Onkologickým pacientom po dlhodobej PN ponúkajú benefit postupného návratu

foto: Tesco
DALITO -

Tesco pravidelne pomáha onkologickým pacientom s cieľom vytvoriť pre nich čo najlepšie podmienky na prekonanie tohto závažného ochorenia a prispieť tak k zlepšeniu kvality ich života. Tento rok pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine, ktorý si pripomíname 4. februára, venuje reťazec finančný dar Lige proti rakovine SR na aktivity spojené s podporou pacientov trpiacim týmto závažným a zákerným ochorením.  Reťazec zároveň pomáha aj svojim kolegom a kolegyniam trpiacim onkologickou diagnózou.

„Tesco pomáha už 27 rokov všade tam, kde je to najviac potrebné. Spoluprácou s Ligou proti rakovine chceme podporiť ľudí, ktorým do života vstúpila vážna diagnóza. Rakovina zasahuje aj do životov našich kolegov a kolegýň. V boji s onkologickým ochorením sme podporili našich kolegov, kolegyne a ich rodiny v hodnote takmer 55-tisíc eur počas posledných troch rokov vďaka našej zbierke Tesco Anjel. Aktuálne im podávame cez túto zbierku pomocnú ruku aj vo forme jednorazového príspevku nad rámec existujúcej podpory vo výške 400 eur,“ vysvetľuje Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie spoločnosti Tesco a správkyňa Nadácie Tesco.

Zároveň kolegovia a kolegyne trpiaci onkologickým ochorením, ktorí sa vracajú po dlhodobej PN do Tesca, môžu využiť benefit postupného návratu do práce. Ten im umožňuje, aby počas prvých štyroch týždňov po návrate do práce odpracovali iba polovicu svojho pracovného času v zmysle pracovnej zmluvy, pričom Tesco im dorovná plat na úroveň 100 %. V priebehu februára Tesco sprostredkuje aj webinár o prevencii tohto ochorenia vďaka Lige proti rakovine.

Tesco je už niekoľko rokov hrdým partnerom finančnej zbierky Deň narcisov, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine. Zákazníci majú možnosť vždy v apríli dobrovoľne prispieť na podporu onkologických pacientov vo všetkých prevádzkach Tesca prispením priamo do pokladničky alebo použitím špeciálnych kupónov. Viacerí kolegovia a kolegyne reťazca sa počas zbierky zapájajú ako dobrovoľníci a reťazec tiež priamo finančne prispieva prostredníctvom Nadácie Tesco.

Je nám cťou a potešením, že sme v spoločnosti Tesco našli skvelého partnera. Partnera, ktorý  vníma problematiku onkologického ochorenia do hĺbky. Svedčia o tom jeho aktivity a podpora v rámci spoločnosti pre zamestnancov, ktorých toto ochorenie zasiahlo. Zároveň vníma potrebu prevencie a spoločne s nami sprostredkúva na túto tému informácie. A za nás veľká vďaka za už tradičnú podporu počas Dňa narcisov. Tak finančnú, ako aj organizačnú. Oceňujeme prístup zamestnancov k zbierke, ich pomoc i v podobe dobrovoľníctva. Počas covidu bolo partnerstvo Tesca pre nás kľúčové, bez neho by sme toto náročné obdobie veľmi ťažko zvládli.  Sme veľmi radi, že spoločnosť Tesco nevníma partnerstvo len v rovine finančnej, ale výraz spoločenská zodpovednosť vníma komplexne a svojimi aktivitami napĺňa jeho znenie v plnom rozsahu. Veľmi si to vážime a úprimne ďakujeme,“ hovorí Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

pozn. redakcie: PR článok vypracovali spoločnosť Tesco a správkyňa Nadácie Tesco

Môže vás zaujať: