Zdravie

Purpurové deti, ktoré „dostanú“ každého

Vždy, keď si svet pripomína Svetový deň predčasne narodených detí si spomeniem, ako mi v redakcii pred mnohými rokmi zazvonil telefón a na druhej strane bola sestrička, ktorú veľmi trápilo, ako sa na Slovensku pristupuje k materskému mlieku, ktoré predčasne narodeným deťom môže doslova zachrániť život. Písal sa rok 2004. 

Materské mlieko pre predčasne narodené deti je téma, pri ktorej mi doživotne ostane dobrý pocit, že moja novinárska práca mala aj reálny zmysel, že niečo zmenila, teda niekomu pomohla. Lebo ako sa hovorí, nič nie je staršie, ako večerné správy. Často som sa aj ja seba pýtala, či moja práca má vôbec nejaký zmysel, či naozaj môže niečo zlepšiť, či naozaj niekomu pomôže. A práve aj pri téme predčasne narodených detí túto odpoveď poznám.

A priznám sa, mám z nej veľmi dobrý pocit, lebo vlastne moja práca pomáha dodnes, pekne zo zákona už viac ako 15 rokov a verím, že ešte dlho bude, či pri žurnalistike ostanem alebo nie. A ďakujem osudu, že som mala to šťastie, že sa mi narodila zdravá dcéra aj vnučka.


Záznam RTVS o zmene zákona o materskom mlieku 

Občianske združenie Malíček po ôsmy krát pripravilo  slávnostný koncert pri príležitosti Svetového dňa predčasne nardenýchd detí. Súčasťou večera bolo aj odovzdávanie ocenení Purpurové srdce osobnostiam, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v starostlivosti, osvety o predčasných pôrodoch a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti.

Od piatka 15.11. do nedele 17.11. sa pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí rozžiarili purpurovou farbou:Bratislava – Nová budova SND, Košice – Dóm sv. Alžbety a súsošie Immaculata, Prešov – Mestská radnica a Vodárenská veža, BB – Hodinová veža, Martin – Divadelné námestie, Nové Zámky – Mestský úrad a Kino Mier, Nitra – Chrenovský most a Divadlo A. Bagara, Trnava – Mestská radnica, Bardejov – Mestská radnica, Holíč – Zámok/foto: OZ Malíček

Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Dalito.sk o tom informovala Ľubica Kaiserová, predsedníčka a štatutárny zástupca Malíček, o.z.

„Narodenie bábätka sprevádzajú úsmevy, gratulácie širokého príbuzenstva a predovšetkým radosť z nového života. Keď sa vám však bábätko narodí predčasne, je nesmierne ťažké prežívať radosť. Zrazu sa jeden z okamihov, ktoré majú byť v  živote najkrajšie, zmení na skľučujúci zápas strachu, ľútosti, osamelosti a úzkosti, či to drobček vôbec zvládne a prežije,“ povedala Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ Malíček.

Občianske združenie Malíček už 8. rok pripravuje slávnostný koncert pri príležitosti Svetového dňa predčasne nardenýchd detí/foto: OZ Malíček

Myšlienka Preemie Hearts “Srdce predčasniatka” vznikla ako snaha vyplniť prázdno, ktoré mnohí počas tohto obdobia strachu, chvíľ  striedania  sa nádeje s beznádejou pociťovali a pociťujú. Tento  symbol malinkého srdca sfarbeného do purpurova, teda farby predčasniatok, spája po celom svete životné osudy rodín predčasne narodených detí.

Sklo predstavuje ich silu a zároveň krehkosť, purpur ich kráľovský obdiv, jedinečnosť vlákien štruktúry každého srdca znamená neopakovateľnosť osudov predčasniatok, slza z neho stekajúca pripomína slzy matiek a najbližších, slzy strachu a radosti, ľútosti i nádeje. No každé z nich spája srdce, symbol života, nádeje, no predovšetkým lásky a vďaky.

A práve ocenenie “Purpurové srdce” je tým najúprimnejším vyjadrením obdivu a vďaky za nezištnú, obetavú a často nedocenenú pomoc rodinám.


Súčasťou slávnostného večera bol aj krst audio verzie príručky pre rodičov predčasne narodeného dieťaťa. Príručku nahovorili rodičia predčasniatok herečka Kristína Tormová a herec Marek Koleno. Krstnou mamou sa stala jedna zo zakladateliek neonatológie na Slovensku MUDr. Viera Halamová.

1.      Ocenenie pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti 

Ocenená:  MUDr. Milada Mošková,  z Kliniky neonatológie vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Doktorka Mošková väčšiu časť svojho medicínskeho života prežila vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Od roku 2000 sa stala zástupkyňou primára novorodeneckého oddelenia FNsP F. D. Roosevelta a od roku 2005 do 2014 bola primárkou Novorodenenckého oddelenia. V súčasnosti pôsobí ako lekárka Neonatologickej kliniky SZU FNsP F. D. Roosevelta a svoje skúsenosti s láskou odovzdáva svojim mladším kolegom a kolegyniam. Kolegovia si doktorku Moškovú vážia pre jej otvorené srdce, kvalifikovaný a ľudský prístup. Vďaka doktorke Moškovej v Banskej Bystrici, ale aj na celom Slovensku vedia, že pomáhať sa oplatí a tým najmenším najviac.  Osobnosť neonatologickej sekcie za jej prínos v oblasti Slovenskej neonatológie jej právom patrí.

