Tesco už siedmy rok znižuje plytvanie potravinami, reťazec ľuďom v núdzi vlani daroval 9 miliónov porcií jedla

Zdroj fotografie: Archív Tesco SR
PR -

Medzi kľúčové priority spoločnosti Tesco patrí ochrana planéty a udržateľnosť, aj preto ako prvý maloobchodný reťazec v strednej Európe od roku 2016/17 pravidelne zverejňuje vlastné údaje o plytvaní potravinami. Odvtedy Tesco na Slovensku znížilo vo svojich prevádzkach množstvo potravinového odpadu už o fantastických 76 %. Nepredané potraviny každý deň reťazec daruje na pomoc ľuďom v núdzi zo všetkých svojich obchodov. Vlani to znamenalo 9 miliónov porcií jedla pre rozličné skupiny ľudí v núdzi na Slovensku.

„Teší ma, že Tesco je aj naďalej nespochybniteľný líder v boji proti plytvaniu potravinami. Som hrdý  na to, čo všetko sme dokázali, aby sme zmenšili potravinový odpad v rámci našich obchodov a celej distribúcie. Navyše sme zefektívnili proces darovania nepredaných potravín tak, že sme minulý rok dokázali darovať 3 766 ton potravín ľuďom v núdzi a z tohto množstva bolo pripravených takmer 9 miliónov porcií jedla. Je to najviac za celé obdobie darovania v rámci našej spoločnosti, ale verím, že aj v rámci všetkých reťazcov na Slovensku,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Potravinový odpad, ktorý vzniká v maloobchode a distribúcii, tvorí len 3,5 % z celkového plytvania potravinami na Slovensku. Napriek tomu si Tesco uvedomuje, že znižovanie množstva potravinového odpadu je správnou cestou, ako znížiť dosah svojho podnikania na našu planétu. Od roku 2016 sa Tescu na Slovensku podarilo znížiť celkový objem potravinového odpadu o 76 %, z 9 957 ton na 2 415 ton a ušetriť takmer 33-tisíc ton emisií.

Dôležitým aspektom okrem správne nastavených procesov je aj využívanie inovácií, napríklad aj zavedenie aplikácie Foodiverse, ktorá pomáha všetkých obchodom a organizáciám lepšie komunikovať a efektívnejšie preberať nepredané potraviny. Reťazcu sa tak minulý rok podarilo prerozdeliť 93 % nepredaných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu.

„Plytvanie potravinami považujem za komplexný sociálny, ekonomický, ale aj environmentálny problém. Vychádzame z toho, že viac ako jedna miliarda ľudí vo svete hladuje, respektíve nemá prístup ku kvalitným potravinám. Aj na Slovensku existuje značná skupina obyvateľov, ktorí si pre svoju príjmovú situáciu nemôžu dovoliť kvalitnú, plnohodnotnú potravu a sú odkázaní na sociálny program štátu. Vyhadzovanie potravín je zároveň priame plytvanie ekonomickými zdrojmi, teda plytvanie prácou, pôdou aj kapitálom,“ hovorí Martin Polovka, riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

 „Environmentálny problém je to preto, že na produkciu potravín rastlinného alebo živočíšneho pôvodu sa míňajú prírodné zdroje – najmä voda a pôda. Rastúca spotreba potravín vytvára obrovský tlak na ekosystémy a na udržateľnosť produkcie. Zmeniť systém, keď tretina potravín skončí v koši, si vyžaduje beh na dlhé trate v oblasti vzdelávania a osvety v spoločnosti a som rád, že spoločnosť Tesco k týmto aktivitám prispieva nemalou mierou,“ zdôrazňuje M. Polovka.

Každoročným zverejňovaním dát o potravinovom odpade a krokov na jeho zníženie chce Tesco motivovať aj ďalšie firmy v celom dodávateľskom reťazci. Vďaka príkladu Tesca už 16 stredoeurópskych dodávateľov reťazca zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade a podniká kroky k jeho aktívnemu znižovaniu. Príkladom  hľadania riešení v znižovaní množstva potravinového odpadu je aj spolupráca Tesca so slovenským dodávateľom zeleniny spoločnosťou Zeleninárska. Spoločne vytvorili rad baby zemiakov, ktoré by inak ostali na poli a stali sa odpadom. Zeleninárska je vďaka Tescu tiež prepojený s organizáciami, ktoré preberajú nevyužitú zeleninu ako potravu pre zvieratá, čím sa ušetrilo až 100 ton odpadu.

Vďaka dlhodobej spolupráci so spoločnosťou Tesco sa nám za sezónu 2022/2023 podarilo zachrániť viac ako dvetisíc ton odpadu z celkového množstva vypestovanej zeleniny. Časť tejto zeleniny predávame v predajniach Tesco na Slovensku a v Českej republike v rámci programu Perfectly Imperfect a zbytok putuje nášmu externému partnerovi ako krmivo pre zvieratá. Naším cieľom je do roku 2030 znížiť objem potravinového odpadu o polovicu,“ hovorí Ing. Juraj Mačaj, predseda predstavenstva spoločnosti Zeleninárska, s.r.o.

Fakty o potravinovom odpade Tesca na Slovensku:

  • Na Slovensku Tesco od roku 2016/17 znížilo potravinový odpad v prevádzkach o 76 %, čím  ušetrilo 32 811 ton emisií.
  • Tesco na Slovensku darovalo 93 % nepredaných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu, čo reťazec posúva bližšie k naplneniu vlastného záväzku nulového potravinového odpadu.
  • Tesco už v roku 2019 splnilo cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť potravinový odpad na polovicu do roku 2030, čo je o 11 rokov skôr.
  • Už 16 stredoeurópskych dodávateľov Tesca zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade a podniká kroky k jeho aktívnemu znižovaniu.

Ďalšie informácie o údajoch Tesca o potravinovom odpade nájdete na webstránke Tesca.

Viac informácií o komplexnom prístupe Tesca k udržateľnosti, strategickým cieľom a záväzkom získate v najnovšej Správe o potravinovom odpade.

Môže vás zaujať:

https://www.dalito.sk/cesko-nici-prirodu-nie-tak-odpadkami-ako-veprom-knedlom-zelom/