Slávny meteorológ Jozef Iľko jubiluje

Dalito.sk/28. februára 2019 sa odborník v oblasti meteorológie Jozef Iľko dožíva 80 rokov/foto: Markíza.sk
TASR -

Meteorológ Jozef Iľko je renomovaným slovenským odborníkom, ktorý v minulosti zastupoval Česko-Slovensko v pracovnej skupine Svetovej meteorologickej organizácie v Ženeve. Bezmála polstoročie sa venuje predpovedi počasia, jeho vplyvu na organizmus človeka – bioklimatológii – a osobitne desaťdňovej predpovedi počasia u nás i v rozličných oblastiach sveta. 28. februára sa odborník v oblasti meteorológie dožíva 80 rokov.

Jozef Iľko sa narodil 28. februára 1939 vo východoslovenskej obci Lastovce pri Trebišove. Po maturite študoval učiteľskú kombináciu matematika-fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od 4. ročníka sa chcel venovať odbornému štúdiu astronómie. V tom čase fakulta odbor neotvárala, tak sa rozhodol pre meteorológiu a klimatológiu. Fakultu opustil v roku 1961 ako promovaný fyzik. Titul doktora prírodných vied (RNDr.) získal na Masarykovej univerzite v Brne v roku 1967 a vedecká hodnosť kandidáta vied fyzikálno-matematických vied mu bola udelená v roku 1976 na Univerzite Karlovej v Prahe po ukončení externej ašpirantúry z numerickej meteorológie u profesora Stanislava Brandejsa.

Istý čas robil predpovede pre pilotov na letisku Sliač.

“Do meteorologickej praxe som sa dostal už v roku 1961 a odvtedy ma to stále drží, pretože je to aj môj veľký koníček. Najviac ma baví predpovedanie počasia pre rôzne lokality na všetkých kontinentoch”, uviedol v jednom z rozhovorov Jozef Iľko.

Zostavil jedinečný Atlas svetového počasia

Dlhé roky pôsobil v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ). Svoje odborné znalosti zúročil v rokoch 1982-1987 v pracovnej skupine Svetovej meteorologickej organizácie v Ženeve.

“Zastupoval som tam Česko-Slovensko. Priniesol som si odtiaľ veľa skúseností o počasí. Odvtedy robím predpovede nielen pre naše územie, ale aj pre zahraničie,” doplnil meteorológ.

Spolupráca s odborníkmi z celého sveta mu umožnila za desaťročia praxe zostaviť jedinečný Atlas svetového počasia, ktorý v súčasnosti využíva vo svojich príspevkoch v médiách. Je autorom aj Minilexikónu meteorológie (1990).

Mediálna sláva

Renomovaný odborník RNDr. Jozef Iľko, Csc. je mediálne známy, v rokoch 1982-1997 pôsobil v televízii ako meteorológ, ktorý sa podieľal na príprave relácií o počasí ako Aktuality a Haló, tu redakcia TN Československej televízie. Ďalej podáva informácie o počasí v relácii Teleráno v jednej zo súkromných televíznych spoločností.

Nezanedbateľné sú jeho vstupy v Slovenskom rozhlase (rozhlasové stanica Rádio Slovensko a Rock FM Radiu), kde mohli poslucháči telefonovať do štúdia a spýtať sa ho na predpoveď počasia kdekoľvek vo svete, na čo využíval svoj Atlas svetového počasia.

V European Weather Challenge (EWC), dlhodobej európskej meteorologickej súťaži na prelome storočí, získal šesť prvých miest medzi jednotlivcami a oficiálne bronzovú medailu v celkovej súťaži v jeseni roku 1998.

Autor literatúry faktu Ján Čomaj sa na istý čas stal pozorným poslucháčom popredného odborníka Jozefa Iľka. Z ich spolupráce vzniklo príjemné memoárové dielo pod názvom S počasí si tykám. Kniha vyšla vo vydavateľstve Ikar v roku 2010.

Meteorológ po tragickom úmrtí manželky v roku 1994 sám vychoval dve dcéry. Staršia pracuje v IT spoločnosti, mladšia je lekárkou.

Jozef Iľko má záľubu v športe. Rád sleduje hokej, F1 a bol vášnivým tenistom.

Štrnásť osobností bolo za svoj neoceniteľný prínos pre Bratislavu nominovaných na ocenenie Senior roka 2018. Medzi ocenenými bol aj meteorológ Jozef Iľko.

Môže vás zaujať:

V Singapure je ešte aj počasie efektívne