2.      Ocenenie pre osobnosť verejného života

Ocenený: kolektív Detského kardiocentra Národného ústavu srdcových chorôb, cenu prevezme pán Marián Hrebík, námestník generálneho riaditeľa

Na Slovensku sa narodí okolo 450 detí s vrodenou chybou srdca (VCHS). Z toho sa asi tretina radí medzi kritické srdcové chyby, ktoré sa musia riešiť už v novorodeneckom veku. To vyžaduje úzku spoluprácu novorodeneckých oddelení s Detským kardiocentrom, aby   tieto deti boli po stanovení diagnózy čo najrýchlejšie transportované do Detského kardiocentra. Tu im poskytnú príslušné diagnostické a terapeutické výkony, ktoré zabránia kardiálnemu zlyhaniu, resp. úmrtiu.

Taktiež spolupracujú aj pri nedonosených novorodencoch, ktorí sú kardiopulmonálne pre nezrelosť veľmi cirkulačne labilní a vyžadujú niekedy nielen konziliárne  diagnostické výkony a kardiologickú liečbu, ale v niektorých prípadoch aj operačný výkon.   Niektorí novorodenci sa  nemôžu pre nízku hmotnosť a nezrelosť operovať a  v úzkej spolupráci s novorodeneckým oddelením sa čaká, kým sa bábätko vypiple na určitú hmotnosť, aby sa operačný výkon uskutočnil. A to je veľmi náročná úloha pre oba tímy.  Lekári aj sestry sa stretávajú na mnohých konferenciách, vymieňajú  odborné skúsenosti a poznatky z kardiológie i neonatológie. Takýmto spôsobom sa tiež zlepšuje zdravotná starostlivosť o deti s VCHS. Všetkým zamestnancom k ich srdciam pribudne dnes   aj to „purpurové“.


3.      Ocenenie pre osobnosť Malíčka

Ocenený:  Spoločnosť ABBVIE, cenu prevezme pán Branislav Trutz,  generálny riaditeľ spoločnosti AbbVie pre Českú a Slovenskú republiku

Ide o medzinárodnú biofarmaceutickú spoločnosť zameranú na výskum a vývoj inovatívnych liekov vo štyroch terapeutických oblastiach: v imunológii, onkológii, virológii a neurológii.  Ocenenie Purpurové srdce získali  za  výraznú podporu  k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti.

4.      Ocenenie pre osobnosť Malíčka

Ocenený: kolektív Ambulancie pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, Novorodeneckej kliniky Mikuláša Rusnáka Lekárskej Fakulty Slovenskej Zdravotníckej univerzity a v Univerzitnej nemocnici Bratislava, Cenu prevezme pani Ľubica Pejhovská, primárka Novorodeneckej kliniky

Ambulancia bola založená v roku 1965, súčasne popri prvom špičkovom novorodeneckom oddelení v Československu so zameraním na starostlivosť o nedonosené deti. Pracovisko bolo založené ako (Stanica pre nedonosené deti – Bezručova ul. č. 5). Zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť a systematické sledovanie. Náplňou ich práce je včasné odhalenie porúch vývinu a včasná diagnostika u pôvodne  rizikových a chorých novorodencov do ukončeného 3. roku života. Účelom celého snaženia je minimalizácia až eliminácia dlhodobých následkov, ako i zníženie dojčenskej a detskej úmrtnosti.

Mesto Banská Bystrica, Bardejov, Holíč, Košice – Mesto Košice, Martin – oficiálna stránka mesta, Mesto Nitra, Mesto Nové Zámky, Mesto Prešov – Oficiálna stránka, Mesto Trnava, Slovenské národné divadlo, Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa počas Svetového dňa predčasne narodených detí sfarbili do purpurova/foto: OZ Malíček

Špecializovaná dlhodobá starostlivosť o túto populáciu detí je logickým pokračovaním komplexnej liečby počas hospitalizácie. Aby mohla zlepšiť kvalitu života chorých a rizikových detí, vyžaduje tímovú spoluprácu viacerých odborníkov pod vedením skúseného neonatológa pracujúceho práve v tejto ambulancii. Je zrkadlom práce kliniky.Túto mimoriadnu cenu venujú bývalému i terajšiemu kolektívu rodičia predčasne narodených detí, ktorí na všetkých s vďakou spomínajú.


Merala 34 centimetrov, vážila 880 gramov. Po 20 rokoch sa vrátila do nemocnice

 


Komentáre (0)

Vaša reakcia

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *