Tesco je skvelým miestom na prácu aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

Dalito.sk/Marieta Steranková so zmenenou pracovnou schopnosťou pracuje v supermarkete Tesco v Nitre/foto: TESCO SR
PR -

Tesco neustále rozširuje podporu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, aby bolo pre nich skvelým miestom na prácu. Reťazec už vlani predstavil nové benefity a pravidlá na podporu zamestnávania zdravotne znevýhodnených a postihnutých ľudí a takisto ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou. Stal sa tak pre nich skvelým miestom na prácu, čo dokazuje fakt, že Tesco aktuálne nad rámec legislatívy zamestnáva už 6 % kolegov a kolegýň so zmenenou pracovnou schopnosťou a v rámci duálneho vzdelávania spolupracuje aj so školami pre zdravotne znevýhodnených žiakov.

Tesco vlani predstavilo špeciálne benefity, ktoré ešte viac podporia kolegov so zmenenou pracovnou schopnosťou, s názvom Pravidlá pre postupný návrat do práce. V Tescu si uvedomujú, že pre ľudí zdravotným obmedzením nie sú vhodné všetky pracovné pozície. Práve preto kolegyne a kolegov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo s prechodnými zdravotnými ťažkosťami reťazec podporuje napríklad dočasným pridelením na iné pracovné miesto, zmenou týždenných zmluvných hodín, umožnením častejších prestávok či flexibilitou pri plánovaní harmonogramu alebo zmien harmonogramu kvôli rehabilitáciám.  

„Návrat do práce po dlhej prestávke spôsobenej chorobou môže byť zložitý tak z fyzického, ako aj z psychického hľadiska – v určitých prípadoch môže strata sebavedomia dokonca spomaliť zotavovanie po medicínskej liečbe. Nový benefit umožní kolegyniam a kolegom z obchodov, centrálnej kancelárie a distribučných centier, aby si prvý mesiac po návrate do práce skrátili pracovný čas o polovicu, pričom Tesco im dorovná plat na úroveň 100 %,“ hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Dôležitú úlohu vo vytváraní vhodných podmienok pre kolegov so zdravotným znevýhodnením zohrávajú manažéri a riaditelia obchodov. Pre nich Tesco pravidelne realizuje školenia o diverzite a inklúzii alebo školenia inkluzívneho manažmentu o podpore kolegov a kolegýň so zmenenou pracovnou schopnosťou. Tesco organizuje pre svojich zamestnancov každý rok aj Týždeň diverzity, ktorého súčasťou je množstvo školení a webinárov. Tento rok sa konal v týždni od 23. do 27. mája 2022.  

„Sme veľmi hrdí na to, že výrazne prekračujeme povinnosť vyplývajúcu zo zákona, zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou. V roku 2021 v Tescu takto pracovalo takmer 6 % z celkového počtu kolegýň a kolegov. Každý deň vidíme, ako pozitívne vplýva rôznorodosť zloženia našich tímov na ich pracovné nasadenie. Zároveň nám všetci naši kolegovia a kolegyne dôverujú v tom, že ak sa stane čokoľvek neočakávané v ich živote, my sa budeme vždy snažiť vytvoriť čo najlepšie podmienky na ich návrat do práce. Či už vo forme skráteného pracovného úväzku, možnosti začať pracovať na inej pracovnej pozícii alebo častejších prestávok v práci,“ vysvetľuje Miroslava Rychtárechová.

Pracovné uplatnenie našli v Tescu

Ústretový prístup manažéra a podpora kolegov pomohli prekonať obavy z nástupu do práce aj Jakubovi Trojanovi, ktorý pracuje v hypermarkete Tesco Partizánske: „Pred nástupom do Tesca som mal obavy, ako ma ľudia prijmú. Môj strach však rýchlo pominul. Kolegovia ma príjemne prekvapili a prijali ma medzi seba bez akýchkoľvek predsudkov. Môj manažér mi vyšiel v ústrety, pracujem na dva skrátené úväzky, kde striedam prácu v sede a v stoji, čo vyhovuje môjmu zdravotnému stavu. Som hrdý na to, že pracujem v spoločnosti, v ktorej cítim, že môžem byť sám sebou.“

Rovnako ako Jakub Trojan našli svoje pracovné uplatnenie v Tescu mnohí ďalší kolegovia so zmenenou pracovnou schopnosťou. Patria medzi nich aj Marieta Steranková a Attila Györög. Marieta, ktorá sa narodila s Downovým syndrómom, pracuje v supermarkete Tesco Nitra. Attila je od narodenia hluchonemý, dnes pracuje v hypermarkete Tesco v Trsticiach ako pracovník obchodnej prevádzky: „Kolegovia a moja manažérka sú veľmi nápomocní. Keď sa musím niečo nové naučiť, ukážu mi to viackrát a občas aj nakreslia.“

Spolupráca so školami

Reťazec spolupracuje aj so školami pre zdravotne znevýhodnených a postihnutých žiakov. Prostredníctvom systému duálneho vzdelávania tak získavajú v obchodoch Tesco praktické skúsenosti žiaci so zdravotným znevýhodnením spolu s deťmi a mladými ľuďmi zo sociálne slabších rodín a vylúčených komunít. „Veríme v rôznorodosť a rozmanitosť, lebo odrážajú pestrosť komunít, v ktorých pôsobíme. Čím pestrejšie sú naše tímy, tým sme silnejší. Sústredíme sa na rozvoj talentov našich kolegov a kolegýň namiesto vyhovárania sa na ich hendikepy a nedostatky. Dôležitými partnermi pre rozvoj našich programov zamestnávania kolegov so zmenenou pracovnou schopnosťou sú školy zaradené do systému duálneho vzdelávania. Prostredníctvom  tejto spolupráce získavajú v našich obchodných prevádzkach prax žiaci so zdravotným znevýhodnením,“ dopĺňa M. Rychtárechová.

Od roku 2021 Tesco rozvíja spoluprácu v oblasti duálneho vzdelávania s OZ Alternatíva a Internátnou školou vo Valaskej. Reťazec zabezpečuje odbornú prax pre žiakov učilišťa, ktorí  sú zdravotne a mentálne znevýhodnení.

Podobná spolupráca prebieha aj so Strednou odbornou školou na Dúbravskej ceste v Bratislave, ktorá je špeciálnou školou pre deti s telesným postihnutím. 15 prvákov z tejto školy už praxuje v rámci duálneho vzdelávania v hypermarkete Tesco v bratislavskej Petržalke. Rovnako v obchodoch Tesco v Nitre, Zlatých Moravciach a vo Vrábľoch získavajú prax v rámci duálneho vzdelávania deti z internátnej školy nielen so zdravotným znevýhodnením, ale aj zo sociálne slabších rodín a z vylúčených komunít.

Prvá správa o diverzite a inklúzii

Dôležitým krokom v uplatňovaní princípov diverzity a inklúzie bolo uverejnenie Správy o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie, ktorú Tesco ako prvá spoločnosť na Slovensku uverejnilo na jar v roku 2021. Po uverejnení tejto správy sa zástupcovia  Tesca zúčastnili na stretnutí za okrúhlym stolom so zástupcami Profesia.sk a s ďalšími odborníkmi k téme zamestnávania ľudí s mentálnym postihnutím – konkrétne s Aspergerovým syndrómom. Vďaka zapojeniu do tejto diskusie prebieha od novembra 2021 v Tescu pilotný projekt – sedem kolegov s Aspergerovým syndrómom dnes už pracuje v obchodoch Tesco.

Prečítajte viac informácií o programoch Tesca na podporu diverzity a inklúzie: