Ako správne žiadať o podporu

Dalito.sk/ilustračné foto: pixabay.com - Tama66
DALITO -

K uplatneniu nároku na dávku v nezamestnanosti je aj v súčasnej situácii súvisiacej s COVID – 19 potrebné príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručiť žiadosť. Za žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa považuje oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

K žiadosti sa súčasne predkladá vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Z uvedeného dôvodu je potrebné príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zasielať vyplnené tlačivo žiadosti, ktoré sa nachádza tu: Žiadosť o dávku v nezamestnanosti (editovateľná verzia, pre tlač) spolu s oznámením o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.   

“Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje, že bez kompletnej žiadosti, t.j. oznámenia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a tlačiva Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, nie je možné o nároku na dávku rozhodnúť a dávku vyplatiť,” upozorňuje hovorca Sociálne poisťovne Peter Višváder.

Zákonné podmienky nároku, všeobecné informácie o dávke v nezamestnanosti, spôsob uplatnenia nároku na túto dávku v súčasnej situácii, sa nachádzajú na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. V súvislosti s vývojom aktuálnej situácie sa informácie priebežne aktualizujú.“