Slovenský pozemkový fond má nového generálneho riaditeľa

Dalito.sk/Ján Marosz (vpravo) vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre/foto: MPRV SR
DALITO -

Od  1. novembra 2021 bude Slovenský pozemkový fond (SPF) riadiť Ján Marosz (OĽaNO). Návrh ministra Samuela Vlčana (nim. OĽaNO) na jeho vymenovanie do funkcie na dnešnom rokovaní schválila Vláda SR. Ako člen hnutia OĽaNO neprešiel žiadnym výberovým konaním na túto pozíciu, o ktorú sa pôvodne uchádzali štyria uchádzači.

Ján Marosz vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobil ako pedagóg, aj manažér v zahraničnej spoločnosti, je aktívny v regionálnej aj vysokej politike. V minulom volebnom období bol poslancom NRSR. V roku 2012 odhalil po aktívnej spolupráci s políciou korupciu na žilinskej pobočke Slovenského pozemkového fondu. S protikorupčnou agendou bolo spojené aj jeho ďalšie pôsobenie v parlamente.

Situácia v SPF je kritická. Pri stretnutiach s ľuďmi v regiónoch sa väčšina žiadostí o pomoc týka SPF. Ak ste ako občan potrebovali niečo vyriešiť s SPF viete, že to trvá mesiace a roky.  Je samozrejmé, že takýto stav vytvára obrovský priestor na korupciu. Je nevyhnutné situáciu čo najrýchlejšie riešiť. Boj proti korupcii je základnou misiou OĽANO, preto bolo prijaté politické rozhodnutie, že do pozície šéfa SPF bude nominovaný človek, ktorý bude zárukou očisty SPF od korupcie,“ uviedol minister Samuel Vlčan (nom. OĽaNO).

Životopis Jána Marosza                               

Meno a priezvisko:   Mgr. Ján Marosz

Dátum narodenia:      18. jún 1978

Adresa:                       Podhorie 306, 013 18 Podhorie

Telefón:                      0902598498

E-mail:                        jan.marosz@gmail.com

Rod. stav:                   ženatý

Národnosť:                slovenská

Vzdelanie

1998–2003      Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky – odbor nemecký jazyk a literatúra, Katedra etiky a katechetiky – odbor katechetika,

1992–1996      Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline,

1984–1992      Základná škola Žilina-Vlčince.

Dodatočné vzdelanie

2015                kurz časového manažmentu a vedenia porád (spol. FBE, Bratislava),

2014                2 kurzy projektového manažmentu (spol. FBE, Bratislava),

2010                odborné minimum z občianskeho, obchodného a trestného práva (Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity).

Jazykové zručnosti

Nemčina – expert

Angličtina – pokročilý

Maďarčina – pokročilý

Poľština – mierne pokročilý

Taliančina – začiatočník

Pracovné skúsenosti

2020 –  2021               Člen dozornej rady spoločnosti Tipos – národná lotériová spoločnosť,a.s.

2020 – 2021               Poradca premiéra pre oblasť dopravy

2017 – 2020               Poslanec NRSR za hnutie OĽANO, člen ústavnoprávneho výboru a 

                                   výboru na kontrolu SIS

2014 – 2017               Projektový manažér v spoločnosti Schaeffler Slovensko,

2011 – 2014                MOVE tréner (manažér optimalizácií) v spoločnosti Schaeffler Slovensko,

2004 – 2011               učiteľ nemeckého jazyka a etiky na Gymnáziu Kráľovnej

                                   pokoja v Žiline, triedny učiteľ, vedúci maturitnej komisie,

2010-2012                  člen dozornej rady v spoločnosti SSE,a.s.

2005 – 2009               externý prekladateľ spoločností Lionbridge, Amstra,

2004 – 2009                lektor nemeckého jazyka vo firmách IJAV, Slovasfalt, INA Kysuce,

2003 – 2004               zakladateľ a riaditeľ Centra voľného času ŽIRAFA v Žiline,

2001                           študentský pracovný pobyt v USA –  práca v hoteli a reštaurácii.

Pobyty v zahraničí

Nemecko:                  štúdium na Katolíckej univerzite v Eichstätte – 1 rok,

USA:                          pracovný pobyt – 4 mesiace.

Záujmy

Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, politika, angažovanie sa v treťom sektore, prekladanie, turistika, šport, hudba a spev.

Zručnosti

  • komunikačné a organizačné schopnosti,
  • skúsenosti s vedením a moderovaním skupín mládeže aj dospelých,
  • vodičský preukaz typu B,
  • PC: MS Windows – pokročilý, MS Word – pokročilý, Excel – mierne pokročilý.

Iné

Som zakladateľom OZ Proti korupcii v Žiline. Na VŠ som bol členom akademického senátu. Mám živnostenský list.

(Ak vás tento článok zaujal, redakcii Dalito.sk môžete darovať kávu)