Pracovníci na home office sú výkonnejší. Ich čas a nasadenie nerozptyľujú operatívne porady, atmosféra na pracovisku, príbehy kolegov, ohováranie a ani klebetenie v kuchynke

ilustračné foto: Shutterstock.com - LStockStudio
DALITO -
  • Na pracovisku z donútenia
  • Predvoj prezentizmu 
  • Produktivita sa tým nezvýši 

Dobrou správou je, že kávu v office meniť netreba. Je to napokon dôvod, prečo sa aj diaľkoví pracovníci z času na čas zastavia na pokec s kolegami. Čo by ste teda mali zmeniť, ak chcete zabrániť coffee-badgingu a vôbec, má zmysel zabraňovať mu? 

Moderná kultúra zamestnávania sa zmenila na nepoznanie voči tomu, čo sme považovali za funkčný model práce po celé generácie. Súčasný fenomén zjavovanie sa v práci na dve kávy a opätovného vyparenia sa z firmy, však narastá. Označovaný ako coffee badging, vyjadruje reakciu pracovníkov na nútený fyzickú prítomnosť na pracovisku, ktorá je neraz súčasťou dnešných podmienok pracovných ponúk. Ak ste sa aj vy stretli v poslednej dobe s formuláciou “Možná občasná práca z domu” – či už ako personalisti, zamestnávatelia, alebo uchádzači o zamestnanie, čo-to o cofee badgingu by ste mali vedieť skôr, než ho zažijete z vlastnej skúsenosti. 

Na pracovisku z donútenia

Názory na coffee-badging sa rozchádzajú. Jeden tábor sociológov tvrdí, že prichádzať do práce na pár minút je reakciou na potrebu pracovať flexibilne. Druhí sa zasa nazdávajú, že problém coffee-badgingu spočíva v prístupe zamestnávateľov. Ak sú totižto zamestnanci z pracovného kontraktu povinní hlásiť sa osobne v kancelárii, alebo sa zapísať aspoň raz do mesiaca do prezenčnej listiny, budú to robiť jednoducho z nevyhnutnosti.

Presvedčenie o tom, že by ich prítomnosť v kancelárii zvýšila produktivitu, je však mylné. Viaceré výskumy, ktoré sa uskutočnili medzi rokmi 2015 a 2023 poukázali na to, že diaľkoví pracovníci sú v skutočnosti výkonnejší, než ich kolegovia vo firme. Podľa výskumu zo Stanfordskej univerzity, ktorého sa zúčastnilo až 16 000 respondentov, bola práca na diaľku príčinou, kvôli ktorej sa ich produktivita zvýšila v priebehu 9 mesiacov až o 13% v porovnaní s časom stráveným v kancelárii. Dôvodom sú práve sociálne interakcie, ktoré v rovnici ich pracovného týždňa zostávajú na minime. Diaľkoví pracovníci sú tak schopní využiť pracovný čas plnením viacerých taskov a vzhľadom na náhodné interakcie, ktoré vznikajú medzi pracovníkmi v office, sa ich čas nerozptyľuje medzi kick-offy, operatívne porady, či klebetenie v kuchynke.

Lenže dohľad na zamestnancov pracovníci musia mať z povinnosti, aj napriek tomu, že pre podriadených takáto povinnosť často predstavuje formu stresu. Neprítomnosť či prezentizmus sú zase na druhej strane stresom pre zamestnávateľov. A hoci sa v Európe pracovníci prispôsobili návratu na pracoviská rýchlejšie, ako na opačnom brehu Atlantiku, trendy takéhoto charakteru sa postupne dostávajú aj k nám. 

Predvoj prezentizmu 

To, či sa coffee badging v blízkej budúcnosti rovnako ošetrí nariadením či zmluvným bodom medzi zamestnávateľmi a prijatými uchádzačmi o zamestnanie, je otázne. No prezentizmus v rozličných podobách predstavuje pre pracovný trh hrozbu, ktorá neovplyvňuje len hodnotu práce, ale takisto systém zamestnávania, zneužívanie právomoci a obchádzanie zodpovednosti.

Aj o tom, prečo sa odmietnutím home office produktivita na pracovisku nezvýši sa dočítate v článku Coffee badging: Keď sa kávičkári nechcú zdržiavať v kancelárii, niečo by ste mali zmeniť na pracuj.sk.

Môže vás zaujať: