Štátny podnik Závodisko má nového riaditeľa

Dalito.sk/Riaditeľom štátneho podniku Závodisko je JUDr. Marián Šurda/foto: MPRV SR
DALITO -

Predvčerom sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave (MPRV SR) uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post riaditeľa štátneho podniku Závodisko. Výberová komisia rozhodla o tom, že  príspevkovú organizáciu agrorezortu bude viesť JUDr. Marián Šurda, ktorý bol na výberovom konaní úspešný.

Dalito.sk o tom informovalo tlačové oddelenie ministerstva.

Do druhého kola na post riaditeľa Závodisko, š. p. so sídlom v bratislavskej Petržalke postúpili ešte v októbri JUDr. Marián Šurda a Ing. Ján Valtýni.  Obaja v stredu (18. 11. 2020) absolvovali osobný pohovor s výberovou komisiou, ktorá postupovala v zmysle Metodiky výberových procesov na manažérske pozície, pričom komisia overila odborné znalosti, kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzačov.

Výberová komisia na základe celkového hodnotenia rozhodla, že novým riaditeľom štátneho podniku Závodisko bude JUDr. Marián Šurda, ktorý je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prostredie a problematika Závodiska sú mu dôverne známe, keďže v minulosti tu pôsobil. Funkciu vedúceho dostihovej prevádzky vykonával v rokoch 1979 – 1989, kedy sa stal riaditeľom a zostal ním až do roku 2016.

Dostihový šport má u nás dlhodobú históriu. Prvé dostihy koní sa na Slovensku

konali v roku 1814 v dnešných Mojmírovciach a v roku 1826 sa prvé preteky tohto druhu uskutočnili v bratislavskej Petržalke neďaleko dnešného Sadu Janka Kráľa.

Z chovateľského hľadiska sú dostihy kontrolou úžitkovosti plemien koní, ktorá sa realizuje výkonnostnými skúškami (dostihmi) u plemien koní (anglický plnokrvník, klusák, príp. arabský kôň a anglický polokrvník).

Štátny podnik Závodisko patrí medzi spoločensky významné zariadenia MPRV SR a jeho hlavným cieľom je poskytovanie komplexného servisu dostihových mítingov pred, počas a po dostihových dňoch vrátane ďalších vymedzených činností. V roku 1960 sa tu konal prvý dostihový míting a pravidelná prevádzka sa datuje od roku 1979.