Primár Krcho: „Až nás trošku zamrazilo, aký veľký počet novorodencov absolvoval CRP testy.“

Dalito.sk/Primár Neonatologického oddelenia UNLP Košice MUDr. Peter Krcho/foto: UNLP Košice
DALITO -

Pred pár dňami sme si pripomenuli Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách. Ministerstvo zdravotníctva SR spolu so Štátnym úradom verejného zdravotníctva (ŠÚKL) upozornili na to, že pri nesprávnom alebo nadmernom užívaní antibiotík vzniká u človeka antibiotická rezistencia. Predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre naše zdravie a spoločnosť, pretože vedie k vyššej úmrtnosti, alebo dlhšej hospitalizácii pacientov. S tým sú spojené aj vyššie náklady na liečbu.

Podľa primára Neonatologického oddelenia UNLP Košice (pracovisko Tr. SNP) MUDr. Petra Krcha je potrebný racionálny prístup k antibiotickej liečbe už od narodenia dieťaťa.

„Tento rok sme v UNLP znížili spotrebu antibiotík u našich najmenších pacientov, u novorodencov. Dosiahli sme to meraním CRP a sledovaním zdravotného stavu malých pacientov, u ktorých sa po pôrode predpokladala infekcia či iné zdravotné problémy.“ 

952 detí malo zvýšené CRP, ATB len 33 z nich

Od začiatku roka do polovica októbra sa narodilo v UNLP Košice  2186 novorodencov. 952 z nich, čiže 43,5% absolvovalo kvôli zdravotnému stavu po narodení CRP vyšetrenie.

„Zistili sme, že len 60 detí malo CRP zvýšené nad 20 mg/l, čiže len 6%. Diagnózu včasnej infekcie sme však napokon identifikovali len v 32 prípadoch. Antibiotickú liečbu sme podali spolu 33 deťom, čo je len 1,4% našich novorodencov,“ vysvetľuje primár Krcho.

28 novorodencov liečbu nepotrebovalo. „Napriek tomu, že mali zvýšené CRP, nebolo potrebné ich liečiť, pretože ich celkový zdravotný stav si to nevyžadoval, bol bez následných komplikácií.“

MUDr. Krcho sa problematike ATB u novorodencov venuje už viac ako 25 rokov. Svoje poznatky a štúdie prezentoval aj nedávno v rámci online seminára „Výzvy infekčnej diagnostiky v neonatálnej medicíne“ link:

Analýza CRP vyšetrení od 1.1.2020 – 15.10.2020 UNLP Košice

Spolu prijatých 2186  novorodencov

CRP absolvovalo 43,5%  teda 952  novorodencov

CRP do 5 mg/l  69%

CRP od 5  do 20 mg/l  25%

CRP nad 20 mg/l  len 6% z toho ATB liečených len 1,4%.

„Až nás trošku zamrazilo, aký veľký je  počet novorodencov, ktorí absolvujú CRP testy,“ uviedol primár Krcho. Antibiotickú liečbu pritom absolvovali tento rok predovšetkým novorodenci, u ktorých sa objavili v hemokultúre batérie  E coli, stafylokok, alebo betahemolytický streptokok prípadne sa narodili so závažnými vývinovými poruchami močových ciest.

„Z našich vyšetrení vyplýva, že musíme dávať väčší pozor, kedy vôbec vyšetrenie CRP indikujeme. Musíme zvážiť to, že vyšetrení u novorodencov robíme zbytočne veľa.“

Infekcie versus antibiotiká u novorodencov

Infekcie v novorodeneckom veku predstavujú závažnú súčasť patologických stavov, ktoré postihujú dieťa po narodení a môžu znamenať rôzny stupeň poruchy psychomotorického vývinu, v najzávažnejších stavoch môžu mať až fatálne následky. Netreba ich podceňovať. Je potrebné venovať tejto problematike mimoriadnu pozornosť, klinickým príznakom, diagnostickým možnostiam a následne adekvátnej liečbe.

MUDr. Tomasz Szczapa, zástupca vedúceho Neonatologického oddelenia Univerzity v Poznani a viceprezident Poľskej neonatologickej spoločnosti počas seminára uviedol: „Novorodenecká sepsa predstavuje jednu z najčastejších príčin úmrtí u detí do 5 rokov. Včasná diagnostika a stanovenie liečby má jednoznačný vplyv na riziko komplikácií a úmrtia. Krvné testy sú zlatým štandardom pre diagnostiku novorodeneckej sepsy. Viac než 60 hemokultúr pri tom môže byť falošne negatívnych. Laboratórne testy majú preto primárnu rolu pri určení infekčnosti novorodenca.“

Aj podľa neho sa však v súčasnosti využívajú antibiotiká pri liečbe novorodencov často. „V NRN reporte, ktorý zahŕňa 22 medicínskych centier, bola predĺžená antibiotická liečba použitá v prvom týždni života u 16 – 77 % novorodencov. Miera  dokázanej sepsy však bola len 0 – 7%.“

Neliečme výsledky CRP, ale pacienta

Čo je CRP? C-reaktívny proteín, ktorý sa zvyšuje v krvi pri zápalovej reakcii v organizme ako reaktant akútnej fázy zápalu. CRP sa vytvára predovšetkým v pečeni a jeho hodnoty rastú, pokiaľ je v tele prítomný zápal. Často sa využíva v pediatrii na stanovenie správnej diagnózy, či ide o bakteriálnu, alebo vírusovú infekciu. Pri bakteriálnych infekciách býva CRP vysoké a pri vírusových nízke, nemusí to však platiť pri všetkých vírusoch. Aj niektoré vírusy môžu spôsobiť vysoké hodnoty CRP.

„V novorodeneckom veku sú však zvýšené hodnoty CRP častejšie ako u dojčiat, a preto by sme nemali liečiť výsledky, ale pacienta,“  uzavrel  primár Krcho.  

Dobrou správou je, že vďaka vedcom dnes už svet vie rýchlejšie analyzovať schopnosť potlačiť infekciu, ktorá odoláva antibiotikám. Pre svet je to mimoriadne dôležité, pretože stále existujú infekcie, ktoré sú na antibiotiká odolné. Pri mnohých infekciách tak lekári prežívajú preteky s časom. Vďaka aj českým vedcom-technikom sa tento „šampionát“ výrazne skráti.

Vedci z Ústavu prístrojovej techniky AV ČR v Brne totiž vynašli nový spôsob, ako laserovými lúčmi za pár minút analyzovať schopnosť bakeriofágov potlačiť infekciu, ktorá odoláva antibiotikám. Unikátny výskum publikoval odborný časopis  Analytical Chemistry a svetu dáva veľkú nádej.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)