Supertím nevybuduje priemerný a náladový manažér, ktorý vyvoláva tlak a stres. Chladné nie sú ani stroje a ani zamestnanci 

ilustračné foto: Dalito.sk
DALITO -
  • Emócie je potrebné naďalej manažovať
  • Samostatnosť znamená dôveru 
  • Chladné nie sú ani stroje, ani zamestnanci 

Ak sa napokon generatívna AI zmení na kreatívnu, podoba nového modelu pracovnej kultúry bude pozostávať z talentovaných superhrdinov a ich inteligentných pomocníkov. 

Pracoviská prechádzajú transformáciou. Menia sa postoje zoomerov, nároky na benefity, no takisto očakávania zamestnancov a zákazníkov. S popularizáciou umelej inteligencie a jej neustálym zdokonaľovaním môžu byť novými spolupracovníkmi coboti či iné podoby AI. Odkiaľ sa vzal tento pojem a čo je to supertím? Ako naznačil vo svojej knihe Superminds Thomas Malone, profesor MIT Sloan School of Management, supertímy by mali predstavovať spojenia zamestnancov a strojov, kombinujúce tie najlepšie vlastnosti za účelom dosiahnutia najlepšieho výsledku, ktorý by za iných okolností nebolo možné dosiahnuť.

Uplynulé mesiace nám však ukázali dobré aj tienisté stránky AI a jeho dopad na zamestnanosť. Podľa prognózy Deloitte z roku 2021 patrí práve umelá inteligencia k trendom, ktoré budú úzko súvisieť s ľudským kapitálom v spoločnostiach. Pochopením toho, ako by mohla synergia ľudskej pracovnej sily a strojov v rámci supertímov fungovať, by malo zefektívniť aj ich riadenie. 

Chladné nie sú ani stroje, ani zamestnanci 

Začlenením AI do pracovného kolektívu sa postupne mení spôsob uvažovania o projektoch. Aj komplikované pracovné úlohy sa tak dajú vyriešiť bez preťažovania personálu a s využitím lepších poznatkov.

Pomoc umelej inteligencie by napriek tomu nemala vyvolávať dojem, že pracovníci sú menejcenní. Vyššia miera spoluprác a originálne nápady by teda za ideálnych okolností mali prebiehať simultánne s podporou zamestnaneckých kariérnych cieľov, ako aj potvrdzovaním ich prínosu do pracovnej skupiny či supertímu.

Inklúzia a pocit belongingu nadobúdajú práve v supertímoch o to väčší význam, keďže v porovnaní so strojovým učením sú schopnosti každého pracovníka zamerané na odlišnú problematiku. Citlivo bude potrebné pristupovať aj k umelej inteligencii. Správne zadávanie príkazov a upskilling v rámci zefektívňovania práce s AI sa následne prejavia aj na konečných výstupoch supertímov.

Samostatnosť znamená dôveru 

Deloitte odhalil, že väčšina organizácií využíva AI na skvalitňovanie prevádzok a firemných procesov, no len 16% respondentov v prieskume z roka 2021 uviedlo, že im AI pomáha zvyšovať produktivitu vo firme.

 Viac sa o tejto téme dočítate v článku Supertímy dokážu dosahovať odvážne firemné ciele, závisia však od obratného manažmentu [pracuj.sk]

Môže vás zaujať: