Svetový deň sociálnej práce. Deň, z ktorého sa mnohí smejú

DALITO.SK/ilustračné foto: ŽSK
DALITO -

Neraz sa mi dostalo do uší, že sociálnu prácu vyštuduje každý bez rozdielu, dokonca aj s priemerným či podpriemerným IQ. Mnohí ju označujú za primitívnu, zo všetkých ponúkaných oborov najjednoduchšiu…

Svetový deň sociálnej práce ustanovila Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) v roku 1983 a neskôr sa ako partneri podieľali pri príprave ďalšie organizácie z oblasti sociálnej práce, ako napríklad Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce (IASSW). Tento významný deň sa stal zlatým klincom v kalendári sociálnej práce, kedy sociálni pracovníci po celom svete v spolupráci s jednotlivcami, rodinami, komunitami a širšou spoločnosťou oslavujú a vyzdvihujú prínos profesie. Tento sviatok sa oficiálne oslavuje vždy tretí utorok v mesiaci marec. V roku 2018 tento deň pripadol práve na 21. marec…

V tento deň sociálni pracovníci a ich stavovské organizácie na celom svete prostredníctvom sprievodných aktivít dávajú do pozornosti svojim vládam, komunitám a kolegom jedinečný a významný prínos profesie sociálnej práce pre trvalo udržateľný rozvoj komunít, spojený s obhajovaním sociálnej spravodlivosti a ľudských práv. Témou rokov 2017 a 2018 je podpora udržateľnosti spoločenstva a životného prostredia.

Pre mňa dnešný Svetový deň sociálnej práce nie je obyčajným dňom. Aj keď túto profesiu mnohí zatracujú, podceňujú, či dokonca sa z nej smejú. Neraz sa mi dostalo do uší, že sociálnu prácu vyštuduje každý bez rozdielu, dokonca aj s priemerným či podpriemerným IQ. Mnohí ju označujú za primitívnu, zo všetkých ponúkaných oborov najjednoduchšiu. Dokonca o nej kolujú vtipy, v duchu ktorých sa stačí pozrieť na to, koľko policajtov má vyštudovanú práve sociálnu prácu, a že prečo asi…

Odbor sociálna práca je jedným z odborov, ktoré som si slobodne vybrala a vyštudovala ho po úroveň doktorky. Tie roky štúdia, dobrovoľníckej praxe vykonávanej súbežne a nepretržite aj v tejto deň, následne x rokov praxe v tejto profesii, vôbec neboli a ani nie sú jednoduché. No som presvedčená o tom, že aj odbor sociálna práca dokáže dať človeku neskutočne veľa do osobného i profesijného života.

Tak ako lekári zachraňujú ľudský život a snažia sa o zlepšenie zdravotného stavu svojich pacientov, sociálni pracovníci sa snažia (okrem iného) o vyriešenie problémovej situácie, prinavrátenie dôstojnosti, či o jej zachovanie, zlepšenie kvality života svojich klientov. Sociálni pracovníci riešia mnohé otázky každodenného života. Krízy partnerské i rodinné, problémy detí, mládeže, hendikepovaných, ale aj seniorov.

Žiadna profesia nie je viac, alebo menej. Nemožno povedať, že stolári sú len robotníci, ktorí síce tvoria a vyrábajú, ale ničím zmysluplnejším do spoločnosti neprispievajú. Nebolo by správne poukazovať na to, že predavači, poštári, pekári, murári…. a ďalších xy ďalších profesií je užitočnejších, či menej prospešných, ako iné. Každý tu má svoje miesto, svoj význam a zmysel. Všetci sme tu preto, aby sme spoločne vytvárali jeden celok. Ja upečiem chlieb, ty ho ako marketér ponúkneš do predaja, ďalší ho predá, iní ho kúpi… Každý jeden článok v celom odborovom – životnom reťazci je potrebný. Každý. Preto ma nesmierne bolí, keď za sociálnou prácou niektorí vidia len ľahko nadobudnutý titul…

Aj sociálni pracovníci, ak chcú byť dobrí v tom, čo robia, sa musia ďalej vzdelávať, posúvať sa, získavať prax a skúsenosti. Neraz stoja pred neľahkými rozhodnutiami, skúškami, rozhodnutiami, s ktorými viac či menej vnútorne (ne)súhlasia, no robia všetko preto, aby iným dokázali podať pomocnú ruku. Aj sociálni pracovníci sú horší, lepší, dobrí, zdatní či menej zdatní. A aj tí, pre ktorých sociálna práca nie je len profesiou na papieri, ale srdcovou záležitosťou…

A ja sa už teraz teším na tému tohto svetového dňa v nadchádzajúcom roku, ktorý bude podporovať význam vzťahov medzi ľuďmi… Lebo aj tam má sociálna práca svoje miesto.