SAV hľadá kastelána/kastelánku pre Smolenický zámok

Dalito.sk/Smolenický zámok/foto: zdroj: SAV
DALITO -

Slovenská akadémia vied (SAV) vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Kongresového centra SAV Smolenice. Smolenický zámok s priľahlým parkom je najreprezentatívnejším objektom vo vlastníctve akadémie. SAV hľadá skúseného manažéra/ku, ktorý naplno využije jeho kongresový, ale aj turistický potenciál. Uzávierka prijímania žiadostí o zaradenie do výberového konania je 25. apríla 2022.

História Smolenického zámku siaha do 15. storočia, kedy bol v Smoleniciach postavený strážny hrad, ktorý sa stal centrom a sídlom smolenického panstva. Jeho poslednými šľachtickými majiteľmi boli Pálffyovci. V období napoleonských vojen zhorela hlavná budova hradu aj s vežou. Terajší Smolenický zámok začal budovať na začiatku 20. storočia gróf Jozef Pálffy st. Dve svetové vojny stavebné práce prerušili a v roku 1945 sa majiteľom zámku stal štát. Zámok bol dostavaný a interiér bol postupne zmodernizovaný tak, aby sa dal využívať na konferencie, sympóziá, odborné semináre a iné vzdelávacie podujatia. Smolenický zámok bol 26. júna 1953 odovzdaný Slovenskej akadémii vied, aby sa stal reprezentačným miestom pre stretnutia vedcov a vedkýň z celého sveta.

Pozícia snov

V súčasnosti je Smolenický zámok ako Kongresové centrum SAV Smolenice organizačnou zložkou Centra spoločných činností SAV, v. v. i. (CSČ SAV, v. v. i.). Poskytuje reprezentatívne priestory na pracovné i spoločenské podujatia, reštauračné a ubytovacie služby, zámocký bar, či vináreň v bašte.

„Veľmi sa mi páči definovanie pozície riaditeľa Kongresového centra SAV Smolenice slovom kastelán. Ide o správcu zámku s veľkou mierou samostatnosti v oblasti jeho bežného chodu, rozvojových aktivít zámku a priľahlého areálu. S miernym zveličením by to mal byť  ekonóm, marketér, hoteliér, technik, historik a kreatívny riaditeľ v jednej osobe. Samozrejme v týchto úlohách je mu k dispozícií ďalší odborný a obslužný personál,“ vysvetľuje predstavy o novom „pánovi“ Smolenického zámku člen Predsedníctva SAV Marek Radvanský a zároveň dodáva: „Nevyhnutnou požiadavkou na uchádzača by mala byť chuť, energia a nadšenie pre výkon takejto špecifickej pozície, ktorá sa nedá jednoznačne vtesnať do klasického pracovného dňa. Ponúkaným benefitom je aj možnosť bývania priamo na zámku, takže súhrnne ide o manažérsku pozíciu s prvkami romantiky.“

Výstavná skriňa

Smolenický zámok je výstavnou skriňou akadémie nielen z hľadiska reprezentatívnosti samotného zámku, chráneného areálu a priľahlého parku. Má tiež nezastupiteľnú úlohu v oblasti vedeckej kongresovej činnosti a rozvoja medzinárodnej výskumnej spolupráce. Víziou vedenia SAV pre Smolenický zámok je vytvorenie vedeckého akademického centra otvoreného aj pre širšiu verejnosť.

„V rámci cestovného ruchu Trnavského samosprávneho kraja patrí zámok v Smoleniciach k obľúbeným a vyhľadávaným objektom. Od budúceho riaditeľa alebo riaditeľky kongresového centra preto očakávame práve skĺbenie primárnej úlohy zámku ako kongresového centra SAV s funkciami cestovného ruchu a rekreácie. Do okolia zámku, ktorý je počas víkendov aj obľúbeným priestorom na svadby, chceme dostať viac života. Rozšírenie poskytovaných služieb pre širšiu verejnosť napr. formou organizovania verejných podujatí, poskytovania služieb občerstvenia, suvenírov a podobne má priniesť aj zlepšenie hospodárenia zámku. Hlavným hospodárskym cieľom je dlhodobo zabezpečiť jeho relatívne nákladný chod a ďalší rozvoj.“ spresnil M. Radvanský.

Oznámenie o výberovom konaní je uverejnené na stránke CSČ SAV, v. v. i. TU.