Pri odbere nepumpujte krv do žily!

dalito.sk/foto: Medirex

Pamätá si to hlavne generácia husákových detí, ktorá pri odbere krvi so zaškrtenou rukou pumpovala žilu, aby riadne navrela a sestrička tak nemala problém odobrať vzorku. Sú ambulancie, ktoré takto odoberajú krv dodnes. Dalito.sk na to upozornil manažér, ktorý sa s tým stretol ako pacient tento mesiac, a to v súkromnom zdravotníckom centre v Bratislave. Keď to urobil sestričke v Česku, neverila vlastným očiam.

Veď ide o mimoriadne nevhodný spôsob, ktorý zásadným spôsobom skresľuje biochemické výsledky krvi. Dalito.sk to potvrdila aj MUDr. Katarína Schenková, manažérka klinickej biochémie pre Západoslovenský kraj,  firmy pre komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Na Slovensku stále nájdeme ambulancie, v ktorých pri odbere krvi majú pacienti pumpovať rukou, aby im žila navrela čo najviac. Je to správne?

Pri správnom odbere venóznej krvi by mali byť splnené tieto zásady. Odber sa najčastejšie robí zo žily v lakťovej jamke (kubitálna žila) po predchádzajúcej dezinfekcii, pričom dezinfekčný roztok by mal zaschnúť. V prípade dostatočne vykreslenej žilovej kresby nie je nutné použitie škrtidla. Ak žilová kresba nie je dostatočne jasná a žilu nie je vidieť, na zvýraznenie použijeme škrtidlo, ale zatiahnutie ramena nesmie byť dlhšie ako jednu minútu. Pacient s rukou nepumpuje.

Ako pumpovanie krvi do žily môže ovplyvniť výsledok biochémie?

Ak sa zásada správneho odberu nedodrží a rameno je zatiahnuté viac ako jednu minútu, resp. pacient s ňou pumpuje presne spôsobom, ako popisujete, hrozí prestup niektorých nízkomolekulových látok z intravaskulárneho priestoru do interstícia (z cievy do okolitého tkaniva), a teda môžu byť niektoré biochemické parametre skreslené. V literatúre sa popisuje zmena koncentrácie bilirubínu, pečeňových enzýmov, albumínu, glukózy, vápnika a draslíka asi o 10 %. Z takého odberu budú výrazne skreslené hemokoagulačné parametre, ktorými sa u pacienta posudzuje krvná zrážanlivosť.

Na Slovensku to nie je nič výnimočné, že sestry dajú pacientom pumpovať krv do žily, v Česku ostala sestra zhrozená. Ako teda správne pacientom odobrať krv, aby jej výsledky neboli skreslené?

O správnom spôsobe odberu aj o najčastejších chybách, ktoré pri odbere môžu vznikať, informujeme zdravotníkov na našej webovej stránke www.laboratornadiagnostika.sk. Tiež na to upozorňujeme a edukujeme spolupracujúcich lekárov a sestry na početných seminároch a prednáškach, ktoré organizujeme. Či sa tieto zásady reálne dodržiavajú aj na ambulanciách, bohužiaľ, posúdiť nevieme. Nemáme na to dosah, ale veríme, že áno.