Odchod do dôchodku môže byť traumou, nielen pre peniaze

Dalito.sk/Prešovská univerzita v Prešove vzdelávanie na Univerzite tretieho veku/foto: PU
DALITO -

Zmysluplné vzťahy hrajú prím nielen na Vianoce . Adaptovať sa na dôchodkové obdobie nebýva jednoduché a aj tento proces sa stal predmetom výskumu vedcov zo Slovenskej akadémie vied (SAV). Ukazuje sa totiž, že u niektorých ľudí môže ísť o náročnú životnú zmenu s potenciálnym negatívnym dopadom na psychosociálne fungovanie.

Dalito.sk o tom informovala Monika Hucáková, hovorkyňa SAV.

Preto je potrebné skúmať a lepšie chápať samotný proces adaptácie, ako aj faktory, ktoré podporujú úspešné zvládnutie prechodu do dôchodku.

„Nedávno sme v prestížnom vedeckom časopise Current Psychology publikovali štúdiu, v ktorej sme prezentovali výsledky kvalitatívneho výskumu zameraného práve na identifikáciu nápomocných a blokujúcich faktorov, ktoré môžu ovplyvniť proces a výsledok adaptačného procesu po nástupe na dôchodok. Medzi tie najdôležitejšie patria schopnosť nájsť a realizovať nové aktivity a činnosti, ktoré človeku po nástupe na dôchodok pomôžu kompenzovať úbytok pracovných aktivít, rozvíjanie protektívnych postojov ako sú optimizmus, vďačnosť, akceptácia obmedzení a pod., a v neposlednom rade možnosť udržiavať zmysluplné vzťahy,“ povedal Peter Halama, riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Až tretina trpí

Vedci zistili, že približne tretina osôb zažíva po nástupe na dôchodok pocity osamelosti a nedostatok sociálnych kontaktov, ktoré sú dôsledkom obmedzených možností sociálnej interakcie po ukončení zamestnania.

Pre mnohých ľudí sú pracovné vzťahy dôležitým zdrojom zmysluplnej sociálnej interakcie, no nástupom na dôchodok sa táto možnosť značne redukuje.

„Tento nedostatok je potrebné kompenzovať prostredníctvom zmysluplných vzťahov v rodine či s priateľmi a známymi, čo sa však nie každému darí. Negatívnu úlohu môže zohrávať aj sociálna izolácia, geografická vzdialenosť od blízkych ľudí, úmrtie alebo ochorenie blízkych ľudí, nedostatok financií či dlhodobé konflikty. Naopak, nápomocné je, keď rodina či širší okruh ľudí dokáže človeka po ukončení zamestnania intenzívnejšie začleniť do vzťahov a poskytnúť mu zmysluplnú vzťahovú rolu, napríklad cez spoločné trávenie času alebo starostlivosť o vnúčatá,“ povedala Lucia Záhorcová z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Vianoce sú málo

Otázka sociálnych vzťahov či osamelosti sa dostáva do popredia aj počas Vianoc, kedy sa rodiny, priatelia a známi intenzívnejšie stretávajú a prežívajú spolu sviatočné chvíle. Vianoce sú preto potenciálom na prehĺbenie vzťahov a zážitku spolupatričnosti, čo znižuje pocit osamelosti. Pre dobrú adaptáciu na dôchodku je však dôležité, ak má človek možnosť fungovať v zmysluplných vzťahoch v dlhodobej perspektíve, a to nielen počas sviatkov.

Link na publikovanú štúdiu v Current Psychology