PN-ku je už lekár povinný vystaviť elektronicky

ilustračné foto: Dalito.sk
DALITO -

Elektronizácia v zdravotníctve pokračuje, papierové PN budú čoskoro minulosťou. Ak vás lekár po návšteve ambulancie uzná práceneschopným, od 1. júna 2023 je povinný vystaviť Vám potvrdenie v elektronickej podobe. Pacient tak nemusí obiehať úrady, administratívnu záťaž za neho vybavia príslušné inštitúcie.

“Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a Národným centrom zdravotníckych informácií naďalej evidujú narastajúci počet všeobecných lekárov, gynekológov a lekárov zdravotníckych zariadení, ktorí sa do systému elektronických PN zapájajú. Od 1. januára 2024 navyše v systéme pribudnú aj lekári špecialisti,” upozornil komunikačný odbor MZ SR.

Dvojaké vystavovanie sa skončilo

Duálne obdobie vystavovania papierových a elektronických Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti sa končí k 31. máju 2023. Vyše 98 % lekárov je technicky pripravených vystaviť ePN. Podľa § 80 ods. 1 písm. i) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve je zdravotnícky pracovník povinný používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.

“Treba zdôrazniť, že elektronická PN je dôležitým krokom v elektronizácii služieb a odbúravaní byrokracie. Významným spôsobom uľahčuje život občanom, lekárom aj zamestnávateľom. Občan s ňou už nemá žiadne povinnosti, celý proces za neho vykonajú úrady. Informáciu o jeho práceneschopnosti lekár elektronicky odošle do NCZI, odtiaľ sa potrebné údaje dostanú do Sociálnej poisťovne, ktorá ich následne sprístupní občanovi aj zamestnávateľovi. Elektronickú PN aktívne využíva vyše 2 500 lekárov oproti ani nie 600 lekárom, ktorí vystavovali ePN v júni minulého roka,” vysvetľuje tlačové oddelenie MZ SR.

Najlepší a najpomalší

Najviac lekárov vystavuje elektronické PN v Žilinskom kraji a najmenej v Trnavskom kraji, v pomere k počtu obyvateľov najviac vystavujú ePN v Žilinskom kraji a najmenej v Prešovskom kraji.

Od začiatku fungovania tejto e-služby lekári vystavili viac ako 360 000 elektronických PN. Tieto čísla sú dôkazom toho, že služba funguje a lekári ju využívajú,“ spresnil prínos pre pacientov a lekárov minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Jednou z nevyhnutných podmienok plynulého fungovania je podľa praxe ukončovanie ePN do minulosti v opodstatnených prípadoch. Úprava zákona, ktorý by to umožňoval, nezískala potrebnú parlamentnú podporu. Aktuálne však MZ SR pracuje s NCZI na riešení, ktoré by lekárom umožnilo ukončiť ePN k už určenému dňu predpokladaného ukončenia.

V hraničných prípadoch môžu ambulantní lekári a lekári zdravotníckych zariadení vystaviť papierové potvrdenie o práceneschopnosti. Sociálna poisťovňa bude prechodne v opodstatnených prípadoch akceptovať vystavené tlačivá. Vychádza tak z ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré aj v znení účinnom od 1. júna 2023 naďalej predpokladajú existenciu papierového tlačiva o práceneschopnosti mimo režimu ePN (§ 154 ods. 3 písm. a), § 231 ods. 1 písm. e) § 233 ods. 2 písm. d)).

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

Môže vás zaujať: