Odštartovali závody o prežitie. Pre elektromobilitu prepustia tisíce  

ilustračné foto: pixabay.com - James Qube
DALITO -

Elektromobilita si vyberá neobvyklú daň, vo fabrikách sa zrejme uživí menej ľudí. Už priznávajú automobilky nielen u nás, ale aj za hranicami.

Pôvodne bola transformácia automobilového priemyslu naplánovaná spolu s výmenou generácií. Aspoň tak si to predstavovali automobilky, ktoré predpokladali, že stavy zamestnancov sa prirodzene preriedia odchodom dosluhujúcej generácie do dôchodku. 

Technologický progres je však rýchlejší, než tempo, akým sa vymieňajú generácie kvalifikovaných pracovníkov na pracovných pozíciách. Už dnes je zrejmé, že s nevyhnutnosťou prechodu na elektrický pohon sa musia konfrontovať popri automobilkách aj odborné školy, pripravujúce žiakov na prax v priemysle. Zmeny sa pritom neprejavujú len v strojárstve či elektrotechnike, no aj samotných výrobných procesoch a v konečnom dôsledku schopnosti elektromobily kvalifikovane opravovať či nabíjať.

Dopad na počet zamestnancov je viditeľný nielen medzi významnými výrobcami automobilov, no v nemalej miere aj u subdodávateľov komponentov. Zatiaľ čo sa s prechodom na elektromobilitu predpokladajú nižšie nároky na dodávku súčiastok a plynulejšia automatizácia výrobných procesov, odklon dopytu ovplyvňuje budúcnosť zamestnávateľov. 

Ak to pôjde, preškolia

Na situáciu možno nahliadať z rôznych uhlov. Kým niektorí zamestnávatelia prijímajú zmeny ako nevyhnutné a uprednostňujú znižovanie stavov, iné spoločnosti sú pripravené preškoliť existujúcich pracovníkov a prostredníctvom kurzov im dať súčasne možnosť presunúť sa na inú pracovnú pozíciu.

Napríklad európsky dodávateľ Bosch informoval prostredníctvom vedúcej pre ľudské zdroje, Filiz Albrechtovej, že niekdajší mechanici budú musieť byť v záujme pripravenosti na nové pracovné podmienky preškolení na softvérové pozície, zatiaľ čo pracovníci z liniek pre montáž spaľovacích motorov získajú skúsenosti, s ktorými sa budú môcť venovať montáži elektrických batérií do elektromobilov. Agentúra Reuters v štúdii z roku 2021 informovala, že Európsku úniu čakajú významné investície do vzdelávania pracovníkov, ktorí sa majú udržať na trhu práce a súčasne v odvetví, ktoré prechádza na alternatívny pohon v dôsledku Európskeho ekologického dohovoru.  

Investície nezabránia prepúšťaniu

Vzdelávanie existujúcej pracovnej sily a súčasne prichádzajúcej generácie budúcich profesionálov však neprebieha len v réžii Európskej únie, v rovnakej miere sa o ňu usilujú aj samotní zamestnávatelia. Mercedes-Benz vlani investoval viac ako 1,3 miliardy do rekvalifikácie existujúcich pracovníkov, no aj napriek tomu počas februára prepustil približne 300 zamestnancov.

Zatiaľ poslednými v rade zamestnávateľov, ktorí v dôsledku prechodu na elektromobilitu pristúpili k výraznému prepúšťaniu sú taliansky koncern Stellantis a americká automobilka Ford, ktorá mieni v Európe prepustiť podľa oficiálnych vyjadrení približne každého deviateho pracovníka. To by celkovo malo predstavovať zníženie stavov o približne 3800 pracovných miest. Tisíce prepustí aj Tesla. Prepúšťanie priznala už aj česká Škodovka.  

Pokračovanie článku Elektromobilita si vyberá neobvyklú daň, vo fabrikách sa zrejme uživí menej ľudí [pracuj.sk]

https://www.dalito.sk/nezamestnanost-klesa-ale-aj-mzdy/