Petr Šedivec z Philip Morris: „Súčasná pandémia nás postavila pred doteraz nezvyčajné výzvy a o to viac ma teší, že sa nám aj naďalej darí vytvárať našim zamestnancom vynikajúce pracovné podmienky.“

PR -

Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. získala už ôsmy rok po sebe prestížny medzinárodný certifikát Top Employer Slovakia. Jej materská spoločnosť  Philip Morris International  zároveň toto ocenenie získala na globálnej úrovni. Certifikát udeľuje Top Employers Institute, ktorý vykonáva audity spoločností, hodnotí kvalitu HR procesov a posudzuje firmy z pohľadu najlepšieho zamestnávateľa. Certifikáciu môžu získať iba  spoločnosti, ktoré splnia prísne podmienky v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a prejdú nezávislým auditom.

„Mám veľkú radosť z toho, že sme na Slovensku certifikáciu Top Employer obhájili už ôsmykrát. Súčasná pandémia nás postavila pred doteraz nezvyčajné výzvy a o to viac ma teší, že sa nám aj naďalej darí vytvárať našim zamestnancom vynikajúce pracovné podmienky. Osobne toto ocenenie prijímam predovšetkým s pokorou a vnímam ho ako záväzok voči svojim kolegyniam a kolegom, ktorí napriek súčasnej situácii prejavujú obrovskú húževnatosť a vytrvalosť. Veľmi sa cením toho, že sa nám všetkým spoločne darí vytvárať z Philip Morris jedinečné miesto na prácu,“ uviedol Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris Slovensko.

Prestížny medzinárodný certifikát Top Employer Slovakia/foto: zdroj: PMI

Získanie titulu Top Employer Slovensnko odráža dôraz, ktorý spoločnosť kladie na rozvoj stratégie získavania nových kolegov a ich začleňovanie do firemnej kultúry, na podporu rozvoja talentov a na budovanie prostredia založenom na inklúzii a diverzite. Spoločnosť Philip Morris svojich zamestnancov podporuje aj množstvom ďalších iniciatív a nástrojov, akými sú online workshopy, diskusné fóra alebo psychologická poradňa, ktorá zamestnancom pomáha s vyvážením súkromného a pracovného života pri práci z domu.

„Aj v tejto neľahkej dobe úspešne pokračujeme v zdokonaľovaní pracovného prostredia pre našich zamestnancov. Podarilo sa nám významne pokročiť v digitalizácii kľúčových HR procesov. Len za uplynulý rok sme spustili samoobslužný HR portál, ktorý je najnovšie pre zamestnancov dostupný aj cez mobil.,“ uviedla Ľubomíra Lukáčová, riaditeľka pre ľudské zdroje Philip Morris Slovensko.

Celosvetovo bolo v rámci ocenenia Top Employer hodnotených 1 856 spoločností. „Spoločnosť Philip Morris Slovensko dosiahla  vo viacerých podkategóriách skóre 95,98 % čo je nad celosvetovým priemerom všetkých spoločností a za čo sme veľmi vďační všetkým našim zamestnancom.,“ dodáva Lukáčová.

Spoločnosť Philip Morris ako prvá firma na Slovensku získala prestížnu tiež certifikáciu platovej rovnosti EQUAL-SALARY, ktorá kladie dôraz na rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Certifikáciu udeľuje švajčiarska Nadácia EQUAL-SALARY v spolupráci so Ženevskou univerzitou a poradenskou spoločnosťou PwC ako nezávislé potvrdenie rovnosti odmeňovania mužov a žien na rovnakých pracovných pozíciách.

https://www.dalito.sk/philip-morris-slovakia-ziskala-prestizny-certifikat-top-employer-slovakia-2021-za-ochranu-svojich-zamestnancov/