Talent u nich rozvíja každý! Pracovné uplatnenie nájdu zdravotne znevýhodnení

zdroj: Tesco
PR -

Takmer sedem percent kolegov pracujúcich v Tescu tvoria zdravotne znevýhodnení

Každý rok si 3. decembra pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným znevýhodnením. Tesco na Slovensku dlhodobo aktívne pracuje na tom, aby svoj talent a potenciál mohol rozvíjať každý bez rozdielu. Otvorený prístup, inkluzívna firemná kultúra a podpora rozmanitosti prispeli k tomu, že v Tescu našli uplatnenie viacerí kolegovia a kolegyne so zdravotným znevýhodnením. Z aktuálnej správy v oblasti diverzity a inklúzie reťazca vyplýva, že takmer 7 % kolegov pracujúcich v Tescu na Slovensku je zdravotne znevýhodnených.

Sme veľmi hrdí, že u nás našli uplatnenie ľudia s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ako napríklad s Downovým syndrómom, poruchou autistického spektra či rôznymi typmi fyzického znevýhodnenia. Je pre nás kľúčové vzdelávať našich manažérov a manažérky na všetkých úrovniach, aby vytvárali vo svojich tímoch podporné inkluzívne prostredie, v ktorom môže talent rozvíjať každý,“  hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Tesco kladie dôraz na nábor a udržanie kolegýň a kolegov so zdravotným znevýhodnením, čo viedlo k 0,9 % nárastu v ich zastúpení za posledný rok. Aktuálne pracuje v Tescu na rôznych pracovných pozíciách 6,7 % kolegov a kolegýň so zdravotným znevýhodnením. Reťazec tak významne prekračuje povinnosť  zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou vyplývajúcou zo zákona. Z interného prieskumu Tesca medzi kolegami a kolegyňami vyplynulo, že až 18,8 % identifikuje samých seba ako  ľudí s nejakým typom zdravotného znevýhodnenia.  V spolupráci so strednými školami a odbornými učilišťami vytvára Tesco podmienky na prax a neskôr aj zamestnávanie zdravotne znevýhodnených študentov. Aktuálne reťazec takto spolupracuje s ôsmimi školami z celého Slovenska.

Súčasťou Tesco tímu je aj Daniel Guštafík, ktorý pracuje na pozícii analytik IT. Ako sám hovorí, konečne v Tescu robí prácu, ktorá ho baví. „Necítim sa nijako znevýhodnený aj zabúdam, že mi niečo je, kým mi to niekto nepripomenie. Zažil som veľa diskriminácie na svojej ceste len kvôli môjmu znevýhodneniu – detskej mozgovej obrne a som veľmi rád, že Tescu záleží aj na takýchto ľuďoch, dodáva Daniel Guštafík.

Iniciatívy na podporu inklúzie zdravotne znevýhodnených

S cieľom ďalej rozvíjať a podporovať inklúziu Tesco spolupracuje so šiestimi organizáciami, medzi ktoré patrí aj nezisková organizácia ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života. Vďaka tejto spolupráci sa napríklad  podarilo začleniť do pracovného tímu hypermarketu Tesco Lučenec dvoch kolegov, ktorí patria medzi neurodiverzných ľudí.

Tesco je tiež aktívnou súčasťou iniciatívy Výpomoc so srdcom, ktorú v rámci programu Profesia Lab iniciovala spoločnosť Profesia s cieľom podporiť zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí na otvorenom trhu práci.  V rámci Výpomoci so srdcom absolvovali študenti a študentky Spojenej internátnej školy na Dúbravskej ceste 1 a Švabinského 7 v Bratislave exkurzie v Tescu, počas ktorých si mohli vyskúšať rôzne druhy prác. Deväť z nich sa rozhodlo absolvovať v Tescu prax, ktorá aktuálne prebieha.

Podpora pri návrate do práce po dlhej chorobe

Keďže situácia každého kolegu a kolegyne sa môže zmeniť pod vplyvom životných okolností, Tesco vytvára podporujúce podmienky pre kolegov, ktorí sa vracajú do práce po dlhodobej PN. Návrat do práce po dlhej prestávke spôsobenej chorobou môže byť náročný tak po fyzickej, ako aj po psychickej stránke. Tesco preto zaviedlo benefit, ktorý kolegom uľahčí toto prechodné obdobie. Kolegyniam a kolegom z obchodov, centrálnej kancelárie a distribučných centier umožňuje, aby si prvý mesiac po návrate do práce skrátili pracovný čas o polovicu, pričom Tesco im dorovná plat na úroveň 100 %.

Ďalšie informácie a dáta o uplatnení ľudí so zdravotným znevýhodnením v Tescu, ako aj viac informácií o napĺňaní záväzkov reťazca v oblasti zodpovedného podnikania nájdete v aktuálnej Správe o napĺňaní stratégie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku.

Môže vás zaujať: