Prečo ľudia potrebujú krízy?

Kríza môže byť aj príležitosťou. Hoci ich zvyčajne vnímame ako nebezpečný, drahý a vyčerpávajúci stav, ktorý odvádza ľudskú energiu a pozornosť od bežnej agendy a priorít, nemusí to tak byť. „Stiahnu nás na dno našich síl, pripravia o zdravie, blízkych, život, či nádej: to všetko – ak prežijeme – výmenou za ďalšiu cennú, avšak utrpením vyváženú lekciu z odolnosti,“ píše jeden z autorov knihy Prečo ľudia potrebujú krízy? Ivan Brezina.

Na ľudskú históriu sa dá pritom nahliadať ako na živú reťaz žánrovo rozmanitých, neraz tragických spoločenských kríz pretkaných len vzácnymi obdobiami prosperity a pokoja.
Práve vďaka krízam sme dokázali rásť, napredovať a prosperovať.
Podobne ako prekonávanie prekážok nám pomáha rozvíjať sa na individuálnej úrovni, kríza nám môže poskytnúť priestor na rast v širšom kontexte. Spoločenské krízy možno naozaj vnímať ako príležitosť a práve týmto pohľadom začínajú autori svoju knihu.

Jej cieľom je pozrieť sa bližšie na to, ako sa ľudia vyrovnávajú s krízami, nájsť opakujúce sa mechanizmy a vzorce správania, a zasadiť tieto poznatky do širšieho kontextu kríz, ktoré máme ako druh za sebou – ako aj tých, ktoré nás možno ešte len čakajú.

Jednotlivé kapitoly sa venujú aj týmto témam:

– Kríza ako príležitosť na zmenu

– Prečo sa cez krízy zvyšuje viera v nezmysly

– Ako lockdown ovplyvnil naše sociálne vzťahy

– Kríza duševného zdravia

– Osobné financie v kríze

– Globálne otepľovanie: hoaxy, fikcie a fakty

– Psychológia klimatickej nečinnosti

Autori Čavojová, Brezina spolu s Jurkovičom už vydali knihu Prečo ľudia veria nezmyslom v edícii Civilizácia. V novinke Prečo ľudia potrebujú krízy? sa sústreďujú na rôzne témy, ktoré súvisia s vnímaním, prežívaním kríz a ich dôsledkami na ľudské správanie. Rozoberajú priebeh samotnej krízy, ale najmä bezprostredné psychologické dôsledky, napríklad pandemickej krízy. A to aj paralely s inými krízami v našej histórii.
Kniha ponúka množstvo informácií, súvislostí a spojitostí, ktoré môžu čitateľov inšpirovať a obohatiť.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)

https://www.dalito.sk/dnes-potrebujeme-viac-hrdinov-mudrosti-a-lasky/