Tri ceny pre Tesco v prestížnej súťaži Hermes

PR -

Spoločnosť Tesco získala v súťaži Hermes Komunikátor roka ocenenia až v troch kategóriách. V 9. ročníku prestížnej súťaže komunikácie odborná porota reťazcu udelila Cenu Hermes v kategórii Krízová komunikácia za rýchly prístup a všestrannú podporu Tesca po vypuknutí vojny na Ukrajine. Tesco zároveň bodovalo na 2. mieste v Cene verejnosti a v Cene Median SK sa umiestnilo na 3. mieste. Ceny každoročne udeľuje verejnosť a odborníci firmám za ich komunikáciu smerom k zákazníkom.  

„Môžem za celý tím Tesca povedať, že k najnáročnejším, ale aj najdôležitejším projektom minulého roka patrila ocenená komunikácia týkajúca sa pomoci ľuďom,  ktorí na Slovensku hľadali útočisko pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Spoločne s našimi kolegami, kolegyňami, partnermi aj zákazníkmi sme od prvého dňa robili všetko pre to, aby sa nám podarilo reálne doručiť pomoc tam, kde to ľudia v núdzi najviac potrebovali a stále potrebujú. V Tescu pracuje skvelý tím ľudí, ktorý zabezpečil včasnú pomoc a podporu na rôznych úrovniach,“ hovorí Katarína Pšenáková (na fotke), riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.   

FOTO ZDROJ: HERMES

Tesco hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine zareagovalo na krízu a zaujalo jasný postoj. Hrdo sa postavilo na stranu ľudí v núdzi a spustilo množstvo aktivít na pomoc utečencom a ich rodinám nielen v začiatkoch, ale počas celého roka. Spoločnosť promptne zmobilizovala obchody, sklady, zásobovanie aj tisícky kolegov a kolegýň a už o 2 dni išiel prvý kamión v spolupráci s inými reťazcami s pomocou na hranicu. Skupina Tesco darovala Červenému krížu okamžite dar v hodnote 1,2 milióna eur a v priebehu roka 10 miliónov eur. Reťazec v prvých týždňoch zorganizoval mimoriadnu potravinovú zbierku, v ktorej sa vyzbieralo 45 ton produktov v hodnote 100-tisíc eur, pričom Tesco túto sumu zdvojnásobilo.

Zároveň Tesco prostredníctvom obchodov a skladov charitám odovzdalo 300 ton produktov pre utečencov. Obrovskú solidaritu preukázali aj kolegovia a kolegyne z Tesca, ktorí dobrovoľne pomáhali viac ako 900 hodín mimo aj v rámci svojho pracovného času. Tesco poskytlo pracovnú príležitosť vyše 100 ľuďom z Ukrajiny a spustilo ďalšie programy administratívnej, právnej či duševnej pomoci.

„Výzvou bolo okamžite zareagovať na úplne novú a neznámu situáciu v bezprostrednej blízkosti našich hraníc. Dôležité pre nás bolo komunikovať danú situáciu jasne a s pokojom, aby sme mohli byť podporou pre ľudí zasiahnutých situáciou na Ukrajine a aj pre našich kolegov a kolegyne. Museli sme smerom k všetkým cieľovým skupinám komunikovať postoj Tesca a všetkých aktivít na pomoc utečencom z Ukrajiny, denne získavať informácie z obchodov Tesca aj od charitatívnych partnerov o potrebách utečencov a zároveň komunikovať všetky formy pomoci ako napríklad spustenie potravinovej zbierky,“ prezrádza Katarína Pšenáková.

Vynikajúcu komunikáciu Tesca so zákazníkmi potvrdzujú aj ďalšie získané ocenenia. V Cene verejnosti sa reťazec umiestnil na 2. mieste. Široké povedomie o spoločnosti Tesco zároveň vyjadril reprezentatívny kvantitatívny prieskum spoločnosti MEDIAN SK, kde sa obchodný reťazec umiestnil na 3. mieste. Spoločnosť Tesco si odniesla ceny zo súťaže Hermes Komunikátor roka aj v rokoch 2013, 2020 a 2021.

Pomoc pre ľudí zasiahnutých konfliktom na Ukrajine v číslach:

  • Skupina Tesco darovala Červenému krížu dar v hodnote 1 milión libier (1,2 mil. eur)
  • Zrealizovali sme mimoriadnu potravinovú zbierku, zúčastnilo sa na nej 300 kolegov ako dobrovoľníkov
  • Vyzbierali sme 45 ton produktov v hodnote 100-tisíc eur + Tesco darovalo 100-tisíc eur navyše
  • 7 charitám sme darovali 250 ton produktov pre ľudí v núdzi
  • Zrealizovali sa desiatky lokálnych darov  priamo od obchodov
  • Počas celého obdobia od vypuknutia vojny na Ukrajine využili kolegovia približne 900 hodín na pomoc utečencom z Ukrajiny (mimo aj v rámci pracovného času)
  • Tesco poskytlo od vypuknutia vojnového konfliktu pracovnú príležitosť vyše 100 ľuďom z Ukrajiny

O súťaži HERMES

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšiu inštitúciu na Slovensku v komunikácii so zákazníkom. Komunikačné projekty spoločností sa hodnotia tromi spôsobmi. Víťazi CENY MEDIAN SK sú určení na základe reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného spoločnosťou MEDIAN SK. O víťazoch CENY VEREJNOSTI rozhodla verejnosť hlasovaním na webstránke. V tretej kategórii, CENA HERMES, komunikačné projekty ohodnotila odborná porota. Viac info na www.cenyhermes.sk

Môže vás zaujať: