Pred 180 rokmi sa narodil autor hymnickej piesne Aká si mi krásna. Mnohí by ju menili za hymnu

ilustračné foto: Peter Cigáň
TASR -

Patril medzi umeleckých predstaviteľov slovenského postromantizmu. Dnes (12. novembra) uplynie 180 rokov od narodenia básnika a prekladateľa Petra Dobroslava Bellu, autora textu hymnickej piesne Aká si mi krásna, ktorý tvoril pod pseudonymom Horal.

Narodil sa 12. novembra 1842 v Liptovskom Mikuláši. Jeho otec Jozef Pravoslav Bella bol dramatik a ochotnícky herec. Mal troch bratov – Jozef Bohuslav bol básnik, Ján Pravdoľub pôsobil ako pedagóg a publicista a Ondrej Miloslav bol rovnako básnik aj prekladateľ.

Pseudonym Horal

Peter Dobroslav Bella tvoril v období literárneho realizmu a ako väčšina básnikov, ktorí sa formovali v ovzduší sedemdesiatych rokov 19. storočia, sa prikláňal k básnickej technike ľudovej piesne. Používal pseudonym Horal, preto je v súčasných publikáciách uvádzaný pod menom Peter Bella-Horal.

Ako člen ochotníckeho divadla v Liptovskom Svätom Mikuláši skladal pre vystúpenia kuplety a príležitostné básničky. Po krachu otcovej firmy pracoval ako pisár na Ministerstve verejnej dopravy v Budapešti. Ďaleko od domoviny, vzdialený od jej hôr a dolín, písal básne, v ktorých vzdával hold slovenskej prírode a vyznával sa z lásky k materinskej reči.

Prvý preklad Tichá noc

Bella-Horal pôsobil tiež ako prekladateľ. Prekladal poéziu a prózu najmä z poľštiny, ruštiny, juhoslovanských jazykov a z nemčiny. Vyhotovil prvý známy preklad do slovenčiny dnes už svetoznámej piesne Tichá noc.

Básnické prvotiny publikoval v Sokole a v almanachu Živena, časť jeho pôvodnej tvorby i prekladov vyšla posmrtne v zbierke Piesne z ďaleka a iné verše (1920). Známe sú tiež napríklad Piesne ľúbostné (Povedzže mi…), Piesne rôzneho obsahu (Ako je to?), Verše z vojny (ako balada Stará mať a vnuk), či Verše rôzneho obsahu (Vianočný večer). V básni Zvony v Silvestrovskej noci sa štylizuje do roly veriaceho Slováka, ktorý aj v ďalekom meste myslí na svoju rodnú zem. Národná túžba v nej dostala sakrálny rozmer.

Veľa jeho básní zľudovelo a niektoré z nich zhudobnili skladatelia. Je autorom básne Návrat (1897), ktorá sa neskôr stala známou v zhudobnenej verzii skladateľa Eugena Suchoňa Aká si mi krásna, ty rodná zem moja.

Básnik a prekladateľ Peter Bella-Horal zomrel 13. júna 1919 v Budapešti vo veku 76 rokov.

(Ak vás článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu