Nie, nemusíte v horúčavách trpieť aj v kancelárii. Firmy majú nové povinnosti

ilustračné foto: Shutterstock.com - Image Flow
DALITO -

Doplnená vyhláška o ochrane zdravia pred záťažou teplom ukladá zamestnávateľom veľmi jasné povinnosti. V najteplejšom období roka pribúdajú zamestnávateľom nemalé povinnosti, ktoré musia splniť s ohľadom na zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Doplnená vyhláška Ministerstva zdravotníctva z 1.12.2022 však okrem konkrétnych podmienok navrhuje aj správne opatrenia. 

  • Tekutiny skoro pre všetkých 
  • Mikroklíma na pracovisku 
  • Vonku sa pracuje odlišne 

Teplotné výkyvy majú nesporne vplyv na výkon pracovných úkonov. S neustálymi zmenami sa však nepasujú len zamestnávatelia či zamestnanci, ale tiež zákonník práce. Ten bol koncom minulého roka aktualizovaný aj v rámci Vyhlášky č. 99/2016 Z.z., týkajúcej sa ochrany zdravia pred záťažou teplom a chladom v práci.

Okrem iného tak uvádza presné teplotné rozdiely na pracovisku či v blízkosti objektov sálajúcich teplo, vrátane počítačov alebo iných strojov generujúcich tepelnú energiu. Keďže každému zamestnávateľovi vzniká povinnosť v odlišnej miere, v závislosti od stupňa zaťaženia v rámci pracovnej triedy, zákonník po novom špecifikuje podmienky na výkon práce podľa presných kvocientov energetického výdaja. Aké opatrenia by ste teda mali brať do úvahy pri zaobstarávaní vhodného pracovného prostredia pre zamestnancov? 

Tekutiny skoro pre všetkých 

Tak ako uvádza odsek 7 Vyhlášky č. 99/2016 Z.z., zamestnávatelia by mali zabezpečiť zamestnancom popri optimalizovanej pracovnej dobe aj dostatočný pitný režim a to na vlastné náklady. V niektorých prípadoch však nestačí len pitná voda. Už od triedy 1b, ktorá zahŕňa napríklad aj šoférovanie čo obsluhu strojov v sede, musí zamestnávateľov zabezpečovať podriadeným súčasne minerálne nápoje. Dôvodom úpravy je strata tekutín a minerálnych látok spôsobená potením a dýchaním pri práci. 

Výnimkou je teda len trieda 1a, ktorá zahŕňa sedavú činnosť s nízkym energickým výdajom, klasifikovanú ako ľahká administratívna činnosť. A práve do tejto triedy spadajú aj profesie, akými sú účtovníctvo, kreslenie projektovanie či iné kancelárske pozície. Hoci sa môže zdať, že zákon popiera nutnosť prísunu tekutín pre takúto triedu pracovníkov, prístup k opatreniam je komplexnejší. Pozrime sa teda na to, aké ďalšie faktory doplnená vyhláška konkretizuje. 

Mikroklíma na pracovisku 

Aby mali všetci zamestnávatelia jasno v tom, ktoré povinnosti sa ich týkajú, v Prílohe č. 2 k vyhláške č. 99/2016 Z.z. sa ďalej uvádzajú optimálne a prípustné teplotné hodnoty. Tie stanovujú operatívnu teplotu, prípustnú rýchlosť prúdenia vzduchu a dokonca aj prípustnú relatívnu vlhkosť vzduchu.

Všetky tieto parametre teda spolu jasne definujú ideálne podmienky pre vytvorenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy na pracovisku. Zaujímavosťou však je, že aj v tomto prípade zostávajú dve pracovné triedy nešpecifikované – konkrétne sa jedná o tie pracovné triedy, ktoré sú v lete najväčšmi vystavené tepelnej záťaži – rozumieť pod nimi máme intenzívne a veľmi intenzívne telesné činnosti, akými sú práce na cestách, tratiach, stavebné práce v exteriéroch či tlačenie ťažkých nákladov. 

Vonku sa pracuje odlišne 

Zákon pracovné triedy 3 a 4 posudzuje odlišne v porovnaní s prácami, ktoré sú vykonávané prevažne vo vnútorných priestoroch. Namiesto hodnotenia únosnej záťaže teplom pri práci klasifikuje tieto profesie z hľadiska dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce.

Viac sa dočítate v článku Doplnená vyhláška o ochrane zdravia pred záťažou teplom ukladá zamestnávateľom veľmi jasné povinnosti na pracuj.sk .

Môže vás zaujať: