Pri 68 kg obraze od emigrantov sa zhromažďujú ľudia

Dalito.sk/Predseda Pozemkového spoločenstva Kikapa Tulčík Jozef Frimer a starostka obce Tulčík Janka Šoltésová pred kaplnkou na mieste, ktoré miestni nazývajú Kikapa, čo vo voľnom preklade z maďarčiny znamená kamenná brána. Tulčík 18. septembra 2018/FOTO TASR - Maroš Černý
TASR -

Tí, ktorí sa vyberú pešo cez les z Tulčíka do Prešova, počas cesty natrafia na kaplnku. V sedle medzi Kapušianskym hradným vrchom a vrchom Veľká stráž, približne vo výške 400 metrov nad morom, ju na podnet rodákov z obce, ktorí emigrovali do Ameriky, postavili miestni.

Veriaci z Tulčíka i okolia pútnické miesto pravidelne navštevujú, mávajú tam i svätú omšu.

„Podľa historických prameňov tadiaľ už v 14. storočí viedla obchodná cesta z Prešova do Bardejova a ďalej do Poľska.

Kikapa je voľný preklad z maďarčiny, čo znamená kamenná brána, alebo po šarišsky kamenná ‘kapura’. Zrejme preto, lebo v ľavej časti, smerom na Fintice, je cesta zarezaná do kamenného masívu,” uviedol predseda Pozemkového spoločenstva Kikapa Tulčík Jozef Frimer a doplnil, že neskôr ju ľudia z Tulčíka či Demjaty využívali ako skratku cestou na trhovisko do Prešova, kde predávali svoj tovar.

Nezabudli na pôvod

Miesto, na ktorom je postavená kaplnka, si uctili rodení Tulčíčania, ktorí odišli v 19. storočí za prácou do Ameriky tým, že poslali do Tulčíka liaty obraz znázorňujúci Ježiša Krista v Getsemanskej záhrade.

„Obraz bol umiestnený na jednom z dubov na tomto mieste. Po určitom čase, pravdepodobne preto, že strom odumrel, bol premiestnený do sakristie farského Kostola sv. Šimona a Júdu v Tulčíku. Začiatkom 20. storočia na základe podnetu Slovákov žijúcich v Amerike, ktorí to financovali, bola na tomto mieste postavená kaplnka pred ktorou stojíme. Obraz, ktorý je v nej umiestnený váži 68 kilogramov. Kaplnka bola slávnostne posvätená 5. júna 1933,” priblížil Frimer.

Už slobodne a pravidelne

Po kolektivizácii v roku 1948 pešia cesta alebo skratka do Prešova stratila podľa neho opodstatnenie a začala slúžiť len ako spomienkové miesto, kde kedysi Tulčíčania cestou do Prešova oddychovali a modlili sa.

„Nepravidelne tu boli od roku 1993 organizované púte. Od roku 1997 sa konajú pravidelne, každú prvú júnovú sobotu,” vysvetlil Frimer.

„Hlavným organizátorom púte na Kikapu je farský úrad v Tulčíku, Poľovnícke združenie Sekčov v Tulčíku a Obecný úrad v Tulčíku. Nápomocné sú aj organizácie ako hubári a dobrovoľní hasiči. Na púti sa stretávajú pútnici z okolitých obcí, či už z Tulčíka, Demjaty, Záhradného, Fintíc a Fulianky. Je to pútnické miesto, kde sa každý môže pomodliť a oddýchnuť si,” doplnila starostka obce Tulčík Janka Šoltésová.

Po ceste ku kaplnke si môžu pútnici oddýchnuť alebo sa v prípade nepriaznivého počasia skryť pod prístreškami, ktoré tam osadili členovia občianskeho združenia Hubári Tulčík spolu s obcou.