Osteoporóza: Všetko o chorobe bez príznakov, ktorá ohrozuje každého

Dalito.sk/Denzitometria na diagnostiku osteoporózy/foto: FNsP ZA
DALITO -

 • Ako ochorenie vzniká
 • Ako fungujú kosti
 • Ako chorobu odhaliť
 • Starnutie a zdravotný stav ako príčina vzniku osteoporózy
 • Tehotenstvo a kosti
 • Najčastejšie otázky pacientov
 • Čo sa nám môže stať, ak sa nebudeme liečiť?

Človek možno ani netuší, že trpí osteoporózou, pokiaľ ho neprekvapí náhla zlomenina končatín, bedra, či stavca, a to aj po nevinnom, miernom páde. Alebo len tak, že urobí krok do prázdna. Úbytok kostnej hmoty nebolí. K ochoreniu aj preto dokonale pasuje prirovnanie tiché, bezpríznakové. Pri osteoporóze sú kosti slabé a krehké a už pri minimálnom páde alebo nesprávnom pohybe sa môžu zlomiť. Nepríjemné je, že osteoporóza nemá príznaky, ktoré by nás upozornili na toto ochorenie.

„V jej prvých fázach pacient nevie o tom, že trpí na toto ochorenie a teda, že má zvýšenú náchylnosť na zlomeniny. Často sa osteoporóza diagnostikuje až pri prvej zlomenine. A tá už môže zmeniť kvalitu života. Spôsobuje bolesť, stratu nezávislosti a rôzne zdravotné postihnutia. Osteoporóza je najmä ochorenie starších ľudí a je veľmi dôležité jej predchádzať. Dôležitá je pritom edukácia nielen odbornej, ale najmä laickej verejnosti,“ hovorí a na ďalšie otázky ohľadom tohto ochorenia odpovedá MUDr. Soňa Tomková, popredná slovenská reumatologička, vedúca lekárka Osteocentra a prednostka internej kliniky Nemocnice Košice – Šaca.

Pri tomto ochorení je mimoriadne dôležitá prevencia. 20. október je Svetový deň osteoporózy a aj touto cestou by sme chceli apelovať na ženy aj mužov, aby toto ochorenie neignorovali a dali si vyšetriť stav svojich kostí.

Ako choroba vzniká

Kosti zdravého človeka sú husté, zdravá kosť pod mikroskopom má voštinový vzhľad (ako včelí plást) s malými otvormi. Kosti pacienta s osteoporózou však majú kvôli strate hustoty väčšie otvory a medzery aj v samotnej štruktúre. Táto strata hustoty – denzity výrazne oslabuje kosti.

Je prirodzené, že ľudia s pribúdajúcim vekom strácajú kostnú denzitu, osteoporóza však naznačuje jej pokročilú úroveň. Človek s týmto ochorením je oveľa náchylnejší na zlomeniny kostí ako osoba bez diagnózy. Ľudia s osteoporózou si môžu zlomiť končatiny aj pri ľahkom páde. Ojedinelé nie sú ani zlomeniny pri prirodzených pohyboch tela, akým je vytočenie hrudníka do strany alebo dokonca kašeľ. Neliečená osteoporóza úbytok kostnej hmoty urýchľuje, kosti slabnú veľmi rýchlo.

Spozorovať príznaky osteoporózy je pomerne ťažké, pretože nie je veľa symptómov, ktoré by jej prítomnosť naznačovali. Ak má pacient pochybnosti alebo podozrenie na osteoporózu, najprv by mal navštíviť svojho všeobecného lekára, ktorý ho následne pošle na denzitometrické vyšetrenie, ktorým sa dá osteoporóza dnes už veľmi jednoducho diagnostikovať. Na Slovensku je dostatok denzitometrických prístrojov a ich počet dokonca prevyšuje bežný priemer Európskej únie. V

Ako fungujú kosti

Kosť je živé rastúce tkanivo. Je tvorená z kolagénu – proteínu, ktorý poskytuje mäkkú štruktúru a fosforečnanu vápenatého – minerálu, ktorý spevňuje štruktúru kosti. Vďaka tejto kombinácii kolagénu a vápnika je kosť pružná a pevná zároveň. Viac ako 99 percent vápnika v tele je obsiahnutých v kostiach a zuboch. Zvyšné 1 percento sa nachádza v krvi.

Metabolizmus kostí je dynamický proces, rovnako ako tvorba a odbúravanie kostného tkaniva, ktoré prebiehajú celý život.. Od narodenia do dospelosti sa naše kosti vyvíjajú a rastú, až cca 20. roku života. Vtedy kostná hmota dosiahne svoje maximum,  kosti sú najsilnejšie, najhustejšie, je najmenej pravdepodobné, že sa zlomia.

 Kosť sa počas celého života neustále obnovuje a nová kosť nahrádza starú. To pomáha udržiavať našu kostru pevnú. U ľudí s osteoporózou sa ale čoraz viac kosti stráca a nenahrádza. To znamená, že kosti postupne krehnú a je pravdepodobnejšie, že sa zlomia.

Ako chorobu odhaliť

Ochorenie zvyčajne odhalí až test kostnej denzity, takzvaná denzitometria alebo DEXA skenovanie. Kostná denzitometria je rádiologické vyšetrenie, ktoré je primárne vykonávané predovšetkým na vyhľadávanie osteoporózy alebo  osteopénie, chorôb, pri ktorých je nízky obsah a hustota minerálov v kostiach a zvyšuje sa riziko zlomenín. Röntgenové lúče sa používajú na meranie množstva minerálov, a to hlavne vápnika v kostiach. Toto vyšetrenie je dôležité pre ľudí, ktorí sú ohrození osteoporózou, najmä pre ženy po menopauze a pre seniorov vo veku nad 65 rokov.

Denzitometria znamená meranie hustoty kostnej hmoty. U väčšiny prístrojov sa meria stupeň absorpcie röntgenových lúčov po prechode kostným tkanivom. Hoci pracuje na röntgenovom  princípe, netreba sa ho obávať. Ide o bezbolestné vyšetrenie a na rozdiel od bežného röntgenového   snímkovania je dávka ožiarenia zanedbateľná (s výnimkou tehotných žien!). Hustota kostí  sa meria v miestach najčastejších zlomenín, t.j. oblasť predlaktia, driekové stavce a horný koniec stehennej kosti.

Najčastejšie otázky pacientov:

Prečo sa robí test kostnej minerálnej hustoty?

Obvodný lekár môže odoslať pacienta k špecialistovi, ktorý sa zaoberá ochoreniami kostí a na  vyšetrenie kostnej minerálnej hustoty, ak má podozrenie, že kosti pacienta slabnú, prejavujú sa príznaky osteoporózy alebo osoba dosiahla vek, v ktorom je nevyhnutná preventívna prehliadka. Na Slovensku má každá žena nad 65 rokov  a každý muž nad 70 rokov nárok na bezplatné denzitomentrické vyšetrenie kostí, aby sa osteoporóza zachytila včas.

Komu sa odporúča preventívne vyšetrenie?

Najviac ohrozené sú ženy po menopauze, kedy je u nich riziko vzniku osteoporózy veľmi vysoké. Rizikové sú aj ženy fajčiarky a tie, ktoré konzumujú nadmerné množstvo alkoholických nápojov. Celkovo sú chorobou ohrozené obe pohlavia – ženy nad 65 rokov a muži nad 70 rokov.

Zvýšenému riziku sú vystavení aj ľudia, ktorí majú: 

 • chronické ochorenie obličiek
 • skorú menopauzu
 • poruchu stravovania, ktorá vedie k nízkej telesnej hmotnosti
 • osteoporózu v rodinnej anamnéze
 • reumatoidnú artritídu
 • výraznú stratu výšky, čo je známka kompresných zlomenín v chrbtici
 • fyzicky veľmi neaktívny životný štýl

Kedy sú ohrození aj muži

Kým s primárnou osteoporózou bojujú najmä ženy po menopauze, mužov častejšie potrápi jej sekundárna forma. Zvyčajne za osteoporózou mužov treba hľadať iné ochorenia, vo väčšine prípadov napríklad rakovinu, či ochorenie prostaty. Osteoporózu u nich spôsobia práve lieky na liečbu spomínaných chorôb.

Od koho si mám pýtať informácie o vyšetrení ?

Váš všeobecný lekár vám môže navrhnúť test kostnej denzity na osteoporózu, alebo sa ho na test iniciatívne spýtajte, ak ste žena a  máte viac ako 65 rokov alebo ste muž a máte nad 70 rokov. Skríning na osteoporózu  pre ženy nad 65 rokov a mužov nad 70 rokov hradia  zdravotné poisťovne a je pre pacienta bezplatný.

Testovanie kostnej denzity sa odporúča hlavne starším ženám a ženám po menopauze. Ak ste mladší, ale viete o rizikových faktoroch, požiadajte vášho všeobecného doktora o vyšetrenie kostnej denzity.

Ako sa pripraviť na test hustoty minerálov v kostiach?

Na tento test nie je potrebná žiadna príprava. Počas neho budete vyzvaní, aby ste si obliekli pohodlný odev. Nesmiete mať na sebe žiadne kovové gombíky, spony alebo zipsy, pretože kov môže rušiť röntgenové snímky. Najbežnejší test kostnej denzity, ktorý sa dnes používa, sa nazýva röntgenová absorpciometria. Toto vyšetrenie spočíva v tom, že budete niekoľko minút ležať na stole, zatiaľ čo malý röntgenový detektor skenuje vašu chrbticu, jeden bok alebo oboje. Môže sa stať, že vás za účelom testu zdravotník požiada, aby ste zdvihli nohy na podperu, aby ste si vyrovnali chrbát. Test je bezpečný a bezbolestný a nevyžaduje si žiadne injekcie, nebudete cítiť ani nepríjemné pocity. Na vyšetrení  dostávate veľmi malé množstvo žiarenia.

Aký je princíp merania hustoty kostí?

Spomeňte si na svetlo, ktoré za slnečného dňa svieti cez závesy do vnútra domu. Množstvo svetla, ktoré vidíme, závisí od hrúbky závesov. Ak sú závesy veľmi silné, prechádza cez ne veľmi málo slnečného žiarenia. Ak ich však nahradíme tenšou látkou, napríklad záclonou,  svetlo prichádzajúce do domu sa podstatne zvýši. Takto podobne funguje aj kostný denzitometer, ktorý  používa detektor na meranie prenosu malého množstva röntgenových lúčov (svetla) cez kosti. Meria sa teda množstvo svetla, ktoré prechádza kosťou. Výsledkom merania je snímok, ktorý rádiológovi ukáže, aké husté a teda hrubé sú kosti.

Vyšetrenie sa neodporúča tehotným ženám.

Čo robiť po vyšetrení?

Sken hustoty kostí vygeneruje počítačový výtlačok s interpretáciou zdravotného stavu. Rádiológ skontroluje výsledky testov a lekár ich s vami prediskutuje.

Musím chodiť na vyšetrenie kostnej denzity pravidelne?

Ako často by sa mali ľudia podrobiť testu kostnej denzity, závisí od mnohých faktorov. Úlohu zohráva napríklad vek, predošlé výsledkov kostnej denzity ako aj to, či už bola iniciovaná liečba. Každopádne záujem o túto tému a priama komunikácia s lekárom, ktorý má možnosť odoslať pacienta na úvodné vyšetrenie, je prvou voľbou na ceste, ako zistiť, či sa vás osteoporóza bytostne nedotýka.

Dá sa osteoporóze vyhnúť?

Nie je tajomstvom, že osteoporóza postihuje viac ženy ako mužov. Prevencia je preto u nežného pohlavia nevyhnutná. Spočíva vo vyváženej strave – bohatej na vápnik, vitamín D a v dostatku aktívneho pohybu.

Prečo majú ženy väčšiu pravdepodobnosť osteoporózy?

Ženy majú zvyčajne menšie, tenšie a menej husté kosti ako muži. Ženy často žijú dlhšie ako muži. Strata kostí sa deje prirodzene so starnutím. Ženy tiež strácajú viac kostnej hmoty po menopauze, kedy výrazne klesá hladina hormónu estrogénu. Odborníci zistili, že vyššia hladina estrogénu pred menopauzou pomáha chrániť hustotu kostí.

Sú niektoré ženy viac ohrozené osteoporózou?

Rizikové skupiny žien zhrnieme v niekoľkých bodoch.

 • Existuje možnosť prítomnosti zlomeniny v rodinnej anamnéze.
 • Malé a útle ženy sú na osteoporózu náchylnejšie.
 • Ženy, ktoré prechádzajú menopauzou. Po menopauze tvoria vaječníky veľmi málo hormónu estrogénu. Je to práve estrogén, čo pomáha chrániť hustotu kostí. Niektoré ženy stratia až 25% kostnej hmoty počas prvých 10 rokov po menopauze.
 • Signálom, že vaječníky netvoria dostatok estrogénu je aj nepravidelná menštruácia. Tento jav môže byť tiež spojený so vznikom osteoporózy.
 • Ženy s nedostatkom vápnika a vitamínu D. Vápnik a vitamín D spolupracujú na vytváraní a udržiavaní silných kostí. Doplniť ho môžete prirodzene v strave alebo výživovými doplnkami.
 • Ženy s nedostatkom fyzickej aktivity. Ženy všetkých vekových skupín by mali pravidelne cvičiť s vlastnou hmotnosťou. V rámci prevencie je ideálna chôdza, tanec alebo tenis. Spomínané druhy športu pomáhajú udržiavať a budovať hustotu kostí.
 • Ženy s poruchou stravovania. Poruchy stravovania, najmä mentálna anorexia a bulímia, môžu oslabiť kosti. Anorexia môže viesť až k strate menštruácie.
 • Fajčiarky. Ženy, ktoré fajčia, majú nižšiu hustotu kostí a často prechádzajú menopauzou skôr ako nefajčiarky. Fajčenie zvyšuje riziko zlomenín kostí. Toto riziko je tým vyššie, čím dlhšie fajčíte a čím viac cigariet denne vyfajčíte.
 • Ženy, ktorým sú diagnostikované choroby ako cukrovka, predčasné zlyhanie vaječníkov, celiakia a zápalové ochorenia čriev či depresie.
 • Ženy, ktoré užívajú lieky na liečbu dlhodobých zdravotných problémov, ako je artritída, astma alebo ochorenie štítnej žľazy.
 • Alkohol. Dlhodobé nadmerné pitie alkoholu môže spôsobiť veľa zdravotných problémov vrátane úbytku kostnej hmoty, srdcových chorôb či mŕtvice. Ženy by nemali vypiť denne viac ako pohár vína.

Starnutie a zdravotný stav ako príčina vzniku osteoporózy

Príčiny vzniku osteoporózy môžu byť dve. Prvá je výsledkom prirodzeného procesu starnutia a hormonálnych zmien po menopauze. Druhou príčinou je iná choroba, ktorá sa následne prejaví aj na stave kostí.

Postmenopauzálna, starecká osteoporóza – osteoporóza typu I

Sekundárna osteoporóza – osteoporóza typu II.

Primárna osteoporóza typu I sa zvyčajne vyskytuje asi 10 až 15 rokov po tom, čo žena prešla menopauzou, keď hladina estrogénu a progesterónu poklesla. Estrogén pomáha regulovať bunky nazývané osteoklasty, ktoré absorbujú kostné tkanivo. Progesterón podporuje osteoblasty, ktoré podporujú tvorbu kostí.

Keď hladiny týchto hormónov klesajú, kosť sa stráca rýchlejšie, ako sa produkuje. Starecká osteoporóza typu I sa môže vyskytnúť u mužov, ale aj žien. Spravidla je výsledkom nedostatku vápnika a vyskytuje sa u seniorov starších ako 70 rokov, a je spojená so zlomeninami bedrového kĺbu.

Menej častá ako primárna osteoporóza je sekundárna osteoporóza. Tá môže byť dôsledkom rôznych chorôb a pôsobenia liekov, ktorými sa liečia. V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k ochoreniu kostí aj u detí, najčastejšie v dôsledku zlého zdravotného stavu.

Medzi príčiny sekundárnej osteoporózy patria zlyhanie obličiek, rakovina vrátane leukémie, skleróza multiplex, reumatoidná artritída, chronická obštrukčná choroba pľúc a cukrovka. Pridáva sa aj hyperparatyreóza, čo je stav, keď je jedna alebo viac žliaz, ktoré regulujú vápnik v krvi, nadmerne aktívna. Alebo hypotyreóza, čo je nedostatočná činnosť štítnej žľazy.

Problémom je i celiakia, zápalové ochorenie čriev, poruchy stravovania ako napríklad mentálna anorexia. Kostiam neprospievajú ani lieky nazývané kortikosteroidy, ktoré sa používajú na liečbu zápalových stavov vrátane reumatoidnej artritídy alebo niektoré antikonvulzívne lieky, vrátane určitých liekov používaných na liečbu epilepsie.

Vieme predchádzať rednutiu kostí?

Jedným z najlepších spôsobov, ako zabrániť slabým kostiam, je pracovať na ich budovaní. Budovanie silných kostí v detstve a dospievaní je dôležité, aby sa zabránilo neskoršej osteoporóze. Ako starnete, kosti nevytvárajú novú kosť dostatočne rýchlo, aby držali krok s úbytkom kostnej hmoty. A po  menopauze dochádza k úbytku kostnej hmoty ešte rýchlejšie. Môžeme však podniknúť kroky na spomalenie prirodzeného úbytku kostnej hmoty starnutím a zabránenie tomu, aby  kosti slabli a lámali sa.

Ako zabrániť rednutiu kostí:

 • Každý deň prijímajte dostatok vápnika a vitamínu D.
 • Buďte aktívni. Vyhľadávajte fyzické aktivity, ako je beh, rýchla chôdza či tanec.
 • Nefajčite. Fajčenie zvyšuje riziko.
 • Ak pijete alkohol, pite s mierou, pre ženy to znamená nie viac ako jeden nápoj denne. Príliš veľa alkoholu môže poškodiť kosti.
 • Poraďte sa so svojím lekárom, či potrebujete liek na prevenciu úbytku kostnej hmoty.

Čo sa nám môže stať, ak sa nebudeme liečiť?

Osteoporóza, ktorá sa nelieči, môže viesť k vážnym zlomeninám kostí, najmä v oblasti bedier a chrbtice. Každá tretia žena počas svojho života utrpí zlomeninu, ktorá je spôsobená osteoporózou.

Zlomeniny bedrového kĺbu môžu spôsobiť vážne bolesti a zdravotné postihnutie a vyžadujú si chirurgický zákrok. Fraktúry sa môžu vyskytnúť aj po ľahkých pádoch, zakopnutí alebo nárazoch do obyčajného nábytku. Pády sú hlavnou príčinou zranení u seniorov starších ako 65 rokov. Nárast počtu  kostných zlomenín prirodzene znamená nižšiu kvalitu života.

Zlomeniny kostí u ľudí so slabými alebo krehkými kosťami môžu byť životu nebezpečné a veľmi nákladné. Mnoho pacientov (medzi 20 až 40 percentami) s osteoporózou, ktorí si zlomia bedrový kĺb, nakoniec zomrie. Už spomínaná zlomenina bedrového kĺbu je mimoriadne bolestivá a silne oslabujúca, o to viac pre človeka s osteoporózou. Je to preto, že krehká kosť sa pravdepodobne rozbije na malé kúsky namiesto toho, aby sa rozpadla na niekoľko veľkých fragmentov. Rozbitá kosť sa rekonštruuje a uzdravuje oveľa ťažšie.

Neliečená osteoporóza zvyšuje pravdepodobnosť zlomenín aj ako dôsledok zanedbateľných činností. Jednoduché akcie, ako je kýchanie alebo kašeľ, náhly obrat alebo náraz do tvrdého povrchu, môžu mať za následok zlomeninu.

Okrem zlomenín bedrového kĺbu sú kompresívne zlomeniny chrbtice tiež komplikáciou spojenou s osteoporózou. Stavce sa môžu zrútiť, spôsobiť bolesť a vytvoriť ohnutie v hornej časti chrbta. Preto si ľudia spájajú osteoporózu so zhrbeným chrbtom. Osteoporóza môže navyše spôsobiť zníženie telesnej výšky v dôsledku zlomenín stavcov, zníženia ich výšky a následného stlačenia trupu a brucha.

Rekonvalescencia po zlomenine trvá dlho. U tých, ktorí majú osteoporózu, to môže trvať ešte dlhšie. Možno si teraz myslíte, že pacient s osteoporózou sa môže vyhnúť liečbe choroby a vyhľadať pomoc až po zlomenine. Ale dnes už vieme, že pacient sa pravdepodobne nikdy nevráti k svojmu stavu pred zlomeninou a bude potrebovať dlhodobú starostlivosť a pomoc.

Ako pomáha vápnik?

Vápnik sa nachádza v kostiach a zuboch. Pomáha budovať kosti a udržiavať ich zdravé. Telo tiež používa vápnik, aby pomohlo zrážaniu krvi a kontrakcii svalov. Ak neprijímate každý deň dostatok vápnika z potravín, ktoré konzumujete, telo si vezme potrebný vápnik z vašich kostí, čím vaše kosti rednú.

Potreba tela po tejto základnej stavebnej zložke kostí  je vyššia v detstve a dospievaní, keď kostra rýchlo rastie, a počas tehotenstva a dojčenia. Ženy po menopauze a starší muži tiež musia konzumovať viac vápnika. S pribúdajúcim vekom sa telo stáva menej efektívne pri vstrebávaní vápnika a ďalších živín. U starších dospelých sú tiež pravdepodobnejšie chronické zdravotné ťažkosti ak užívajú lieky, ktoré môžu zhoršiť absorpciu tohto minerálu.

Koľko vápnika človek potrebujete, závisí od jeho veku:

9–18 rokov: 1 300 mg denne

19 – 50 rokov: 1 000 mg denne

51 a starší: 1 200 mg denne

Tehotné alebo dojčiace ženy potrebujú rovnaké množstvo vápnika ako iné ženy rovnakého veku.

Vápnik sa prirodzene nachádza v niektorých potravinách, ako sú mlieko, syr, jogurt či listová zelená zelenina (brokolica, kel či horčica). Vápnik sa niekedy pridáva do určitých potravín, ako napríklad do cereálií,  pomarančového džúsu, tofu, sójového mlieka, do chlebov alebo cestovín.

Vitamín D a vápnik sú dvojičky

Vitamín D pomáha telu vstrebávať vápnik z potravy, ktorú konzumujeme. Iba konzumácia potravín s vápnikom nestačí. Musíme tiež prijať dostatok vitamínu D, aby sme telu pomohli využiť vápnik, ktorý získava.

Pokožka vytvára vitamín D, keď je vystavená slnečnému žiareniu. Spravidla potrebujete 10 až 15 minút slnečného žiarenia na ruky, dekolt a tvár, a to dvakrát až trikrát týždenne, aby ste dosiahli dostatok vitamínu D. Čas závisí od toho, ako citlivá je vaša pokožka na svetlo. Závisí to tiež od vášho používania opaľovacích krémov, farby pleti, ročného obdobia, zemepisnej šírky (severnej alebo južnej), miesta pohybu, a množstva znečistenia vo vzduchu.

Vitamín D dokážeme tiež nadobudnúť z potravín, ako je mlieko, vajíčka, morské ryby alebo z vitamínových doplnkov.

Pohyb má svoje miesto v prevencii

Pravidelná fyzická aktivita každého typu môže pomôcť spomaliť úbytok kostnej hmoty, zlepšiť svalovú silu a pomôcť rovnováhe. Fyzická aktivita prenášajúca váhu je akákoľvek činnosť, pri ktorej vaše telo pracuje proti gravitácii. Medzi aktivity zamerané na váhu, ktoré môžete vyskúšať aj dnes, patria tanec, záhradníctvo, dvíhanie závažia, tenis, cvičenie Tai Chi, jóga, beh a chôdza.

Ovplyvňuje tehotenstvo hustotu kostí?

Nenarodené dieťa potrebuje vápnik, ktorý mu pomáha pri vývoji. Keď je v maternici, dostáva ho z toho, čo konzumuje matka alebo z výživových doplnkov, ktoré užíva. Ak neprijíma dostatok vápnika z potravy alebo doplnkov, dieťa použije vápnik z matkiných kostí.

Počas tehotenstva môže žena stratiť určitú kostnú denzitu, ale akákoľvek stratená kostná hmota sa zvyčajne obnoví po pôrode alebo po dojčení. Počas tehotenstva ženské telo lepšie vstrebáva vápnik z potravy a doplnkov.  Dôvodom je zvýšená hladina estrogénu, ktorý kosti chráni.

Ovplyvňuje dojčenie hustotu kostí? Áno, ženy počas dojčenia často strácajú určitú hustotu kostí, ale táto strata je len dočasná, pretože matky si úplnú kostnú hustotu dokážu obnoviť do šiestich mesiacov po ukončení dojčenia.

Pozor na nohy, vyhnime sa pádu

Prevencia pádov je osobitnou kapitolou u mužov a žien s osteoporózou. Pády zvyšujú  pravdepodobnosť zlomeniny kosti v oblasti bedra, zápästia, chrbtice alebo inej časti kostry. Okrem iného môžu byť pády spôsobené aj zhoršeným videním alebo rovnováhou, chronickými chorobami ovplyvňujúcimi duševné alebo fyzické fungovanie a niektorými liekmi, ako sú sedatíva a antidepresíva.

Niekoľko rád, ako eliminovať situácie, ktoré vedú k pádom:

 • Vonku pre väčšiu stabilitu používajte palicu alebo chodítko.
 • Na prechádzky noste obuv s gumovou podrážkou.
 • Keď sú chodníky klzké, choďte po tráve.
 • V zime noste vrecúško soli alebo podstielku na posypanie na klzkých chodníkoch.
 • V interiéri udržujte poriadok, najmä na podlahách.
 • Povrchy podláh udržujte hladké, ale nie klzké.
 • Noste podporné topánky s nízkym podpätkom aj doma.
 • Vyvarujte sa chodeniu v ponožkách, pančuchách alebo papučiach.
 • Uistite sa, že koberce majú protisklzovú podložku alebo sú prilepené k podlahe.
 • Skontrolujte, či sú schody dobre osvetlené a či schody majú na oboch stranách zábradlie.
 • Nainštalujte madlá na steny kúpeľne v blízkosti vane, sprchy a WC.
 • Do sprchy alebo vane použite gumovú podložku do kúpeľa.
 • Vedľa postele majte baterku s novými batériami.
 • Ak používate schodiskovú stoličku pre ťažko dostupné miesta, použite pevnú stoličku s madlom a širokými stupňami.
 • Pridajte stropné svietidlá do miestností osvetlených žiarovkami pre dostatok svetla.
 • Zvážte bezdrôtový telefón, aby ste sa nemuseli ponáhľať odpovedať na zvonenie telefónu,  alebo aby ste v prípade pádu mohli zavolať pomoc.
 • Buďte opatrní na vysoko leštených podlahách, ktoré sa stávajú hladkými a extra nebezpečnými.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

1 reakcie na Osteoporóza: Všetko o chorobe bez príznakov, ktorá ohrozuje každého

 1. Ďakujeme, že ste sa vo svojom článku venovali dôležitosti osteoporózy. Je dôležité šíriť povedomie o tomto stave a podporovať proaktívne opatrenia pre zdravie kostí. Vaše cenné poznatky si veľmi ceníme!