Praha opravila vyhliadku s najkrajším výhľadom na mesto

Dalito.sk/Rekonštruovaná vyhliadka na Letnej v Prahe/foto: mesto Praha
DALITO -

Jedno z najkrajších vyhliadkových miest v Prahe na Letnej, prešlo kompletnou rekonštrukciou. Zablatený priestor medzi Hanavským pavilónom a bývalým Stalinovým pomníkom nahradili decentným drevom so zábradlím, ktoré umožňuje pohodlnú vyhliadku i s posedením a zároveň zamedzí ďalšej devastácii svahu.

Pre získanie jedného z najkrajších obrázkov Malej strany alebo údolia Vltavy tak turisti už nebudú musieť hazardovať so svojim zdravým a životom. Preliezať kamennú ohradu a devastovať tak svah.

„V rámci snahy hlavního města Prahy o maximální zadržení dešťové vody byla původní asfaltová plocha, která byla již ve špatném technickém stavu, nahrazena propustnou žulovou dlažbou. Postupujeme tak v duchu našeho plánu adaptace na změnu klimatu. Vyhlídka byla doplněna i o nové odpadkové koše a historizující lavičky,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Celkové náklady na opravu dosiahli 800 tisíc českých korún a boli plne hradené z rozpočtu hlavného mesta Prahy. Tento rok ide celkovo o druhú opravu dôležitej reprezentatívnej vyhliadky v Letenských sadoch, ktoré už prechádzajú postupnou rekonštrukciou aj s už novou časť východného parku vyhliadky.