Premiér Ľudovít Ódor odchádzajúcim maturantom: Slovensko Vás chce a potrebuje

ilustračné foto: Syda Productions / Shutterstock
DALITO -

Predseda vlády SR Ľudovít Ódor píše otvorený list mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli študovať na vysokých školách v zahraničí. Povzbudzuje ich k zbieraniu skúseností za hranicami a zároveň im odkazuje, že o nich má tento štát záujem. Ide o súčasť širšej iniciatívy s názvom Slovensko ti verí, pomocou ktorej chce vláda budovať vzťahy s talentovanými Slovákmi a Slovenkami v zahraničí, a tým vo výsledku prispieť k postupnému zvráteniu úniku mozgov. 

“Odísť do zahraničia na skusy, spoznať svet a seba, zdokonaliť svoje schopnosti a získať vedomosti a skúsenosti, je skvelá vec. Vždy to budem podporovať. Avšak pridlho sa talent, aj Váš talent, nepovažoval za potrebný na to, aby Slovensko dokázalo zvládnuť výzvy dnešnej doby. Moderné výzvy je možné riešiť len vtedy, ak budeme mať doma čo najviac schopných ľudí. Inak to nejde. Bez Vás to nejde,” odkazuje premiér odchádzajúcim maturantom a maturantkám v liste, ktorý im posiela. 

Vláda si za jeden z cieľov stanovila udržanie a lákanie talentov, keďže od našej schopnosti napraviť aktuálny trend závisí budúcnosť Slovenska. Viac vysokoškolákov študujúcich v zahraničí má z krajín OECD len Luxembursko. Na zahraničné vysoké školy od nás chodí každý piaty študent či študentka a len polovica z nich sa plánuje na Slovensko vrátiť.

Iniciatíva Slovensko ti verí vysiela jasný signál tým, ktorí chcú zbierať skúsenosti za hranicami. Odkazuje im, že Slovensko im nielen verí a má o nich záujem, ale je aj pripravené im pomôcť. Na webe slovenskotiveri.vaia.gov.sk sa môžu zaregistrovať k odberu užitočných noviniek, upozornení a pozvánok na stretnutia či webináre. Ak tak spravia, premiér im pošle personalizovanú verziu otvoreného listu. 

“Medzi naše úlohy patrí aktívne sa zamýšľať nad tým, ako udržiavať väzbu s tými, ktorí odchádzajú do zahraničia a hľadať spôsoby, ako pre nich vieme byť užitoční. Prvým krokom je dať jasne najavo, že o nich vieme, že ich vnímame a chceme s nimi ostať v kontakte,” hovorí Viktória Skřivánková, vedúca oddelenia talentovej politiky Výskumnej a inovačnej autority, ktorá iniciatívu zastrešuje. Téma talentu je jedným z nosných pilierov Národnej stratégie pre vývoj, výskum a inovácie. Akčný plán, ktorý je súčasťou národnej stratégie a ktorý sa postupne napĺňa, prináša konkrétne opatrenia pre dosiahnutie cieľov stratégie a takisto definuje náklady jednotlivých opatrení. Venuje sa ako udržaniu domáceho, tak prilákaniu zahraničného talentu na Slovensko.

(Ak vás článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu

Môže vás zaujať: