Philip Morris Slovakia sa zúčastnil novej iniciatívy IQOS TOGETHER X v Aténach

IQOS TOGETHER X v Aténach/zdroj: PMI
PR -

Spoločnosť Philip Morris International (PMI) oslavuje viac ako 27 miliónov dospelých, ktorí sa rozhodli skoncovať s cigaretami. Vyzýva ostatných, aby sa zapojili do spoločného celosvetového úsilia, v ktorom sú cigarety minulosťou.

Spoločnosť Philip Morris Slovakia na podporu misie vytvoriť svet bez dymu a oslavu viac ako 27 miliónov užívateľov zariadenia na nahrievanie tabaku, ktorý je medzi dospelými fajčiarmi celosvetovou jednotkou, uvádza platformu IQOS Together X. Ide o uznanie miliónov dospelých užívateľov IQOS na celom svete, ktorí sa rozhodli skoncovať s cigaretami a prejsť na lepšie alternatívy, než pokračovať vo fajčení.

Záväzkom PMI je informovať dospelých fajčiarov a tých, ktorým na nich záleží, o existencii lepších, bezdymových alternatívach. Ich cieľom je povzbudzovať fajčiarov, aby na tieto alternatívy prešli, pokiaľ nechcú alebo nevedia prestať fajčiť.

Sila voľby a zážitky

IQOS TOGETHER X vyzdvihuje silu voľby a ponúka zážitky, ktoré si vybrali dospelí spotrebitelia. Iniciatíva sa v priebehu polroka rozvíjala na trhoch po celom svete a našla odozvu u spotrebiteľov. Vrcholom bola ponuka vybraných zážitkov, ktoré si zvolili spotrebitelia na globálnom podujatí v Aténach. IQOS Together X bol navrhnutý tak, aby zapojil rastúcu komunitu dospelých, ktorí svojím rozhodnutím skoncovať s cigaretami urýchlia nástup bezdymovej budúcnosti.

Podujatie IQOS Together X sa konalo 29. septembra 2023 v Ellinikon Park v gréckych Aténach a spojilo tisícky členov komunity IQOS z 19 krajín z celého sveta: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Severné Macedónsko, Filipíny, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Švajčiarsko. Transformácia spoločnosti Philip Morris International – a jej snahy urýchliť koniec predaja cigariet – sa veľmi dobre spája s transformáciou Ellinikon Park, keďže obe využívajú inovatívne riešenia smerujúce k lepším alternatívam, ktoré sú odpoveďou na výzvy skutočného sveta.

IQOS TOGETHER X v Aténach/zdroj: PMI

Úspechy a iniciatívy PMI v oblasti podpory dospelých fajčiarov urobiť lepšiu voľbu:

• S cieľom úplne ukončiť predaj cigariet, spoločnosť PMI od roku 2008 investovala viac ako 10,5 miliárd USD do vývoja, vedeckého výskumu a komercializácie inovatívnych bezdymových výrobkov pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení.[1]

• PMI je jediným popredným výrobcom tabaku a tabakových výrobkov, ktorý sa verejne zaviazal postupne vyradiť cigarety.

• Bezdymové výrobky PMI sú v predaji na 80 trhoch, pričom PMI odhaduje, že na celom svete tieto bezdymové výrobky PMI používa približne 27,2 miliónov dospelých.[2]

• Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (U.S. Food and Drug Administration – FDA dňa 7. júla 2020 schválil predaj produktu IQOS  ako tabakového výrobku s modifikovaným rizikom s informáciami o zníženej expozícii [voči škodlivým látkam].[3]

K 30. júnu 2023 celkový počet dospelých fajčiarov IQOS[4] v Českej republike (ČR) a na Slovensku dosiahol približne 940-tisíc, z toho približne 680-tisíc dospelých užívateľov prešlo výhradne na IQOS a prestalo fajčiť[5]. Celkový počet dospelých užívateľov IQOS[6] v ČR sa zvýšil na približne 630-tisíc, počet dospelých užívateľov IQOS[7] na Slovensku narástol na približne 310-tisíc.

*Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.


[1] Zdroj: Správa o tržbách PMI za druhý štvrťrok 2023 [PMI Q2 2023 Earnings Release].

[2] Zdroj: Správa o tržbách PMI za druhý štvrťrok 2023 [PMI Q2 2023 Earnings Release].

[3] Zdroj: TLAČOVÁ SPRÁVA ÚRADU FDA: „Úrad FDA povoľuje predaj IQOS systému na zahrievanie tabaku s informáciami o ‚zníženej expozícii‘ [voči škodlivým látkam]. 7. júla 2020. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-marketing-IQOS-tobacco-heating-system-reducedexposure-information

[4] Odhadovaný počet dospelých užívateľov IQOS, ktorí počas posledných siedmich dní použili nahrievané tabakové výrobky PMI (TEREA, HEETS a Fiit). Vyššie uvedené údaje o dospelých užívateľoch IQOS odrážajú odhady spoločnosti Philip Morris, ktoré sú založené na tvrdeniach spotrebiteľov a štatistických hodnoteniach na základe vzorke s priemernou chybou +/-5 % pri 95% intervale spoľahlivosti. Presnost a spoľahlivosť údajov o dospelých užívateľoch IQOS sa môžu líšiť v závislosti na individuálnej vyspelosti trhu a dostupnosti informácií. Zdroj: Interné odhady

[5] Odhadovaný počet dospelých uživateľov IQOS, ktorých denná individuálna spotreba nahrievaných tabakových výrobkov predstavuje celkovú dennú spotrebu tabaku za posledných sedem dní, z ktorých aspoň 70 % tvoria nahrievané tabakové výrobky PMI (HEETS, TEREA a Fiit).

[6] Zdroje: Panel dospelých užívateľov IQOS, interné odhady Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o.

[7] Zdroje: Panel dospelých užívateľov IQOS, interné odhady Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o.

Môže vás zaujať: