Počas PN vás skontrolujú aj v zahraničí 

Dalito.sk/ilustračné foto: Dalito.sk
TASR -

Z dôvodu zrušenia hraničných kontrol medzi Slovenskom a susediacimi krajinami schengenského priestoru mnoho občanov Slovenska žije v prihraničných oblastiach v zahraničí. Na takýchto poistencov, ktorí pracujú na Slovensku, a teda platia si nemocenské poistenie na Slovensku, platia v prípade práceneschopnosti rovnaké pravidlá, ako keby žili na Slovensku.

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva a o jej trvaní a skončení rozhoduje ošetrujúci lekár.

Ošetrujúci lekár na príslušnom tlačive „potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“ vyznačí miesto, na ktorom sa bude dočasne práceneschopný poistenec počas dočasnej pracovnej neschopnosti zdržiavať.

Uvedená adresa nemusí byť nevyhnutne miestom hláseného trvalého pobytu, avšak dočasne práceneschopný poistenec by mal uviesť také miesto, ktoré bude z hľadiska efektivity jeho liečby a dochádzania na kontroly k ošetrujúcemu lekárovi a na odborné vyšetrenia čo najdostupnejšie.

„V prípade, že poistenec má bydlisko v pohraničnej obci za hranicami Slovenska, pričom vzdialenosť uvedeného miesta nesťažuje prístup k zdravotnej starostlivosti na Slovensku poskytovanej v súvislosti s liečbou choroby, ktorá bola dôvodom uznania pracovnej neschopnosti, ošetrujúci lekár môže na príslušnom tlačive vyznačiť adresu v uvedenej obci ako miesto, kde sa bude poistenec počas dočasnej pracovnej neschopnosti nachádzať,“ povedal Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Aj na tejto adrese v zahraničí je však dočasne práceneschopný poistenec povinný dodržiavať povinnosti dočasne práceneschopného poistenca a poberateľa dávky a kontroly zo strany Sociálnej poisťovne sa na neho vzťahujú aj v zahraničí.