli pomôcť s liečbou. Dnes je ocino v starostlivosti skvelých paliatológov (oddelenie paliatívnej medicíny) na Národnom onkologickom ústave, ktorí sa o neho úžasne a profesionálne starajú.

Na Slovensku sa hovorí, koľko lekárov toľko názorov. Pacienti si na sociálnych sieťach pravidelne vymieňajú  skúsenosti  o nesprávnych diagnózach .

Fakt je, že z doterajšej skúsenosti fungovania Druhého názoru lekára môžem potvrdiť, že u viacerých našich klientov bola diagnóza či navrhovaná liečba zhodná s odporúčaniami našich špecialistov. Máme však aj prípady, keď nás oslovujú klienti, ktorí nemajú od lekárov jednoznačné stanovisko o diagnóze alebo majú viac pohľadov na liečbu a nie sú si istí, ktorý bude pre nich vhodný.

Zatiaľ poskytujete služby iba v špecializáciách onkológia, gastroenterológia, ORL a v odbore klinickej  výživy, kde dokonca spolupracujete s expertmi v Česku. Prečo zatiaľ iba tieto špecializácie?

Spoločne s lekármi sme sa pri vzniku projektu dohodli, že začneme s kľúčovými odbormi, pretože je pre nás  dôležitá kvalita, nie kvantita. Zastrešujeme špičkových odborníkov, a to aj viacerých z jednej špecializácie, aby sme mali odborníka doslova na každú diagnózu. Čo vysvetľuje prečo sa „rozbiehame“ pomaly. Tento proces je časovo náročnejší, no profesionálny a ľudský prístup u našich konzultantov je našou prioritou. Postupne dopĺňame ďalšie oblasti, vychádzame z ohlasov ľudí, ktorí nás kontaktujú. Novinkou je, že od leta sme doplnili aj endokrinológiu, neurológiu a ortopédiu. Máme tiež skvelú odborníčku pre detskú gastroenterológiu. V budúcom roku určite pridáme ďalšie špecializácie.

Takže, mám nejaký zdravotný problém, napríklad dlhodobý, neviem sa z toho vylízať a cítim, že by som sa chcela poradiť aj s nejakým iným odborníkom. Veď čo keď náhodou sa ten môj lekár niečo opomenul. Ako mám postupovať?

Naše konzultácie zabezpečujeme  písomnou formou. Pacient nám posiela svoje lekárske záznamy a náš kontaktný lekár pre danú oblasť –vyhodnotí čas aj počet lekárov – špecialistov, ktorí budú na vypracovaní písomnej konzultácie pracovať. Následne si s pacientom odsúhlasíme cenovú ponuku a potom sa už lekári môžu pustiť do práce. Vypracovanie jednej konzultácie je náročné. Lekár si musí prejsť všetky zdravotné záznamy, všetky zobrazovacie vyšetrenia (CT, MRI vyšetrenie) príp. iné, aby následne stanovil diagnostický záver, odporučený postup a možnosti liečby. Všetko to pacientovi spíše do „ľudskej“ reči, t.z. snaží sa vyhnúť medicínskej terminológii, aby bola písomná konzultácia čo najviac zrozumiteľná. Ak aj použije odborný výraz, vysvetlí ho.

Nemýlia si službu klienti s tým, že si myslia, že tieto rady by mali lekári poskytovať zadarmo? Určite sa stretnete aj s otázkou, prečo by za službu Druhý názor lekára mali platiť.

Kontaktujú nás aj ľudia, ktorí ako náhle zistia, že je služba spoplatnená, sa už viac neohlásia. A je to v poriadku. My neposkytujeme akúsi „radu“, ide o fundovaný lekársky názor odborníka, ktorý je pre dané ochorenie jeden z najlepších odborníkov na Slovensku či v Čechách. Naši konzultanti pracujú niekedy 3-4 hodiny na úkor svojho vlastného času a rodiny. A verte mi, títo ľudia majú toho voľného času už aj tak nedostatok. Čiže platba za písomnú konzultáciu Druhého názoru lekára je prirodzenou kompenzáciou straty ich súkromného času ako aj ohodnotenia ich dlhoročných skúseností a vedomostí. Asi by nikto z nás nechcel pracovať zadarmo, nechcime to preto ani po lekároch J

Služba Druhého názoru lekára je v zahraničí bežná už roky, dokonca v niektorých štátoch, aj v susednej Českej republike, ju preplácajú zdravotné poisťovne. Uvedomujú si už klienti, že táto služba je právom hradená?

Odpoveďou na Vašu otázku je, že Druhý názor lekára je tu už rok a plánujeme pokračovať v poskytovaní našich služieb. Naši klienti, ktorých sme kontaktovali ex post – anonymne prostredníctvom dotazníka, sa mali možnosť vyjadriť aj k tomu, či boli s výsledkom  našej práce spokojní a cenu, ktorú zaplatili či považujú za adekvátnu. Viac ako 95% z nich odpovedalo kladne. A to nám dáva zmysel ísť ďalej. Na druhej strane, Druhý názor lekára priniesol konečne už aj slovenským pacientom  MOŽNOSŤ získať istotu v rozhodovaní sa  o správnosti ich liečby či diagnózy. Je to služba, ktorá má určite obrovský význam – moja osobná skúsenosť ako aj spätné väzby našich už klientov to len potvrdzujú.

Nerozmýšľali ste o rokovaniach so zdravotnými poisťovňami, či takúto službu, bežnú v zahraničí, nebudú pacientom preplácať?

V blízkej budúcnosti to určite nie je v našom pláne. Za seba môžem povedať, že si myslím, že slovenské zdravotníctvo má pred sebou mnoho väčších výziev, ktoré sú finančne náročné.

Projekt už funguje vyše roka a zaznamenal prvé úspechy. Aké to boli prípady?

Vzhľadom na ochranu osobných údajov našich klientov sa nemôžem vyjadrovať k jednotlivým prípadom či zverejňovať podrobnosti. No musím povedať, že vďaka špecialistom Druhého názoru lekára sa podarilo v nejednom prípade dospieť k správnej diagnóze či tento proces značne urýchliť. Taktiež máme prípady, kedy sme pomohli nerozhodným pacientom – klientom správne sa rozhodnúť. Napríklad často krát  ženy  – onkologické pacientky váhajú s rozhodnutím o chemoterapii, ktorú im ich onkológ odporúča.

S čím najčastejšie sa na vás klienti obracajú a s čím naozaj neviete pomôcť?

Nevieme pomôcť ak pacient ešte neabsolvoval žiadne vyšetrenia, čiže naši konzultanti nemajú doslova nič v ruke. Nevieme písomnou konzultáciou nahradiť vyšetrenie. Takéto prípady sú však ojedinelé. Väčšina z našich klientov má všetku potrebnú dokumentáciu už v rukách. Najčastejšie nás kontaktujú onkologickí pacienti a ich príbuzní. Máme však aj klientov, ktorí majú gastroenterologické ťažkosti. Riešili sme už aj náročnejšie a komplexnejšie prípady, kde sa museli spojiť viacerí špecialisti – napr. endokrinológ, chirurg a gastroenterológ.

Nechce sa mi veriť, že druhý názor lekára zobrali všetci lekári s nadšením, keď na Slovensku už od socializmu platí pravidlo, farár, učiteľ a lekár majú vždy pravdu!

Naším cieľom je odovzdať klientovi písomnú konzultáciu na jeho zdravotný stav s odporučením pre ďalšiu liečbu. Čiže výsledkom je, že náš klient získa nezávislý názor slovenského, príp. českého odborníka pre danú diagnózu, s odpoveďami na jeho otázky, ktoré ho v tejto súvislosti trápia. Inými slovami našou úlohou nie je a ani nebude posudzovať či komentovať doterajšiu liečbu pacienta či sa iným spôsobom vyjadrovať k práci jeho ošetrujúceho lekára.  Ak je lekár čo len trochu progresívny a má sebavedomie, nemôže to, že jeho pacient osloví Druhý názor lekára vnímať ako prejavenú nedôveru. On by urobil to isté a ako lekár by iste konzultoval v prípade závažnej diagnózy vo svojej rodine nie jedného, ale i viacerých ďalších odborníkov. Tu sa nejedná o nedôveru, ale istotu pacienta a jeho rodiny v životnom rozhodnutí o svojom zdravotnom stave. Som presvedčená, že kontaktovať lekára pre druhý názor je pre pacienta i jeho ošetrujúceho lekára vždy múdrejšie riešenie ako „kontaktovať“ Dr. Google. Neraz sa stalo, že si pacient sám diagnostikoval rakovinu, ktorú nemal a vieme aj o prípadoch, kedy sa už lúčil so životom. Ak má pacient krv v stolici a napr. má ostych to povedať v ambulancii, google mu dá celú plejádu odpovedí na jeho stav – od tvrdej stolice, cez zlatú žilu až po Crohnovu chorobu či rakovinu konečníka! Naši lekári dávajú klientom profesionálne, nezávislé a hlavne odborné odpovede na podklade „evidence based medicine“, teda medicíny založenej na dôkazoch  na ich zdravotný stav.

Zapojíte do projektu aj lekárov z iných krajín okrem Slovenska a Česka?

Nie, nemáme to v pláne. V našej krajine je veľa špičkových odborníkov a nie je naším cieľom „vyvážať“ našich pacientov za hranice Slovenska. Navyše, sú tu z nášho pohľadu dve závažné prekážky. V prvom rade je to jazyková bariéra. Slovenský pacient má svoju zdravotnú dokumentáciu prirodzene v slovenskom jazyku. Ak by sme ju chceli postúpiť napr. anglickému či nemeckému konzultantovi, museli by sme ju dať preložiť – ideálne odborníkom, ktorý sa danej diagnóze aj venujú, čiže vedia dôsledne preložiť zdravotné záznamy svojho kolegu do povedzme angličtiny. Rovnako odporúčania nemeckého konzultanta by museli byť opäť preložené do slovenčiny. Tento proces by bol zbytočne zdĺhavý a obávam sa, že aj výrazne drahší pre klienta. Druhá bariéra je  v tom, že lekári z iných krajín nepoznajú situáciu v slovenskom zdravotníctve tak ako Slováci či Česi. Pri zodpovedaní otázok našich klientov  je aj táto rovina veľmi podstatná. Čiže vrátim sa na začiatok, na Slovensku aj v Čechách vieme pokryť špičkovými odborníkmi všetky oblasti, ktoré aktuálne poskytujeme našim klientom.

O podobné platené písomné konzultácie sa pokúšalo  niekoľko lekárov. Ich snaha je už minulosťou. Nebojíte sa neúspechu?

Neviem o tom, že by podobných prípadov bolo mnoho, práve naopak. Komplexné a multiodborové písomné konzultácie v zmysle „second opinion“ – teda druhého názoru poskytujeme na Slovensku ako prví. A čo sa týka akéhosi strachu z neúspechu – hovorí sa, kto sa bojí, nech nechodí do lesa.:-) Nás aj našich lekárov, ktorí stáli pri zrode tohto projektu motivuje jeho zmysluplnosť ako aj nedostupnosť podobnej služby v našich končinách. Rešpektovaný medicínsky žurnál nedávno publikoval výsledky americkej štúdie* práve z národného centra pre druhý názor, ktorá hovorí, že názor druhého odborníka sa so stanovenou diagnózou presne zhodoval iba v 12 percentách prípadov! Podľa prieskumu agentúry TNS, ktorý sa realizoval na vzorke 300 slovenských onkologických pacientov a ich príbuzných, až 41% z nich malo pochybnosti o stanovenej liečbe. Podľa ďalšieho európskeho prieskumu sa Slováci boja najmä toho, že im lekári nedostatočne stanovia diagnózu alebo sa nepodarí operácia, prípadne predpíšu nesprávne lieky. Aj pre týchto pacientov je tu naša služba.

*Poznámka autora: Štúdiu americkej  Mayo Clinic publikoval žurnál Journal of Evaluation in Clinical Practice v roku 2017.

Môže vás zaujať:

Druhý názor lekára môže zachrániť život!